Optimaliserte rør- og VVS anlegg 

Caverion tilbyr komplette tjenester gjennom hele livssyklusen, fra planlegging og installasjon til tilsyn og vedlikehold. Våre kvalifiserte og sertifiserte fagfolk tar seg av alle systemer innen varme- og sanitæranlegg for bygg og industrianlegg, prosjekter og tjenester. På den måten kan du konsentrere deg om kjernevirksomheten din og vite at eiendommen din fungerer optimalt.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å velge den beste løsningen tilpasset deg:

 • Oppvarming
 • Tradisjonell og moderne fjernvarme 
 • Energieffektive og miljøvennlige løsninger som gir godt inneklima for brukerne
 • Ett enkelt kontaktpunkt for nye systemer, rehabilitering, tilrettelegging og vedlikehold
 • Forbrenningsanlegg og kjeler
 • Avanserte oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, for eksempel varmepumper (lenke).
 • Sanitæranlegg
 • Tradisjonell VVS
 • Kloakk
 • Vannforsyningsløsninger 

Vi tilbyr også systemer for utnyttelse av regnvann og avanserte løsninger for rensing av kloakk, noe som kan ha en stor betydning for bedriften din.

Våre rør- og VVS tjenester:

 • Sanitæranlegg
 • Tappevannssystemer (rør i rør og tradisjonelle åpne føringer eller i himling) 
 • Avløpssystemer (overvann/taknedløp, gråvann m.m.)
 • Fett- og oljeutskillere (serveringskjøkken, parkeringskjellere, verksteder m.m.)
 • Brannskap
 • Varmeanlegg
 • Radiatoranlegg
 • Gulvvarmeanlegg
 • Snøsmeltanlegg
 • Aerotemperanlegg
 • Varmepanelanlegg 
 • Ventilasjonsbatterier
 • Varmepumpeløsninger (luft-vann, væske-vann)
 • Fjernvarmesystem
 • Solfangersystem
 • Brannslokkingsanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Våtanlegg
 • Tørranlegg
 • Gassanlegg
 • Gass- og trykkluftsanlegg
 • Medisinske gasser (medisinsk trykkluft)
 • Kuldeanlegg (prosessanlegg: kjøle og fryserom, ishaller mm).
 • Luftkjølingsanlegg (komfortkjøling)
 • Fancoiler (passive og aktive)
 • Ventilasjonsbatterier
 • Fjernkjølingssystem
 • Vannbehandling
 • Avfallsanlegg
 • Utendørs VVS
 • Industrirøranlegg

Innovative løsninger for oppvarming med fornybar energi, for eksempel varmepumper (lenke), er en perfekt måte å kombinere effektivitet og bærekraft på. Å koble seg til moderne fjernvarmesystemer som bruker varmen fra annen infrastruktur, for eksempel kloakkanlegg eller produksjonsfabrikker, kan bety mye for miljøet og lommeboken.

God planlegging og drift av sanitærløsninger, som rørleggerarbeid, avløp, vannforsyning og avfallshåndtering med vakuum, forhindrer forsuring av vann og annen forurensning. Vannlekkasjer kan forårsake skader på utstyr og være grunnen til en potensiell driftsstans i bedriften, så beslutningen om å investere i gode systemer og godt arbeid kan være svært lønnsom.

Overvåking 24/7 

Caverion Remote Center tilbyr overvåking av alle systemene i bygget 24/7. Remote Center jobber tett med vårt kundesenter der alle serviceforespørsler blir registrert.

Vil du bli kontaktet?

 

Vil du bli kontaktet?

Kontakt oss