Tekniske systemer og automasjon gir intelligent kontroll av eiendommen din 

Moderne bygg og industrianlegg får stadig flere tekniske systemer, utstyr og sensorer. Systemene…

Moderne bygg og industrianlegg får stadig flere tekniske systemer, utstyr og sensorer. Systemene styres ved hjelp av automasjon som sikrer gode forhold i bygget og dermed fornøyde sluttbrukere. Automasjon er dessuten viktig for å oppnå optimal energibruk. 

 
 

Stadig smartere bygg med nye løsninger for automasjon 

Automasjon gjør at de tekniske løsningene kommuniserer og virker optimalt sammen, og gjør at ingen løsninger motarbeider hverandre for eksempel ved at varme og kjøling går samtidig.  

Automasjon i bygget står for omtrent én prosent av den totale byggekostnaden. Men den lille investeringen har stor innvirkning på forholdene i bygget, tilfredsheten blant brukerne og energieffektiviteten. Når automasjon blir riktig prosjektert, implementert og vedlikeholdt, bidrar det til å opprettholde verdien av eiendommen din gjennom hele livssyklusen. Da sikrer du et attraktivt bygg.
 
Automasjonsløsningen bør evalueres regelmessig. Skal noe i bygget moderniseres eller renoveres, bør du alltid sjekke om automasjonen oppfyller gjeldende krav til brukervennlighet, energieffektivitet og informasjonssikkerhet.  
 

Sikre sunne forhold med intelligent kontroll

Automasjon i et bygg styrer alle bygningsløsningene dine i ett brukergrensesnitt. Automasjonen er hjernen som styrer og regulerer alle forholdene i bygget til fordel for alle brukerne. Dataene som samles inn fra eiendommen kan analyseres for å optimalisere energiressurser, inneklima og vedlikehold, og forbedre brukeropplevelsen.

Hva er det beste automatiseringssystemet for ditt bygg? 

Våre eksperter på styringssystemer vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best til ditt bygg- eller industrianlegg, og dine eksisterende systemer. Vi kan også implementere og integrere alle andre typer bygningsteknologier – til rett tid og riktig budsjett. Vi kan også ta oss av vedlikeholdet gjennom hele livssyklusen.  
 
Våre åpne, system-uavhengige løsninger bruker de åpne kommunikasjonsprotokoller, som BACNet, KNX, MODBUS, M-Bus og DALI. Om nødvendig støtter vi eldre og forskjellige properitære protokoller som blant annet LON. Videre benyttes åpne og moderne datagrensesnitt, som RESTful API og MQTT, for å koble bygg, nettverk og sky sammen.

Øk ytelsen i bygget ditt med et SD-anlegg fra Caverion 

SD-anlegg eller sentral driftskontroll er et overordnet system integrerer alle funksjonene til bygget ditt i ett enkelt og lett kontrollerbart system. Alle tekniske løsninger, rom, forhold, sikkerhet, miljø, vedlikehold og kostnader samkjøres i ett samlende system. Overlappende aktiviteter unngås, og eiendommen din blir smartere, mer effektiv og mer bærekraftig. SD-anlegg fungerer også som bindeledd mellom den smarte bygningen og byen rundt.

 

Smart Building Ecosystem - vår tilnærming til å gjøre eiendommen din smart 

Smart Building Ecosystem - vår tilnærming til å gjøre eiendommen din smart 
 

Se hvordan bygget presterer i brukervennlig portal 

Caverion SmartView er en plattform som samler all informasjon du trenger for å administrere hele eiendommen din i ett system. Du får sanntidsvisning av ytelsen til tekniske anlegg 24/7. 


Se hvordan Caverion SmartView fungerer

Bedre produksjonsprosesser med industriell automasjon


Industriell automasjon er en del av digitaliseringen og sikrer effektiv produksjon og økonomisk drift. Det er selve grunnlaget for en velfungerende industriell prosess. Automasjon genererer en enorm mengde data som kan brukes til å analysere og forbedre hele produksjonen. Les mer om våre digitale løsninger for industrielle prosesser.

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge