Fokus på livssyklus og èn partner

 
caverion livssyklus og en partner.jpg
 

Hvorfor ha et livssyklus perpektiv?

Livssyklusen til et bygg starter fra designfasen og inkluderer alle de ulike fasene som planlegging, bygging, drift og vedlikehold, til og med rivingsfasen.

  • Med et livssyklusperspektiv fra tidlig fase sikrer du at du velger de riktige løsningene og bygningsteknologiene for eiendommen din, som også ivaretar drift, vedlikehold og rehabilitering. Resultatet er full optimalisering av livssykluskostnadene (LCC), opptil 30% reduksjon i totale eierkostnadene og mer fornøyde brukere.

  • Et livssyklusperspektiv sikrer kontinuerlig og forebyggende vedlikehold. Det gjør at du unngår store og uventede kostnader. Bedre oversikt gjør at nedetid og kostnader reduseres.

  • Ved å overlate driften til en ekspert, kan du konsentrere deg om kjernevirksomheten din.

  • Ved å planlegge for hele livssyklusen allerede i begynnelsen av byggeprosjektet, får vi innsyn i eiendommens fremtidige driftskostnader. Nøyaktige estimater gjør at du kan planlegge eiendomsforvaltningen langt frem i tid. Dermed unngår du vedlikeholds- og investeringsbehov du ikke hadde planlagt for. I tillegg unngår leietakerne uforutsette felleskostnader.

Økt verdi og brukertilfredshet 

Caverion tar hele ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av eiendommene dine med tilhørende bygningstjenester og systemer. Vi garanterer for funksjonalitet, høy energieffektivitet og et sunt inneklima i hele kontraktsperioden – opptil 25 år. Du får ett enkelt kontaktpunkt som tar hånd om alt som vedrører eiendommen.

Vi har mer enn 20 års erfaring med å designe, bygge , drifte og vedlikeholde eiendommer. Vi bruker smart teknologi og digitale løsninger for å optimalisere byggets ytelse. Dette gjør at eiendommen fungerer optimalt mens den bevarer – og til og med øker – verdien.

Brukerne av bygget har alltid hovedfokus når vi drifter bygget i et livssyklusperspektiv. Smarte tjenester, optimalt inneklima og et brukersentrert miljø gir økt tilfredshet.

Mindre risiko med offentlig-privat samarbeid

Ved å finansiere byggeprosjektet ditt med en offentlig-privat samarbeidskontrakt (OPS), reduseres risikoen. Dermed kan du fokusere på organisasjonens kjerneoppgaver. Caverion er en pålitelig og erfaren partner som tilbyr bransjeledende OPS. Vi kan dokumentere solid erfaring med å gjennomføre OPS-prosjekter i ulike kundesegmenter – fra helsetjenester til utdanning.