Tekniske systemer og automasjon gir intelligent kontroll av eiendommen din 

Moderne bygg og industrianlegg får stadig flere tekniske systemer, utstyr og sensorer. Systemene…

Moderne bygg og industrianlegg får stadig flere tekniske systemer, utstyr og sensorer. Systemene styres ved hjelp av automasjon som sikrer gode forhold i bygget og dermed fornøyde sluttbrukere. Automasjon er dessuten viktig for å oppnå optimal energibruk. 

 
 

Stadig smartere bygg med nye løsninger for automasjon 

Automasjon gjør at de tekniske løsningene kommuniserer og virker optimalt sammen, og gjør at ingen løsninger motarbeider hverandre for eksempel ved at varme og kjøling går samtidig.  

Automasjon i bygget står for omtrent én prosent av den totale byggekostnaden. Men den lille investeringen har stor innvirkning på forholdene i bygget, tilfredsheten blant brukerne og energieffektiviteten. Når automasjon blir riktig prosjektert, implementert og vedlikeholdt, bidrar det til å opprettholde verdien av eiendommen din gjennom hele livssyklusen. Da sikrer du et attraktivt bygg.
 
Automasjonsløsningen bør evalueres regelmessig. Skal noe i bygget moderniseres eller renoveres, bør du alltid sjekke om automasjonen oppfyller gjeldende krav til brukervennlighet, energieffektivitet og informasjonssikkerhet.  
 

Sikre sunne forhold med intelligent kontroll

Automasjon i et bygg styrer alle bygningsløsningene dine i ett brukergrensesnitt. Automasjonen er hjernen som styrer og regulerer alle forholdene i bygget til fordel for alle brukerne. Dataene som samles inn fra eiendommen kan analyseres for å optimalisere energiressurser, inneklima og vedlikehold, og forbedre brukeropplevelsen.

Hva er det beste automatiseringssystemet for ditt bygg? 

Våre eksperter på styringssystemer vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best til ditt bygg- eller industrianlegg, og dine eksisterende systemer. Vi kan også implementere og integrere alle andre typer bygningsteknologier – til rett tid og riktig budsjett. Vi kan også ta oss av vedlikeholdet gjennom hele livssyklusen.  
 
Våre åpne, system-uavhengige løsninger støtter vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, MODBUS, M-Bus, DALI, KNX, LON og åpne kommunikasjonsgrensesnitt, for eksempel RESTful API og MQTT.

Øk ytelsen i bygget ditt med et SD-anlegg fra Caverion 

Et SD-anlegg (sentralt drifskontrollanlegg) integrerer alle funksjonene til bygget ditt i ett enkelt og lett kontrollerbart system: Alle rom, forhold, sikkerhet, miljø, vedlikehold og kostnader. Overlappende aktiviteter unngås, og eiendommen din blir smartere, mer effektiv og mer bærekraftig. SD-anlegg fungerer også som bindeledd mellom smarte bygg som kobles mot f.eks. fjernvarmenett, strømnett eller mikronett (microgrid).

 

Smart Building Ecosystem - vår tilnærming til å gjøre eiendommen din smart 

Smart Building Ecosystem - vår tilnærming til å gjøre eiendommen din smart 
 

Se hvordan bygget presterer i brukervennlig portal 

Med kundeportalen SmartView kan du utvide plattformen med alle de viktige modulene du trenger for å alltid være oppdatert på drift og tilstand i dine bygg. Caverion SmartView gir deg informasjon i sanntid, som å samle eiendomsdata i et forståelig dashboard og forbedre byggets effektivitet.
Se hvordan Caverion SmartView fungerer

Bedre produksjonsprosesser med industriell automasjon


Industriell automasjon er en del av digitaliseringen og sikrer effektiv produksjon og økonomisk drift. Det er selve grunnlaget for en velfungerende industriell prosess. Automasjon genererer en enorm mengde data som kan brukes til å analysere og forbedre hele produksjonen. Les mer om våre digitale løsninger for industrielle prosesser.

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge