Personvernerklæring

Dato for ikrafttredelse: 30. april 2018
Som dataadministrator er Caverion pålagt å beskytte personopplysningene dine, og målet vårt er at du skal føle deg trygg på at personopplysningene dine behandles på en forsvarlig måte. Vi ivaretar personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og andre aktuelle lover og forskrifter.

Vi oppmuntrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

1. Hvem samler inn personopplysningene dine

I denne personvernerklæringen viser Caverion til Caverion Corporation og de tilknyttede selskapene som er angitt i Caverion Corporations nyeste årsregnskap, herunder Caverion Norge AS: https://www.caverion.com/investors/publications/annual-reports-and-financial-statements 

Caverion er en selskapsgruppe der morselskapet er notert på Nasdaq Helsinki. Caverion Corporation er hjemmehørende i Helsinki, Finland.

Kontaktinformasjon:
Caverion Norge AS
Besøksadresse: Østensjøveien 34, 0667 Oslo
Postadresse: Pb. 6260 Etterstad, 0603 Oslo
Telefonnummer: 22 87 40 00
E-postadresse: gdpr.norge@caverion.com
Organisasjonsnummer: 959 069 743

2. Beskyttelse av personopplysninger

Vi tar personvernet og beskyttelsen av personopplysninger på alvor. Alle personopplysninger du oppgir til Caverion, lagres på trygge servere, og er kun tilgjengelige for medarbeidere og tredjeparter som trenger disse opplysningene. De som har tilgang til personopplysninger, er pålagt å sørge for at opplysningene forblir konfidensielle. Caverion og Caverions tjenesteleverandører iverksetter alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine.

Vi benytter passende tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, avsløring, ødeleggelse eller annen uautorisert behandling. Serverne er lokalisert i EU eller de er i samsvar med GDPR ved separate avtaler. Nettverkstjenester er beskyttet av en HTTPS-forbindelse, som krypterer kommunikasjon.

3. Definisjoner

«Caverion», «oss», «vi» eller «selskapet» viser til Caverion Corporation samt tilknyttede selskaper som kan behandle personopplysningene dine iht. klausul 1 ovenfor, herunder Caverion Norge AS.     

«Personopplysninger» eller «personlig informasjon» viser til alle typer informasjon som alene eller i kombinasjon med annen informasjon kan identifisere en enkeltperson enten direkte eller indirekte. Eksempler på personlig informasjon: Navn, telefonnummer, e-postadresse, og fødselsdato.

«Sensitive personopplysninger» eller «sensitiv personlig informasjon» viser til spesielle kategorier av personopplysninger som er av en mer sensitiv art. Eksempler på sensitiv personlig informasjon: rase eller etnisitet, politisk ståsted, religiøs eller filosofisk overbevisning, eller medlemskap i fagforbund.

«Bruker(e)», «du», «datasubjekt», «registrert person» eller «person» viser til alle som bruker nettstedene/tjenestene våre, eller personer som oppgir personopplysninger til Caverion uten å være tilknyttet sistnevnte.

«Nettsted» viser til nettstedet som er tilgjengelig via den primære URL-adressen caverion.com (f.eks. hub.caverion.com) og nettbaserte rekrutteringstjenester.

4. Hvilke opplysninger vi samler inn og for hvilke formål

Vi samler kun inn personlig informasjon som er relevant for formålene vi beskriver i denne personvernerklæringen.  I tillegg til informasjonen (a) du oppgir, blir det (b) samlet inn informasjon automatisk eller (c) gjennom eksterne kilder. Vi beskriver her hvordan vi håndterer personopplysningene til ulike grupper av registrerte personer. Vær oppmerksom på at vi av og til kan kombinere informasjon vi mottar fra deg eller samler inn på / utenfor nettet samt fra tredjeparter. Dette blir imidlertid alltid gjort i tråd med gjeldende lover og bestemmelser for behandling av personopplysninger.  

Personopplysningene dine brukes kun til formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre vi mottar samtykke fra deg for andre formål. 

Personvernerklæring

Informasjon vi samler inn om deg

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å kunne bruke Caverion-nettstedene. Vi samler kun inn personopplysninger som brukerne av nettstedet vårt oppgir frivillig.

 • Samtykke (a)
 • Kontaktopplysninger på jobb (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a)
 • Demografiske data (f.eks. alder, kjønn, nasjonalitet, språk) (a) (b)
 • Diett (for arrangementer) (a)
 • Sporingsinformasjon for e-post (f.eks. antall åpnede e-poster, klikk, dato og klokkeslett for aktivitetene dine) (b)
 • Arbeidsgiveropplysninger (f.eks. bedriftsnavn, adresse, tidligere arbeidsgiver) (a)
 • Interesser (a) (b)
 • IP-adresse (b)
 • Navn (f.eks. fornavn, etternavn) (a)
 • Stillingsinformasjon (f.eks. stillingstittel, organisasjonsenhet, jobb) (a)
 • Informasjon om profiler på sosiale medier (c)
 • Informasjon om svar på spørreundersøkelser (a)
 • Brukerkontoer (f.eks. brukernavn, passord for systemet) (b) (c)
 • Nettstedsbesøk (f.eks. nettsted, informasjonskapsler, nettleserinformasjon, dato og klokkeslett for besøket, brukeratferd) (b)

Formål med innsamling av opplysninger

 • Markedsføring: Vi kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med visning av annonser på nettstedet vårt eller nettstedene til en tredjepart. Enkelte av våre samarbeidspartnere bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier for å tilpasse annonsene du får vist, ut fra nettleseraktiviteten din og hva du interesserer deg for. Se merknaden vår om informasjonskapsler hvis du vil vite mer
 • Skape potensielle kundeforhold: Vi samler inn personopplysninger for potensielle kunder eller kundenes kontaktpersoner, og lagrer dem i kundedatabasen vår. Disse personopplysningene samles inn for at vi skal kunne kontakte deg, vite hva du trenger og tilby deg best mulige løsninger.
 • Kommunikasjoner og videokonferanser: Vi lagrer kontaktinformasjon vi trenger for å kunne ta kontakt og ha et samarbeid.
 • Konkurranser: Det kan bli organisert konkurranser der du oppgir kontaktinformasjon for å delta. Denne informasjonen blir brukt til å kontakte de(n) som vinner.
 • Klager og krav: Vi trenger personopplysningene dine for å behandle eventuelle klagemål du leverer inn til oss.
 • Administrering av arrangementer: Vi deltar i eller organiserer og er vert for arrangementer og/eller utstillinger. Vi bruker informasjonen din for å f.eks. invitere deg til samt dele informasjon om arrangementer, og be om tilbakemelding fra deg etter og i forbindelse med et arrangement (f.eks. spesialdietter).
 • Innsamling av tilbakemeldinger: Vi ber deg av og til om å gi tilbakemelding på ulike ting. Denne informasjonen hjelper oss bl.a. å finne ut hva vi kan gjøre bedre.
 • ID-administrasjon: Vi bruker denne personlige informasjonen for å identifisere deg sikkert i forbindelse med f.eks. henvendelser og systemtilgang.
 • Forbedring av egen prestasjon: Personopplysningene dine hjelper oss å tilby enda bedre tjenester, produkter, kundeopplevelser og kommunikasjon.
 • Intern opplæring: I forbindelse med intern opplæring kan informasjonen din bli brukt som eksempel for å sikre at medarbeiderne har kunnskapen og ekspertisen de trenger for å yte optimal service.
 • Lovpålagte krav: Vi bruker personopplysningene dine for å innfri lover og bestemmelser (f.eks. rettskjennelser).
 • Markedsføring: Vi kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med markedsføring hvis du har gitt samtykke til dette og vi tror du kan ha interesse av andre av våre produkter/tjenester eller løsninger fra en tredjepart. Vi kan også skreddersy markedsføringsmeldinger ut fra hvordan du bruker nettstedet vårt. Vi kan kontakte deg angående disse via e-post, tekstmeldinger eller på telefon. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføringsrelatert kommunikasjon. Se også merknaden vår om informasjonskapsler.
 • Personlig tilpasning: Vi kan bruke personopplysningene dine til å tilpasse innholdet på nettstedet vårt, i e-poster eller andre typer digitale ressurser ut fra brukeratferden din. Vi bruker denne informasjonen for å tilby deg en bedre opplevelse og gi deg tilpassede tilbud ut fra interessene dine.
 • Oppføringer og administrasjon: Vi må ha omfattende oppføringer av hvordan vi behandler den personlige informasjonen din.
 • Rapportering og analyser: Informasjonen din kan i enkelte tilfeller bli brukt i forbindelse med rapportering og analyser som skal hjelpe oss å forbedre produktene, tjenestene og kundeopplevelsen vi tilbyr.
 • Spørreundersøkelser: Vi kan invitere deg til å delta i spørreundersøkelser vi gjennomfører. Hvis du takker ja, bruker vi informasjonen du gir oss, til å forbedre hvordan vi presterer.
 • Sporing av brukeratferd: Vi kan bruke informasjonen din til å spore aktiviteten din på nettstedene eller i appene våre. Dette gir oss en innsikt i interessene dine som hjelper oss å tilby deg enda bedre tjenester. Vi kan også skreddersy markedsføringsmeldinger ut fra brukeratferden din. Dette forutsetter imidlertid at du samtykker, og du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringsmeldinger fra oss. Se også merknaden vår om informasjonskapsler.
 • Nettstedsutvikling: Vi tar utgangspunkt i informasjonen din for å forbedre nettstedene våre med hensyn til funksjonalitet, ytelse, brukeropplevelse og sikkerhet.

Informasjon vi samler inn om deg

Hvis du er kunde hos oss, trenger vi informasjon til ulike formål. Mesteparten vil være informasjon du selv oppgir, men vi samler også inn enkelte opplysninger fra andre kilder. Ut fra hvordan du bruker nettstedet vårt, kan vi tolke visse sider du besøker, som interesseområder, og lagre denne informasjonen i kundedatabasen vår. Dette forutsetter imidlertid at du har oppgitt kontaktinformasjon til oss ved å fylle ut et kontaktskjema eller abonnere på nyhetsbrevet vårt. Hvis du er nyansatt hos en av våre eksisterende kunder, kan dessuten lederen din eller en kollega oppgi personopplysningene dine til oss. Denne informasjonen blir da lagt inn i kundedatabasen vår.

Som kunde kan du velge å gi oss tilgang til personopplysningene til dine egne interessenter (f.eks. medarbeidere eller andre personer som bruker bygningslokalene). Caverion vil i slike tilfeller være databehandler, og følge dine instruksjoner for databehandling.

 • Kommunikasjonsinformasjon (f.eks. korrespondanse) (a)
 • Samtykke (a)
 • Kontaktopplysninger privat (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a)
 • Kontaktopplysninger på jobb (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a)
 • Demografiske data (f.eks. alder, kjønn, nasjonalitet, språk) (a) (b)
 • Diett (for arrangementer) (a)
 • Sporingsinformasjon for e-post (f.eks. antall åpnede e-poster, klikk, dato og klokkeslett for aktivitetene dine) (b)
 • Arbeidsgiveropplysninger (f.eks. bedriftsnavn, adresse, tidligere arbeidsgiver) (a) (c)
 • Interesser (a) (b)
 • IP-adresse (b)
 • Navn (f.eks. fornavn, etternavn) (a)
 • Bilder og videoer (a) (c)
 • Stillingsinformasjon (f.eks. stillingstittel, organisasjonsenhet, jobb) (a) (c)
 • Informasjon om profiler på sosiale medier (b)
 • Informasjon om svar på spørreundersøkelser (a)
 • Informasjon om systembruk (f.eks. påloggingstider, aktivitetslogger) (b)
 • Brukerkontoer (f.eks. brukernavn, passord for systemet) (b) (c)
 • Nettstedsbesøk (f.eks. nettsted, informasjonskapsler, nettleserinformasjon, dato og klokkeslett for besøket, brukeratferd) (b)

Formål med innsamling av personopplysninger

 • Markedsføring: Vi kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med visning av annonser på nettstedet vårt eller nettstedene til en tredjepart. Enkelte av våre samarbeidspartnere bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier for å tilpasse annonsene du får vist, ut fra nettleseraktiviteten din og hva du interesserer deg for. Se merknaden vår om informasjonskapsler hvis du vil vite mer.
 • Kommunikasjoner og videokonferanser: Vi lagrer kontaktinformasjon vi trenger for å kunne ta kontakt og ha et samarbeid.
 • Konkurranser: Det kan bli organisert konkurranser der du oppgir kontaktinformasjon for å delta. Denne informasjonen blir brukt til å kontakte de(n) som vinner.
 • Klager og krav: Vi trenger personopplysningene dine for å behandle eventuelle klagemål du leverer inn til oss.
 • Kundeservice og -støtte: Vi bruker informasjonen til å administrere kundeforhold, levere tjenester til deg samt tilby kundeservice og -støtte. Vi kan lagre informasjon om forrige selskap du jobbet for, slik at vi kan identifisere de viktige kundene dine og bevare kundeforholdet vårt. Vi kan også informere deg om nyheter eller endringer knyttet til produktene og tjenestene, kontakte deg angående spørsmål knyttet til kundeforholdet (f.eks. ekstern administrasjon), eller levere rapporter om tjenestene våre.
 • Administrering av arrangementer: Vi deltar i eller organiserer og er vert for arrangementer og/eller utstillinger. Vi bruker informasjonen din for å f.eks. invitere deg til samt dele informasjon om arrangementer, og be om tilbakemelding fra deg etter og i forbindelse med et arrangement (f.eks. spesialdietter).
 • Innsamling av tilbakemeldinger: Vi ber deg av og til om å gi tilbakemelding på ulike ting. Denne informasjonen hjelper oss bl.a. å finne ut hva vi kan gjøre bedre.
 • ID-administrasjon: Vi bruker denne personlige informasjonen for å identifisere deg sikkert i forbindelse med f.eks. henvendelser og systemtilgang.
 • Forbedring av egen prestasjon: Personopplysningene dine hjelper oss å tilby enda bedre tjenester, produkter, kundeopplevelser og kommunikasjon.
 • Intern opplæring: I forbindelse med intern opplæring kan informasjonen din bli brukt som eksempel for å sikre at medarbeiderne har kunnskapen og ekspertisen de trenger for å yte optimal service.
 • Lovpålagte krav: Vi bruker personopplysningene dine for å innfri lover og bestemmelser (f.eks. rettskjennelser).
 • Markedsføring: Vi kan bruke personopplysningene dine i forbindelse med markedsføring hvis du har gitt samtykke til dette og vi tror du kan ha interesse av andre av våre produkter/tjenester eller løsninger fra en tredjepart. Vi kan også skreddersy markedsføringsmeldinger ut fra hvordan du bruker nettstedet vårt. Vi kan kontakte deg angående disse via e-post, tekstmeldinger eller på telefon. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføringsrelatert kommunikasjon. Se også merknaden vår om informasjonskapsler.
 • Administrering av tilbud og kontrakter
 • Prosjektledelse
 • Oppføringer og administrasjon: Vi må ha omfattende oppføringer av hvordan vi behandler den personlige informasjonen din.
 • Rapportering og analyser: Informasjonen din kan i enkelte tilfeller bli brukt i forbindelse med rapportering og analyser som skal hjelpe oss å forbedre produktene, tjenestene og kundeopplevelsen vi tilbyr.
 • Risikovurderinger (f.eks. økonomiske risikoer)
 • Spørreundersøkelser: Vi kan invitere deg til å delta i spørreundersøkelser vi gjennomfører. Hvis du takker ja, bruker vi informasjonen du gir oss, til å forbedre hvordan vi presterer.

Informasjon vi samler inn om deg

Når du søker jobb hos Caverion, trenger vi bestemte personopplysninger fra deg. Ut fra søknaden din og informasjonen du oppgir, vil vi samle inn og bruke personopplysningene dine i rekrutteringsprosessen for å vurdere om du er kvalifisert for mulige stillinger. Enkelte opplysninger (særlig sensitive opplysninger) samles kun inn hvis du oppgir denne informasjonen frivillig i søknaden din. Når du søker jobb hos Caverion, oppretter vi dessuten en kandidatprofil og -ID.

 • Bakgrunnssjekker (f.eks. kontroll av kredittverdighet og rulleblad, resultat av alkohol- og narkotikatester) (c)
 • Kommunikasjonsinformasjon (f.eks. taleopptak, korrespondanse) (a)
 • Kompetanseinformasjon (f.eks. utdanning, kompetanse og ferdigheter, tillatelser, sertifikater, læringsprogresjon) (a) (c)
 • Samtykke (a)
 • Kontaktopplysninger privat (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a)
 • Kontaktopplysninger på jobb (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a)
 • Demografiske data (f.eks. alder, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, språk, sivilstatus) (a) (b)
 • Familierelatert informasjon (f.eks. barn) (a)
 • ID (f.eks. personnummer eller annen ID) (a)
 • IP-adresse (b)
 • Navn (f.eks. fornavn, etternavn, andre navn) (a)
 • Bilder og videoer (a)
 • Stillingsinformasjon (f.eks. stillingstittel, organisasjonsenhet, jobb) (a)
 • Informasjon om tidligere arbeidsgiver (f.eks. bedriftsnavn, adresse) (a)
 • Rekrutteringsinformasjon (f.eks. CV, jobbsøknad, seleksjonsinformasjon, jobbtilbud) (a)
 • Informasjon om svar på spørreundersøkelser (a)
 • Brukerkontoer (f.eks. brukernavn, passord for systemet) (b) (c)
 • Nettstedsbesøk (f.eks. informasjonskapsler fra nettstedet, nettleserinformasjon, dato og klokkeslett for besøkene dine) (b)

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger med mindre du oppgir dem frivillig i forbindelse med en søknad, har gitt samtykke eller det foreligger andre legitime grunner for behandling av slike opplysninger.

Formål med innsamling av personopplysninger

 • Bakgrunnssjekker
 • Kommunikasjoner og videokonferanser: Vi lagrer kontaktinformasjon vi trenger for å kunne ta kontakt og ha et samarbeid.
 • Klager og krav: Vi trenger personopplysningene dine for å behandle eventuelle klagemål du leverer inn til oss.
 • Sikre at lovpålagte krav og selskapets retningslinjer innfris
 • Administrering av arrangementer: Vi deltar i eller organiserer og er vert for arrangementer og/eller utstillinger. Vi bruker informasjonen din for å f.eks. invitere deg til samt dele informasjon om arrangementer, og be om tilbakemelding fra deg etter og i forbindelse med et arrangement (f.eks. spesialdietter).
 • Innsamling av tilbakemeldinger: Vi ber deg av og til om å gi tilbakemelding på ulike ting. Denne informasjonen hjelper oss bl.a. å finne ut hva vi kan gjøre bedre.
 • ID-administrasjon: Vi bruker denne personlige informasjonen for å identifisere deg sikkert i forbindelse med f.eks. henvendelser og systemtilgang.
 • Forbedre prestasjonene til hver enkelt og selskapet som helhet
 • Intern opplæring: I forbindelse med intern opplæring kan informasjonen din bli brukt som eksempel for å sikre at medarbeiderne har kunnskapen og ekspertisen de trenger for å yte optimal service.
 • Lovpålagte krav: Vi bruker personopplysningene dine for å innfri lover og bestemmelser (f.eks. rettskjennelser).
 • Oppføringer og administrasjon: Vi må ha omfattende oppføringer av hvordan vi behandler den personlige informasjonen din.
 • Rekruttering: Vi bruker denne informasjonen i ansettelsesprosessen og for å kunne kontakte deg og lagre søknaden din.
 • Rapportering og analyser: Informasjonen din kan i enkelte tilfeller bli brukt i forbindelse med rapportering og analyser som skal hjelpe oss å forbedre de interne tjenestene våre.
 • Spørreundersøkelser: Vi kan invitere deg til å delta i spørreundersøkelser vi gjennomfører. Hvis du takker ja, bruker vi informasjonen du gir oss, til å forbedre hvordan vi presterer.
 • Tester for evaluering av kandidater (f.eks. personlighets-, kompetanse- og atferdstester)

Informasjon vi samler inn om deg

Vi bruker personopplysningene dine så lenge du er en del av Caverions eksterne arbeidsstokk. Vi samler kun inn personlig informasjon som er relevant for formålene vi beskriver i denne personvernerklæringen. Der loven tillater eller krever det, vil Caverion samle inn og lagre personopplysningene til den eksterne arbeidsstokken i følgende tilfeller:

 • Oppdragsinformasjon (f.eks. start- og sluttdato for oppdrag, oppdragstype, kontraktrelaterte avtaler) (a) (c)
 • Bakgrunnssjekker (f.eks. kontroll av kredittverdighet og rulleblad, resultat av alkohol- og narkotikatester som Caverion har utført) (c)
 • Kommunikasjonsinformasjon (f.eks. taleopptak, korrespondanse, poster på interne sosiale medier) (a)
 • Kompetanseinformasjon (f.eks. utdanning, kompetanse og ferdigheter, tillatelser, sertifikater, læringsprogresjon) (a) (c)
 • Samtykke (a)
 • Kontaktopplysninger på jobb (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a) (c)
 • Demografiske data (f.eks. alder, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, språk, sivilstatus) (a) (b) (c)
 • Diett (for arrangementer) (a)
 • Sporingsinformasjon for e-post (f.eks. antall åpnede e-poster, klikk, dato og klokkeslett for aktivitetene dine) (b)
 • Utgiftsinformasjon (f.eks. reiseutgifter eller andre utlegg) (a) (c)
 • Tilgang til og bruk av lokaler (f.eks. ID-koder, passord, informasjon som er innhentet fra sikkerhetssystemer, innbefattet nøkkelkortsystemer og kameraovervåkning, arbeidstid) (b) (c)
 • ID (f.eks. personnummer eller annen ID) (a)
 • IP-adresse (b)
 • Navn (f.eks. fornavn, etternavn, andre navn) (a) (c)
 • Passinformasjon (a)
 • Bilder og videoer (a) (c)
 • Fysiske mål (f.eks. høyde, størrelse) (a) (c)
 • Stillingsinformasjon (f.eks. stillingstittel, organisasjonsenhet, kostnadssenter, jobb, overordnet) (a) (c)
 • Rekrutteringsinformasjon (f.eks. CV, jobbsøknad, seleksjonsinformasjon, jobbtilbud) (a) (c)
 • Sikkerhetsinformasjon (f.eks. eventuelle ulykker personen har vært innblandet i) (a) (c)
 • Informasjon om svar på spørreundersøkelser (a)
 • Informasjon om systembruk (f.eks. påloggingstider, aktivitetslogger) (b) (c)
 • Brukerkontoer (f.eks. brukernavn, passord for systemet) (b) (c)
 • Kjøretøysinformasjon (f.eks. kjøretøyets registreringsnummer, kjørelogg) (a) (c)
 • Nettstedsbesøk (f.eks. informasjonskapsler fra nettstedet, nettleserinformasjon, dato og klokkeslett for besøket ditt) (b)
 • Arbeidstillatelse (a) (c)
 • Arbeidstidsrapporter og -detaljer (f.eks. oppmøte, fravær) (a) (b) (c)

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger med mindre du oppgir dem frivillig i forbindelse med en søknad, har gitt samtykke eller det foreligger andre legitime grunner for behandling av slike opplysninger.

Formål med innsamling av personopplysninger

 • Tilgangsstyring (f.eks. til selskapets systemer og anlegg)
 • Bakgrunnssjekker
 • Kommunikasjoner og videokonferanser: Vi lagrer kontaktinformasjon vi trenger for å kunne ta kontakt og ha et samarbeid.
 • Konkurranser: Det kan bli organisert konkurranser der du oppgir kontaktinformasjon for å delta. Denne informasjonen blir brukt til å kontakte de(n) som vinner.
 • Klager og krav: Vi trenger personopplysningene dine for å behandle eventuelle klagemål du leverer inn til oss.
 • Forretningsreiser (f.eks. reiseplanlegging, hoteller, flyreiser, billeie, innhenting av arbeidsrelaterte reisedokumenter, arbeidstillatelser)
 • Utvikling og opplæring
 • Nødkommunikasjon: Vi lagrer kontaktinformasjon om nærmeste pårørende i nødstilfeller.
 • Sikre at lovpålagte krav og selskapets retningslinjer innfris
 • Administrering av arrangementer: Vi deltar i eller organiserer og er vert for arrangementer og/eller utstillinger. Vi bruker informasjonen din for å f.eks. invitere deg til samt dele informasjon om arrangementer, og be om tilbakemelding fra deg etter og i forbindelse med et arrangement (f.eks. spesialdietter).
 • Utgiftsstyring (f.eks. administrasjon, utgiftsrapporter, konsernkredittkort, budsjettering)
 • Innsamling av tilbakemeldinger: Vi ber deg av og til om å gi tilbakemelding på ulike ting. Denne informasjonen hjelper oss bl.a. å finne ut hva vi kan gjøre bedre.
 • Regnskap
 • ID-administrasjon: Vi bruker denne personlige informasjonen for å identifisere deg sikkert i forbindelse med f.eks. henvendelser og systemtilgang.
 • Forbedre prestasjonene til hver enkelt og selskapet som helhet
 • Forsikringshåndtering
 • Interne revisjoner og sikkerhet (f.eks. interne granskninger, samsvar, risikostyring, rapportering av interessekonflikter, programmer for arbeidshelse og sikkerhet, sikkerhetstiltak som skal beskytte våre medarbeidere, gjester, anlegg og eiendeler)
 • Intern opplæring: I forbindelse med intern opplæring kan informasjonen din bli brukt som eksempel for å sikre at medarbeiderne har kunnskapen og ekspertisen de trenger for å yte optimal service.
 • Fakturering og betaling (f.eks. telefonfakturaer)
 • IT-støtte: Vi trenger personopplysninger fra deg for å løse de IT-relaterte problemene dine på en best mulig måte.
 • Lovpålagte krav: Vi bruker personopplysningene dine for å innfri lover og bestemmelser (f.eks. rettskjennelser).
 • Administrering av relasjoner til ekstern arbeidsstokk (f.eks. inngåelse, ivaretakelse og avvikling av ansettelsesforhold, disiplinærtiltak, vurdering av kvalifikasjonene til søkere, arbeidsrelaterte krav)
 • Innkjøp (f.eks. arbeidsmaterialer, tjenester, utstyr)
 • Prosjektledelse
 • Levering av arbeidsmateriell: Vi trenger personopplysningene dine for å gi deg f.eks. en arbeidsstasjon, en mobiltelefon, et nettbrett, visittkort.
 • Oppføringer og administrasjon: Vi må ha omfattende oppføringer av hvordan vi behandler den personlige informasjonen din.
 • Rekruttering: Vi bruker denne informasjonen i ansettelsesprosessen og for å kunne kontakte deg og lagre søknaden din.
 • Rapportering og analyser: Informasjonen din kan i enkelte tilfeller bli brukt i forbindelse med rapportering og analyser som skal hjelpe oss å forbedre de interne tjenestene våre.
 • Risikovurderinger
 • Sikkerhetsrapportering (f.eks. arbeidsrelaterte skader)
 • Sikkerhet på våre arbeidsplasser gjennom tilgangsstyring
 • Spørreundersøkelser: Vi kan invitere deg til å delta i spørreundersøkelser vi gjennomfører. Hvis du takker ja, bruker vi informasjonen du gir oss, til å forbedre hvordan vi presterer.
 • Test for evaluering av ekstern arbeidsstokk (f.eks. personlighets-, kompetanse- og atferdstester)
 • Nettstedsutvikling: Vi tar utgangspunkt i informasjonen din for å forbedre nettstedene våre med hensyn til funksjonalitet, ytelse, brukeropplevelse og sikkerhet.
 • Administrering av arbeidsstokken (f.eks. bemanning, overvåkning av arbeidstimer, administrering av arbeidsoppdrag, administrering av arbeidsmengde, personalplanlegging, oppsigelser, etterfølgerplanlegging, registrering av fravær, kundegodkjenning av personalet som skal jobbe med et kundeprosjekt, videointervjuer i rekrutteringsprosessen)
 • Sporing av bruk av arbeidsmateriale (f.eks. utstyr, maskinvare, programvare)

Informasjon vi samler inn om deg

Vi bruker personopplysningene dine så lenge du er leverandør for Caverion. Vi samler kun inn personlig informasjon som er relevant for formålene vi beskriver i denne personvernerklæringen. Der loven tillater eller krever det, vil Caverion samle inn og lagre leverandørens personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Oppdragsinformasjon (f.eks. start- og sluttdato for oppdrag, oppdragstype, kontraktrelaterte avtaler) (c)
 • Kommunikasjonsinformasjon (f.eks. korrespondanse) (a)
 • Kontaktopplysninger på jobb (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a) (c)
 • Arbeidsgiveropplysninger (f.eks. bedriftsnavn, adresse) (c)
 • Utgiftsinformasjon (c)
 • Navn (f.eks. fornavn, etternavn) (c)
 • Stillingsinformasjon (f.eks. stillingstittel, organisasjonsenhet, jobb) (c)
 • Informasjon om svar på spørreundersøkelser (a)

Formål med innsamling av personopplysninger

 • Kommunikasjoner og videokonferanser: Vi lagrer kontaktinformasjon vi trenger for å kunne ta kontakt og ha et samarbeid.
 • Klager og krav: Vi trenger personopplysningene dine for å behandle eventuelle klagemål du leverer inn til oss.
 • Forretningsreiser (f.eks. reiseplanlegging, hoteller, flyreiser, billeie, innhenting av arbeidsrelaterte reisedokumenter, arbeidstillatelser som er utstedt av Caverion)
 • Sikre at lovpålagte krav og selskapets retningslinjer innfris
 • Administrering av arrangementer: Vi deltar i eller organiserer og er vert for arrangementer og/eller utstillinger. Vi bruker informasjonen din for å f.eks. invitere deg til samt dele informasjon om arrangementer, og be om tilbakemelding fra deg etter og i forbindelse med et arrangement (f.eks. spesialdietter).
 • Innsamling av tilbakemeldinger: Vi ber deg av og til om å gi tilbakemelding på ulike ting. Denne informasjonen hjelper oss bl.a. å finne ut hva vi kan gjøre bedre.
 • ID-administrasjon: Vi bruker denne personlige informasjonen for å identifisere deg sikkert i forbindelse med f.eks. henvendelser og systemtilgang.
 • Forbedre prestasjonene til hver enkelt og selskapet som helhet
 • Intern opplæring: I forbindelse med intern opplæring kan informasjonen din bli brukt som eksempel for å sikre at medarbeiderne har kunnskapen og ekspertisen de trenger for å yte optimal service.
 • Lovpålagte krav: Vi bruker personopplysningene dine for å innfri lover og bestemmelser (f.eks. rettskjennelser).
 • Administrering av tilbud og kontrakter
 • Prosjektledelse
 • Oppføringer og administrasjon: Vi må ha omfattende oppføringer av hvordan vi behandler den personlige informasjonen din.
 • Rapportering og analyser: Informasjonen din kan i enkelte tilfeller bli brukt i forbindelse med rapportering og analyser som skal hjelpe oss å forbedre de interne tjenestene våre.
 • Risikovurderinger (f.eks. økonomiske risikoer)
 • Spørreundersøkelser: Vi kan invitere deg til å delta i spørreundersøkelser vi gjennomfører. Hvis du takker ja, bruker vi informasjonen du gir oss, til å forbedre hvordan vi presterer.

Informasjon vi samler inn om deg

Når du besøker anlegg der Caverion driver virksomhet, ber vi deg om å oppgi visse personopplysninger.

 • Kontaktopplysninger på jobb (f.eks. postadresse, e-postadresse, telefonnummer) (a)
 • Arbeidsgiveropplysninger (f.eks. bedriftsnavn, adresse) (a)
 • Tilgang til og bruk av lokaler (f.eks. ID-koder, passord, informasjon som er innhentet fra sikkerhetssystemer, innbefattet nøkkelkortsystemer og kameraovervåkning, arbeidstid) (b) (c)
 • Navn (f.eks. fornavn, etternavn) (a)
 • Bilder og videoer (a) (c)
 • Stillingsinformasjon (f.eks. stillingstittel, organisasjonsenhet, jobb) (a)
 • Informasjon om svar på spørreundersøkelser (a)

Formål med innsamling av personopplysninger

 • Kommunikasjoner og videokonferanser: Vi lagrer kontaktinformasjon vi trenger for å kunne ta kontakt og ha et samarbeid.
 • Klager og krav: Vi trenger personopplysningene dine for å behandle eventuelle klagemål du leverer inn til oss.
 • Innsamling av tilbakemeldinger: Vi ber deg av og til om å gi tilbakemelding på ulike ting. Denne informasjonen hjelper oss bl.a. å finne ut hva vi kan gjøre bedre.
 • ID-administrasjon: Vi bruker denne personlige informasjonen for å identifisere deg sikkert i forbindelse med f.eks. henvendelser og systemtilgang.
 • Forbedre prestasjonene til hver enkelt og selskapet som helhet
 • Lovpålagte krav: Vi bruker personopplysningene dine for å innfri lover og bestemmelser (f.eks. rettskjennelser).
 • Oppføringer og administrasjon: Vi må ha omfattende oppføringer av hvordan vi behandler den personlige informasjonen din.
 • Sikkerhet på våre arbeidsplasser gjennom tilgangsstyring
 • Spørreundersøkelser: Vi kan invitere deg til å delta i spørreundersøkelser vi gjennomfører. Hvis du takker ja, bruker vi informasjonen du gir oss, til å forbedre hvordan vi presterer.


5. Juridisk grunnlag for behandling

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger avhenger av ulike omstendigheter som er beskrevet mer detaljert nedenfor:

5.1. Samtykke
Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for ett eller flere spesifikke formål der du må gi samtykke, vil vi gjøre deg oppmerksom på dette og innhente samtykke fra deg. Opplysningene behandles på grunnlag av art. 6(1)(a) i personvernforordningen. Vi vil be om samtykke fra deg hvis vi f.eks. ønsker å bruke bildene eller videoene dine i forbindelse med markedsføring eller bakgrunnssjekker.

5.2. Kontraktfullbyrdelse
Hvis det er nødvendig å behandle personopplysninger i forbindelse med kontraktfullbyrdelse (f.eks. for å tilby en registrert person bestemte tjenester), blir opplysningene behandlet iht. art. 6(1)(b) i personvernforordningen. Det samme gjelder behandling som er nødvendig i forbindelse med kontraktforberedende arbeid (f.eks. ved forespørsler om produktene eller tjenestene våre).

5.3. Lovpålagte krav
Hvis det er nødvendig å behandle personopplysninger i forbindelse med lovpålagte krav (f.eks. skattemessige forpliktelser), blir opplysningene behandlet iht. art. 6(1)(c) i personvernforordningen.

5.4. Viktige interesser
Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å ivareta den registrerte personens viktige interesser (hvis f.eks. en besøkende skader seg i våre lokaler, må vedkommendes opplysninger videreformidles til helsepersonell), blir opplysningene behandlet iht. art. 6(1)(b) i personvernforordningen.

5.5. Legitime interesser
Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig i forbindelse med aktiviteter som ikke omfattes av det juridiske grunnlaget ovenfor, men som anses å være tillatt for våre legitime interesser (f.eks. markedsføring) hvis de har minimale konsekvenser for personvernet, skjer denne behandlingen iht. art. 6(1)(f) i personvernforordningen.

6. Videreformidling og overføring av personopplysninger

Caverion overfører kun personopplysninger til personer og selskaper som trenger det for å utføre sine plikter. Vi sørger for at partene vi overfører personlig informasjon til, er riktig informert om formålet med behandlingen, og vi sørger for lovlig behandling av personopplysningene gjennom kontraktsmessige ordninger. Vi sørger også for at mottakerne av personopplysninger forplikter seg til å overholde restriksjonene for bruk av disse personopplysningene, herunder å holde personopplysningene konfidensielle.

I tilfelle personopplysninger overføres utenfor EU / EØS, blir slike overføringer enten gjort til et land som EU-kommisjonen har anerkjent at har et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger, eller overføringer utføres ved bruk av nødvendige garantier, slik som EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser, og identifiserte behov for supplerende tiltak.

6.1. Selskaper i Caverion Corporation
På grunn av felles IT-infrastruktur og kunnskapsdeling i konsernet, vil selskaper i Caverion Corporate ha tilgang til personopplysningene dine i forbindelse med formålene som er angitt. Vær oppmerksom på at personopplysningene dine blir delt også med samarbeidspartnere utenfor EU/EØS.

6.2. Leverandører og underentreprenører
Vi bruker eksterne leverandører for visse deler av forretningsvirksomheten vår (f.eks. IT-systemvedlikehold). 

6.3. Tredjeparter 
Vi deler informasjonen med andre samarbeidspartnere eller interessenter. Ettersom vi bruker informasjonskapsler og websignaler på nettstedene våre, deler vi dessuten informasjon med tredjepartene som samler inn opplysningene. Se merknaden vår om informasjonskapsler. Formålene med overføring av personopplysninger er angitt nedenfor:

 • Forespørsel eller samtykke fra deg: Hvis du ber oss om det eller samtykker til det, kan vi overføre personopplysningene dine.
 • Tjenester som leveres til selskapet eller våre medarbeidere: Vi har leverandører som hjelper oss i forretningsvirksomheten vår og tilbyr tjenester på våre vegne.
 • Oppkjøp, fisjon eller salg av forretningsvirksomhet eller selskaper: Ved oppkjøp, fisjon eller salg av forretningsvirksomhet eller selskaper vil personopplysninger være blant ressursene som overføres.
 • Informasjonsdeling fra våre samarbeidspartnere: Vi kan unntaksvis overføre personopplysningene dine til våre samarbeidspartnere for å gi dem mulighet til å dele informasjon om tjenestene de tilbyr.
 • Rettsforfølgning: Vi kan i enkelte tilfeller være pålagt ved lov eller etter krav fra en forvaltningsmyndighet eller lignende å overføre personopplysningene dine. Vi kan også dele personopplysningene dine for å få råd fra advokater eller andre profesjonelle rådgivere (banker, advokater, regnskapsførere, potensielle kjøpere og leverandører).
 • Ivaretakelse av interessentenes sikkerhet, fasiliteter, personvern eller rettigheter.
 • Annen bruk av personopplysninger som er angitt i avsnittet "Formål med innsamling av informasjon".
   

7. Rettighetene dine 

Som registrert person har du bestemte rettigheter vedrørende dine personlige opplysninger. 

7.1. Innsynsrett, rett til korrigering og innsigelse
Du kan kontakte oss for å få vite hvilke personopplysninger vi har samlet inn og behandlet om deg, og hvilke formål disse opplysningene brukes til. Du har rett til å kontakte oss for å be om å få korrigert eventuelle uriktige, ufullstendige, utdaterte eller unødvendige personopplysninger som er lagret om deg. Du kan komme med innsigelser mot at bestemte personopplysninger brukes til andre formål enn de som er nødvendige for å innfri lovpålagte krav eller levere tjenestene våre. Du kan også komme med innsigelser mot viderebehandling av personopplysningene dine etter tidligere gitt samtykke. Hvis du ikke godtar at personopplysningene dine behandles videre, kan det begrense mulighetene dine til å bruke tjenestene våre.

7.2. Rett til sletting og begrenset behandling
Du kan også be oss om å slette personopplysningene dine fra systemene våre. Vi vil etterkomme dette ønsket med mindre vi har legitim grunn til ikke å slette opplysningene. Merk: Det er ikke sikkert at alle kopier fjernes umiddelbart fra de aktive serverne og sikkerhetskopiene våre når opplysningene slettes Disse kopiene slettes imidlertid så snart det er mulig. Du kan be om at vi begrenser behandlingen av bestemte personopplysninger, men dette kan innskrenke mulighetene dine til å bruke nettstedet vårt og andre tjenester.

7.3. Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt til oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format når opplysningene behandles automatisk og på grunnlag av samtykke eller fullbyrdelse av en kontrakt eller de forberedende trinnene for en kontrakt.

Fyll skjemaet «Anmodning fra registrert person» for å gjøre bruk av disse rettighetene (7.1.–7.3.). Vi kan be om ytterligere opplysninger for å bekrefte identiteten din. Vi kan også avvise forespørsler som er urimelige, urimelig gjentakende eller åpenbart grunnløse. Vi går i gang med å behandle forespørselen din så snart vi har mottatt all nødvendig informasjon (herunder validering av identitet). Vi gjør vårt beste for å behandle forespørselen din innen én (1) måned. Hvis det av ulike grunner ikke er mulig for oss å behandle forespørselen din innen planlagt tid, vil vi informere deg om forsinkelsen så snart som mulig innenfor denne perioden på én (1) måned. Den maksimale fristen for behandling av forespørselen vil være tre (3) måneder.  Vær oppmerksom på at vi på grunn av lovkrav og -bestemmelser ikke vil kunne innfri alle forespørsler om innsyn i, korrigering, begrensning eller sletting av personopplysninger. 

7.4. Samtykker 
Dersom du har oppgitt personopplysninger til oss etter samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt til digital markedsføring, eller samtykke til visuelle materialer (bilder, videoer) eller innhold (blogginnlegg, artikler). 

Vær oppmerksom på at vi må behandle personopplysningene dine for å kunne gi deg produktene og tjenestene våre. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, er det ikke sikkert at vi kan levere tjenestene våre til deg. 

7.5. Klager
Hvis du ikke er fornøyd med Caverions behandling eller avgjørelse, kan du sende inn en klage til Datatilsynet 

8. Informasjonskapsler og websignaler

Vi bruker informasjonskapsler og websignaler på nettstedene våre. Se vår merknad om informasjonskapsler.

9. Lagring av personopplysninger

Vi har rett til å lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for legitime formål eller lovpålagte krav. Lagringstiden for personopplysninger fastslås ut fra de lovpålagte kravene til lagringstid samt det legitime formålet. På grunn av lovpålagte krav og/eller for å løse potensielle tvister, må vi i enkelte tilfeller fortsette å lagre personopplysningene dine også etter at arbeidsforholdet er avviklet. Informasjonen og lengden på lagringstiden vil variere avhengig av de aktuelle opplysningene og lovverket. Kontakt oss hvis du ønsker mer detaljert informasjon om lagringstiden. Vi sletter og/eller anonymiserer personopplysningene dine etter hvert som de ikke lenger er relevante for de respektive formålene.  

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gå gjennom, endre og oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør endringer, blir datoen for endringen anført i personvernerklæringen. Gå gjennom denne personvernerklæringen jevnlig og særlig før du sender inn personopplysninger til oss. Det blir vanligvis ikke sendt ut melding til alle brukerne ved oppdatering av personvernerklæringen. Ved særlig viktige endringer i personvernerklæringen eller hvordan vi bruker informasjonen din, vil vi imidlertid iverksette kommersielt rimelige tiltak for at du skal få beskjed.