Teknisk vedlikehold av bygg trygger dine verdier

 
For å trygge dine verdier er det viktig å ha et verdibevarende vedlikehold . Med det oppgraderes…

For å trygge dine verdier er det viktig å ha et verdibevarende vedlikehold. Med det oppgraderes bygget og eiendommen kontinuerlig til dagens standard, slik at byggets standard forbedres over tid.

 

Teknologi, systemer og komponenter står i dag for en betydelig del av verdien på bygg og eiendom. Mange reparerer kun når noe er ødelagt, som kan bli kostbart, føre til verditap og gjøre lokalene mindre attraktive for leietakere og brukere.

For å kunne oppnå verdibevarende vedlikehold, må det utarbeides og følges en proaktiv vedlikeholdsplan som støttes av gode analyser effektive digitale tjenester.

Teknisk vedlikehold gir trygghet

Et driftsmiljø som fungerer optimalt, gir økt produktivitet og komfort for alle brukerne. Smarte løsninger gir høy forutsigbarhet og sikker drift.

Fordeler med smart vedlikehold av bygg:

  • Sluttbrukerne kan konsentrere seg om kjernevirksomheten

  • Forutsigbare og reduserte driftskostnader

  • Redusert behov for dyr driftsstans

Fjernovervåking og automatiserte prosesser

Moderne teknologi for automatisering og fjernstyring gir mer energieffektive bygg, og bedre kostnads- og kvalitetskontroll.

Du får en mer kostnadseffektiv og oversiktlig teknisk drift av anlegget. Dessuten får bygget et optimalt inneklima, noe som bedrer både trivsel og produktivitet hos brukerne.

Når bygget er koblet til Caverion Remote Center, kan operatørene løse eventuelle problemer i bygget uten å være fysisk til stede i bygget ditt. I tillegg vil våre eksperter kunne vurdere forebyggende tiltak.

Dra nytte av vår ekspertise innen analyse, og vår evne til å utnytte data fra forskjellige kilder.

 

 

Slik hjelper vi våre kunder