Teknisk vedlikehold av bygg trygger dine verdier

Teknologi, systemer og komponenter står i dag for en betydelig del av verdien på bygg og eiendom. Mange reparerer kun når noe er ødelagt, som kan bli kostbart, føre til verditap og gjøre lokalene mindre attraktive for leietakere og brukere.

For å kunne oppnå verdibevarende vedlikehold, må det utarbeides og følges en proaktiv vedlikeholdsplan som støttes av gode analyser effektive digitale tjenester.

Sikker drift og økt produktivitet

Et driftsmiljø som fungerer optimalt, gir økt produktivitet og komfort for alle brukerne. Smarte løsninger gir høy forutsigbarhet og sikker drift.

Fordeler med smart vedlikehold av bygg:

  • Sluttbrukerne kan konsentrere seg om kjernevirksomheten

  • Forutsigbare og reduserte driftskostnader

  • Redusert behov for dyr driftsstans

Fjernovervåking og automatiserte prosesser

Moderne teknologi for automatisering og fjernstyring gir mer energieffektive bygg, og bedre kostnads- og kvalitetskontroll.

Du får en mer kostnadseffektiv og oversiktlig teknisk drift av anlegget. Dessuten får bygget et optimalt inneklima, noe som bedrer både trivsel og produktivitet hos brukerne.

Når bygget er koblet til Caverion Remote Center, kan operatørene løse eventuelle problemer i bygget uten å være fysisk til stede i bygget ditt. I tillegg vil våre eksperter kunne vurdere forebyggende tiltak.

Dra nytte av vår ekspertise innen analyse, og vår evne til å utnytte data fra forskjellige kilder.

 

Vil du bli kontaktet?

 

Slik hjelper vi vĂ¥re kunder

Kontakt oss