Caverion SmartView - kundeportal med utvidelsesmuligheter

 
Online bestilling av oppdrag. Oversikt over serviceoppdrag og planlagt vedlikehold. Servicerapporter…

Online bestilling av oppdrag. Oversikt over serviceoppdrag og planlagt vedlikehold. Servicerapporter og lovpålagt dokumentasjon samlet på ett sted. Med utvidelsesmuligheter for å samle eiendomsdata i et forståelig dashboard og forbedre byggets effektivitet.

 
 

Enkel byggdrifting

Få tilgang til SD-anlegg og IoT data fra én enkel plattform. Slik er du alltid oppdatert på drift og tilstand i dine bygg.

Forbedrede driftsresultater

Ikke stol på magefølelsen. Reduserer energiforbruket og optimaliser byggets effektivitet gjennom databasert innsikt.

Økt trivsel blant brukerne av bygget

Forbedret bygningsforhold og inneklima.
Oversikt over tilgjengelige møterom og arbeidsstasjoner.

 

Moduler som gir deg full oversikt over byggets effektivitet

Plattform med alle de viktige modulene du trenger for å alltid være oppdatert på drift og tilstand i dine bygg. Caverion SmartView gir deg informasjon i sanntid.

Service Orders.jpg
 

Serviceordre

Få oversikt over status på alle vedlikeholdstiltak på ett sted.

Condition monitoring.jpg
 

Tilstandsovervåking

Se byggets tilstand på innetemperatur, luftfuktighet, C02-nivåer og TVOC. Med mulighet for å dypdykke i dataene.

Floor conditions.png
 

Etasjeforhold

Oversikt over tilgjengelige møterom og arbeidsstasjoner, slik at du kan optimalisere din plassutnyttelse.
Få etasjespesifikk informasjon om inneklima.

 
Remote Center.jpg
 

Remote center

Se ferdigstilte inspeksjoner, tilsynsrunder og følg forbedringstiltak.

Energy module.jpg
 

Byggets tilstand

Overvåk kjøling, varme, ventilasjon og utetemperatur.

Energy module.jpg
 

Energiforbruk

Et dashboard skreddersydd med dine egne energi- og utslipps-KPIer.

 
Document.jpg
 

Dokumentasjon

Administrer all FDV-dokumentasjon på ett sted.

Performance indicators (KPIs).jpg
 

Resultatindikatorer (KPIer)

Følg dine ulike KPIer, og få full oversikt over byggets status. KPIene skreddersys til dine behov.

 
 
 

Driftsansvarlig

  • Øk forutsigbarheten med faktiske data, slik at det blir enklere å drifte bygget.

  • Optimaliser forholdene per rom eller område basert på fakta.

  • Sikre full kontroll i ditt daglige arbeid.

Byggeier

  • Bedre driftsresultater gjennom økt kontroll og effektivitet i det daglige arbeidet.
  • Forbedre bygg og porteføljens effektivitet, for eksempel ved å redusere energiforbruket.
  • Bruk data for å optimalisere utnyttelsen av bygget ved å analysere bruken, området eller rom.

Sluttbruker

  • Nyter komfortable omgivelser og inneklima.
  • Viser tilgengelige møterom og arbeidsstasjoner.
 

Hvordan kan teknologi forbedre eiendomsdrift?

Lurer du på hvordan teknologi innen eiendomsdrift kan forbedre driftsresultater, inneklima, effektivitet og bygningsforhold, samtidig som du reduserer kostnader, og øker brukertilfredshet?
Kontakt oss for mer informasjon om Caverion SmartViews mange muligheter.

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder