Teknisk vedlikehold av bygg trygger dine verdier

 
For å trygge dine verdier er det viktig å ha et verdibevarende vedlikehold . Med det oppgraderes…

For å trygge dine verdier er det viktig å ha et verdibevarende vedlikehold. Med det oppgraderes bygget og eiendommen kontinuerlig til dagens standard, slik at byggets standard forbedres over tid.

 

Teknologi, systemer og komponenter står i dag for en betydelig del av verdien på bygg og eiendom. Mange reparerer kun når noe er ødelagt, som kan bli kostbart, føre til verditap og gjøre lokalene mindre attraktive for leietakere og brukere.

For å kunne oppnå verdibevarende vedlikehold, må det utarbeides og følges en proaktiv vedlikeholdsplan som støttes av gode analyser effektive digitale tjenester.

Teknisk vedlikehold gir trygghet

Et driftsmiljø som fungerer optimalt, gir økt produktivitet og komfort for alle brukerne. Smarte løsninger gir høy forutsigbarhet og sikker drift.

Fordeler med smart vedlikehold av bygg:

  • Sluttbrukerne kan konsentrere seg om kjernevirksomheten

  • Forutsigbare og reduserte driftskostnader

  • Redusert behov for dyr driftsstans

Fjernovervåking og automatiserte prosesser

Moderne teknologi for automatisering og fjernstyring gir mer energieffektive bygg, og bedre kostnads- og kvalitetskontroll.

Du får en mer kostnadseffektiv og oversiktlig teknisk drift av anlegget. Dessuten får bygget et optimalt inneklima, noe som bedrer både trivsel og produktivitet hos brukerne.

Når bygget er koblet til Caverion Remote Center, kan operatørene løse eventuelle problemer i bygget uten å være fysisk til stede i bygget ditt. I tillegg vil våre eksperter kunne vurdere forebyggende tiltak.

Dra nytte av vår ekspertise innen analyse, og vår evne til å utnytte data fra forskjellige kilder.

Teknisk vedlikehold gjennom hele livssyklusen

Vedlikehold gjennom hele livssyklusen sikrer at verdien på eiendommen din.

Vi anbefaler modernisering og endringer som er i samsvar med gjeldende krav, kommende nye forskrifter og oppdatert på den siste teknologiske utviklingen.

Vi hjelper deg å finne de optimale løsningene for dine behov. Alle forskrifter blir fulgt, noe som reduserer risiko. Vi tilbyr komplette vedlikeholdstjenester og fagfolk med solid kompetanse gjennom modulbaserte kontrakts- og servicemodeller.

Godt teknisk vedlikehold er selve fundamentet når vi leverer bærekraftige livssyklusløsninger.

 

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge