Energirådgivning som reduserer kostnader og klimagassutslipp

 
Bygg står for en betydelig del av klimagassutslippene. Å redusere energiforbruket i bygg er derfor…

Bygg står for en betydelig del av klimagassutslippene. Å redusere energiforbruket i bygg er derfor viktig for å bekjempe klimakrisen.

 

Invester i energieffektivitet og oppnå høy avkastning

Driftsperioden utgjør omtrent 80 % av byggets kostnader gjennom livssyklusen, og 50 % av kostnadene kommer fra energiforbruk.

En investering i energieffektivisering betaler seg vanligvis tilbake ganske raskt. Med energieffektive systemer som vedlikeholdes regelmessig, kan du oppnå opptil 30-40 % besparelse i energiforbruket.

Med en langsiktig plan for energieffektivitet, vil du oppfylle offentlige forskrifter og redusere driftskostnadene, og ikke minst opprettholde, og fote øke verdien på eiendommen din.

Gjør bygget ditt smart, energieffektivt og bærekraftig

Målet er å optimalisere de tekniske systemene for å redusere energiforbruket til et minimum, uten at det går på bekostning av forholdene i bygget og brukeropplevelsen. Det er viktig at du velger en samarbeidspartner som har helhetlig kunnskap om kompatibilitet og interaksjon mellom alle de tekniske systemene, slik at de fungerer optimalt sammen.

I Caverion ser vi på energieffektivitet som en pågående prosess. Uavhengig av om det er et nytt byggeprosjekt eller et eksisterende bygg – våre energirådgivere hjelper deg med å vurdere den nåværende situasjonen, sette mål og lage en strategi for implementering, rapportering og kontinuerlig utvikling. Å ivareta energieffektiviteten er en svært viktig del av vedlikeholdet av bygget ditt.

energieffektivitet energirådgivning.jpg
energieffektivitet.jpg

Produser strømmen selv

For å gjøre det enklere for deg å redusere klimagassutslipp, kan vi bistå slik at byggene dine genererer egen fornybar energi med for eksempel solcellepaneler eller lokal varmeproduksjon, noe som gjør at du kan redusere mengden kjøpt energi.

Ekspertise som forbedrer energieffektiviteten i bygg-porteføljen din

En energistrategi skisserer veien til en mer bærekraftig bygg-portefølje

  • Systematisk tilnærming til bærekraftige tekniske løsninger

  • Oversikt og rammer for utvikling av infrastruktur som knytter sammen mål og handlinger

Energirapporter vurderer effekten av tiltakene for energieffektivisering

  • En oversikt over det økonomiske resultatet av de anbefalte justeringene og investeringene

  • Tekniske utviklingsmuligheter gjennom grundig analyse eller omfattende rapportering

Energikartlegging for å forstå den virkelige situasjonen

  • Identifisering av strukturen for pålitelig måling av energiforbruk

  • Råd om tiltakene som trengs for å oppnå mer energieffektiv drift

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft