Spar penger og miljø med energieffektiv kjøling

Visste du at dagligvarebutikker og kunstisbaner kan bruke opptil 50 % av strømforbruket på kjøling?…

Visste du at dagligvarebutikker og kunstisbaner kan bruke opptil 50 % av strømforbruket på kjøling? Med et tilpasset kjølesystem holdes energieffektiviteten og temperaturen stabil, uavhengig av forholdene i og utenfor anlegget.

Integrerte systemer for kjøling

Kjølesystemer kan deles i to kategorier: komfortkjøling og prosesskjøling. Prosesskjøling er kjøling for bygg, industri og lokaler med spesielle behov, for eksempel datasentre og serverrom.

Når kjøling integreres med de andre tekniske installasjonene i et bygg, reduseres både investerings- og driftskostnadene. Ved å for eksempel integrere kjølesystemet med et BMS-system, sikrer man at bygget ikke blir oppvarmet og avkjølt samtidig.

Kjøling i et livssyklusperspektiv

Et kjølesystem krever regelmessig vedlikehold for å fungere optimalt. Caverion tar hånd om hele livssyklusen til både komfort- og prosesskjølesystemer – fra planlegging, installasjon og vedlikehold til gjenvinning. Det gjør at du kan fokusere på kundene og kjernevirksomheten din og overlate det tekniske til oss. I tillegg til årlig vedlikehold, kan vi hjelpe deg med:

  • Å overholde gjeldende lover og forskrifter
  • Lekkasjekontroll
  • Å oppfylle miljøkravene

Caverion er en leverandørnøytral vedlikeholdspartner, og vi sørger for at dine kritiske systemer er effektive og trygge. Ta kontakt med oss, så finner vi den mest energieffektive løsningen for dine behov.

Effektiv kjøling for datasentre og serverrom

Datasentre er kritisk infrastruktur i vårt digitale samfunn. Elektrisiteten i datasentre genererer varme, som igjen kan forstyrre tjenestene senteret leverer. Dette unngås med et effektivt kjølesystem, samtidig som energiforbruket minimeres.

Bærekraftige tjenester for kjøling

I moderne data- og IT-sentre og serverrom er det vanlig å kjøle mellom dataracks, gjerne med isvann og vannrør. Fri kjøling, der kjølig uteluft blir brukt til å kjøle vannet, er også en god og miljøvennlig løsning. Overskuddsvarmen som genereres av kjøling kan brukes andre steder i bygget og dermed redusere utgiftene til oppvarming.

Partnerskap gjennom hele livssyklusen

  • Rådgivningstjenester
  • Planlegging av kjøleløsninger for prosess- og datasenter
  • Levering av systemer og implementering – uavhengig av leverandør
  • Service og vedlikehold, tilknytning til Remote Center og kontroll.

Caverion er en leverandørnøytral vedlikeholdspartner, og vi sørger for at dine kritiske systemer er effektive og trygge.
Ta kontakt med oss, så finner vi den mest energieffektive løsningen for dine behov. 

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge