Enova-tilskudd for energi- og klimatiltak

Våre energirådgivere kan bistå med Enova-søknad for økonomisk bidrag til energi- og klimatiltak, både for det offentlige, og næringsmarkedet.


Enova og Caverion

Statsforetaket Enova har en rekke støtteordninger hvor de gir økonomisk bistand til energi- og klimatiltak, både for det offentlige, og næringsmarkedet.

Som Enova selv sier, «smarte energivalg skaper varige verdier gjennom lavere energikostnaderforbedret omdømme og økt konkurransekraft».

Caverion har i mange år samarbeidet godt med Enova. For både nye og eksisterende bygg har vi søkt om relevant støtte fra Enova til energieffektive løsninger for våre bedriftskunder.

Er du privatperson og ønsker å søke Enova-støtte til energitiltak?  For støtte til din bolig, les mer på enova.no/privat >

Kontakt oss for hjelp med Enovasøknad

Våre energirådgivere hjelper deg med energieffektivisering, energimerking, energivurdering, med mer. Sammen kutter vi energiforbruket, og reduserer kostnader.

Er du privatperson og ønsker å søke Enova-støtte til energitiltak? Caverion leverer bistand til bedriftskunder. For støtte til din bolig, les mer på enova.no/privat >

kontat-meg-energi-450

Be oss kontakte deg

Informasjon merket med * er obligatorisk.