God eiendomsdrift sikrer effektivitet, trygghet og fornøyde brukere

For næringsbygg tar det mye tid å håndtere ulike serviceleverandører og følge opp avvik og meldinger fra leietakere. I tillegg må du passe på at bygget holder offentlige krav og driftes på en mest mulig rasjonell og bærekraftig måte slik at leietakerne er fornøyde. Her er det særlig viktig å ha et riktig driftsbudsjett, slik at ikke leietakerne får en uventet regning for felleskostnader som de ikke hadde budsjettert for.

Med god eiendomsdrift får du riktig driftsbudsjett og forutsigbare felleskostnader, en god brukeropplevelse, 100 % garanti for at gjeldende forskrifter og lover er ivaretatt, og optimalisert verdi på eiendommen gjennom hele livssyklusen. Med fagfolk innenfor samtlige disipliner av bygningsteknologi vet vi livssyklusen til ulike komponenter og kan lage et riktig vedlikeholdsbudsjett. Da unngår du uforutsette ekstraregninger på felleskostnadene, som ofte skaper frustrasjon hos leietakere. I tillegg beregner og fordeler vi felleskostnader på eventuelle leietakere.

Et optimalt inneklima og et velfungerende bygg er også viktig for at brukerne kan fokusere på jobben sin uforstyrret. Alle funksjonene i bygget må også til enhver tid fungere uten avbrudd for å sikre god drift og lønnsomhet. Med Caverion som din partner på eiendomsdrift slipper du uventede og dyre reparasjoner, eller lange forsinkelser fordi du må lete etter noen som kan løse problemene.

Les også: Derfor er Energisparekontrakt lønnsomt


Dette får du med eiendomsdrift fra Caverion

Med teknisk forvaltning, oppfølging av drift og vedlikehold av høy kvalitet garanterer vi:

  • Riktig driftsbudsjett, med oversiktlige og forutsigbare kostnader
  • Ett kontaktpunkt for samtlige arbeidsordre, service og vedlikehold
  • Energieffektivitet
  • Minimalt med forstyrrelser og avbrudd
  • Rask responstid
  • 100 % garanti for gjeldende forskrifter og lover, inkl. brannvernarbeid
  • Optimal verdi på eiendommen gjennom hele livssyklusen
  • Forbedret brukertilfredshet
  • Tekniske eksperter tilstede når du trenger det, enten på bygget eller fra Remote Center

Dette har vi i Caverion forpliktet oss til i de over 30 000 eiendommene som vi for tiden drifter. Vi tar ansvar for å opprettholde og utvikle verdien av byggene gjennom effektiv ledelse og langsiktig planlegging. Prosjektledere, innkjøpere og eksperter på bærekraft og energieffektivitet kan bidra i prosessen for å sikre optimal drift av eiendommen.

Vi håndterer vedlikehold av alle tekniske installasjoner i bygget, skreddersydde oppgraderinger og moderniseringer, gjeldende forskrifter og lover, inkl. brannvernarbeid, digitale tjenester og løsninger, samt smarte teknologier.

Våre eksperter på energi vil proaktivt gi anbefalinger om hvordan du kan forbedre energieffektiviteten i eiendommene dine. Tusenvis av eiendommer er koblet til våre Remote Centers, som kan håndtere over 90 % av alle varsler fra bygg uten å være tilstede på bygget.

For andre ikke-tekniske områder bruker vi profesjonelle underleverandører. Du vil uansett alltid kun ha ett enkelt kontaktpunkt.

Våre tjenester for eiendomsdrift leveres med komplett rapportering, med fokus på dine KPIer og behov.