La spesialister ta seg av gassanlegg

Trygge gassanlegg

Trygge gassanlegg

 

Å montere og vedlikeholde gassanlegg krever spisskompetanse, eget utstyr og spesialkunnskap om kravene - enten anlegget er på sykehus, i industrien eller innenfor forskning.

Gass blir brukt av mange typer virksomheter, blant annet i industrien, oppdrettsnæringen, offshore, i helsevesenet og innen forskning.

Det er ingen feilmarginer på installasjoner for distribusjon av gass, og det er derfor en rekke krav og standarder som må innfris både under montering og i driftsfasen.

Trygge og driftssikre gassanlegg krever særlig kunnskap

Å gjennomføre kontroll og service på gassanlegg krever både spisskompetanse og erfaring. Regelverket for sikker håndtering, lagring og bruk av gass er både strengt og omfattende, og det samme gjelder bruk av utstyr.

Vi er ingeniører, teknikere og prosjektledere som har den nødvendige sertifiseringen, holder oss oppdatert ved å jevnlig delta på kurs og sørger for resertifisering ved behov.

Vi er spesialister på prosjektering, montasje og service av gassanlegg hos både offentlige og private kunder. Gass blir brukt av mange typer virksomheter, blant annet i industrien, oppdrettsnæringen, offshore, helsevesenet og innen forskning.

Leverer gassanlegg til alle bransjer

Gass som fagområde ble en del av Caverion da vi kjøpte opp Gascom i 2019. Vi har nå ekspertise innen montasje og service av gassanlegg for kunder i hele Norge. Vi utfører statuskontroller, forebyggende service, akutt oppdrag, rehabilitering, og nye installasjoner.

Vi leverer anlegg for:

  • Spesialgass for laboratorium og forskning, både høyrene gasser og inerte, brennbare og giftige gasser
  • Industrigass til prosessindustri, metallbearbeidingsindustri og sveising
  • Næringsmiddelgass til pakking og frysing av mat

En partner som sikrer at alle bestemmelser for gassanlegg blir fulgt

I Caverion hjelper vi deg å velge den løsningen som passer best for ditt anlegg, uavhengig av produkt og leverandør. Vi henter alltid inn det beste markedet har å by på, til den beste prisen.

Våre spesialister ivaretar dine lovpålagte forpliktelser, sjekker eventuelle lekkasjer fra gassanlegg, tar oss av årlig vedlikehold og realiserer miljøkrav.

Våre serviceingeniørers servicenettverk er ansvarlige for gassanlegget gjennom hele livssyklusen, fra installasjon og igangsetting, til resirkulering.

Vi har alle nødvendige lisenser og kvalifikasjoner. Vi jobber alltid etter ISO 7396 og SIS HB-370.

Trygghet for løsning – med fokus på sikkerhet

I mer enn 40 år har vi levert produkter, systemer og tjenester knyttet til gassanlegg for norske og utenlandske kunder både offentlig og privat sektor – med tett oppfølging på service og vedlikehold.

Uansett oppdrag setter vi alltid sikkerhet først og følger alle krav til HMS nøye – helt automatisk. Vårt HMS-slagord er: I Caverion arbeider vi sikkert, ellers arbeider vi ikke. 

Når det kommer til gassanlegg er det null feilmarginer, og kravet til sikkerhet er absolutt.

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge