Velkommen til Norges fremste automasjonsmiljø

Når automasjon blir riktig prosjektert, implementert og vedlikeholdt, bidrar det til å opprettholde verdien av eiendommen din gjennom hele livssyklusen. Da sikrer du et attraktivt bygg.

Byggautomasjon gjør at de tekniske løsningene kommuniserer og virker optimalt sammen. På den måten er du sikret at ingen løsninger motarbeider hverandre for eksempel ved at varme og kjøling går samtidig. Automasjon i bygget står for omtrent én prosent av den totale byggekostnaden. Men den lille investeringen har stor innvirkning på forholdene i bygget.  Det samme gjelder tilfredsheten blant brukerne og energieffektiviteten. 
 
Automasjonsløsningen bør evalueres regelmessig. Skal noe i bygget moderniseres eller renoveres, bør du alltid sjekke om automasjonen oppfyller gjeldende krav til brukervennlighet, energieffektivitet og informasjonssikkerhet.  

Automasjon er intelligent kontroll av eiendommen din

Automasjon i et bygg styrer alle bygningsløsningene dine i ett brukergrensesnitt. Automasjonen er hjernen som styrer og regulerer alle forholdene i bygget til fordel for alle brukerne. Dataene som samles inn fra eiendommen kan analyseres for å optimalisere energiressurser, inneklima og vedlikehold, og forbedre brukeropplevelsen.

Det beste automatiseringssystemet for deg

Våre eksperter vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best til ditt bygg- eller industrianlegg, og dine eksisterende systemer. Vi kan også integrere alle andre typer bygningsteknologier – til rett tid og riktig budsjett. Vi kan også ta oss av vedlikeholdet gjennom hele livssyklusen.  
 
Våre åpne, system-uavhengige løsninger bruker de åpne kommunikasjonsprotokoller, som BACNet, KNX, MODBUS, M-Bus og DALI. Om nødvendig støtter vi eldre og forskjellige properitære protokoller som blant annet LON. Videre benyttes åpne og moderne datagrensesnitt, som RESTful API og MQTT, for å koble bygg, nettverk og sky sammen.

 

Øk ytelsen i bygget ditt med et SD-anlegg fra Caverion 

SD-anlegg eller sentral driftskontroll er et overordnet system integrerer alle funksjonene til bygget ditt i ett enkelt og lett kontrollerbart system. Alle tekniske løsninger, rom, forhold, sikkerhet, miljø, vedlikehold og kostnader samkjøres i ett samlende system. Overlappende aktiviteter unngås, og eiendommen din blir smartere, mer effektiv og mer bærekraftig. SD-anlegg fungerer også som bindeledd mellom den smarte bygningen og byen rundt.

SD-anlegg her

 

Smart Building Ecosystem - vår tilnærming til å gjøre eiendommen din smart 

Smart Building Ecosystem - vår tilnærming til å gjøre eiendommen din smart 
 

Bedre produksjonsprosesser med industriautomasjon


Industriautomasjon er en del av digitaliseringen og sikrer  deg effektiv produksjon og økonomisk drift. Det er selve grunnlaget for en velfungerende industriell prosess. Automasjon genererer en enorm mengde data som kan brukes til å analysere og forbedre hele produksjonen. Les mer om våre digitale løsninger for industrielle prosesser.

 

Vil du bli kontaktet?

 

Kontaktpersoner

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Vegard  Bjerken Nessjø
Vegard Bjerken Nessjø
Salgssjef Region NordVest
Michele  Bonafede
Michele Bonafede
Salgssjef BU Prosjekt
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 

Kontakt oss