La spesialister ta seg av gassanlegget 

Å montere og vedlikeholde gassanlegg krever spisskompetanse, eget utstyr og spesialkunnskap om kravene - enten anlegget er på sykehus, i industrien eller innenfor forskning.

Gass blir brukt av mange typer virksomheter, blant annet i industrien, oppdrettsnæringen, offshore, i helsevesenet og innen forskning.

Det er ingen feilmarginer på installasjoner for distribusjon av gass, og det er derfor en rekke krav og standarder som må innfris både under montering og i driftsfasen, og det er derfor viktig at du samarbeider med spesialister på fagfeltet. 

Vil du bli kontaktet? 

 

Trygge og driftssikre gassanlegg krever særlig kunnskap

Vi er ingeniører, teknikere og prosjektledere som har den nødvendige sertifiseringen, holder oss oppdatert ved å jevnlig delta på kurs og sørger for resertifisering ved behov.

Vi er spesialister på prosjektering, montasje og service av gassanlegg hos både offentlige og private kunder. Gass blir brukt av mange typer virksomheter, blant annet i industrien, oppdrettsnæringen, offshore, helsevesenet og innen forskning.

 

Gassanlegg til alle bransjer

Gass som fagområde ble en del av Caverion da vi kjøpte opp Gascom i 2019. Vi har nå ekspertise innen montasje og service av gassanlegg for kunder i hele Norge. Vi utfører statuskontroller, forebyggende service, akutt oppdrag, rehabilitering, og nye installasjoner.

Vi leverer anlegg for:

  • Spesialgass for laboratorium og forskning, både høyrene gasser og inerte, brennbare og giftige gasser
  • Industrigass til prosessindustri, metallbearbeidingsindustri og sveising
  • Næringsmiddelgass til pakking og frysing av mat


Vi sikrer at alle bestemmelser for gassanlegg blir fulgt

I Caverion hjelper vi deg å velge den løsningen som passer best for ditt anlegg, uavhengig av produkt og leverandør. Vi henter alltid inn det beste markedet har å by på, til den beste prisen.

Våre spesialister ivaretar dine lovpålagte forpliktelser, sjekker eventuelle lekkasjer fra gassanlegg, tar oss av årlig vedlikehold og realiserer miljøkrav.

Våre serviceingeniørers servicenettverk er ansvarlige for gassanlegget gjennom hele livssyklusen, fra installasjon og igangsetting, til resirkulering.

Vi har alle nødvendige lisenser og kvalifikasjoner. Vi jobber alltid etter ISO 7396 og SIS HB-370.

Fokus på sikkerhet

I mer enn 40 år har vi levert produkter, systemer og tjenester knyttet til gassanlegg for norske og utenlandske kunder både offentlig og privat sektor – med tett oppfølging på service og vedlikehold.

Uansett oppdrag setter vi alltid sikkerhet først og følger alle krav til HMS nøye – helt automatisk. Vårt HMS-slagord er: I Caverion arbeider vi sikkert, ellers arbeider vi ikke. 

Når det kommer til gassanlegg er det null feilmarginer, og kravet til sikkerhet er absolutt.

 

Slik hjelper vi våre kunder