Fordeler med fokus på livssyklus for bygg og eiendom

 
lifecycle-management-and-public-privata-partnership.jpg

Livssyklusen til et bygg starter fra designfasen og inkluderer alle de ulike fasene som planlegging, bygging, drift og vedlikehold, til og med rivingsfasen.

Med et livssyklusperspektiv fra tidlig fase sikrer du at du velger de riktige løsningene og bygningsteknologiene for eiendommen din, som også ivaretar drift, vedlikehold og rehabilitering. Resultatet er full optimalisering av livssykluskostnadene (LCC), opptil 30% reduksjon i totale eierkostnadene og mer fornøyde brukere.

Et livssyklusperspektiv sikrer kontinuerlig og forebyggende vedlikehold. Det gjør at du unngår store og uventede kostnader. Bedre oversikt gjør at nedetid og kostnader reduseres. Ved å overlate driften til en ekspert, kan du konsentrere deg om kjernevirksomheten din.

Økt verdi og brukertilfredshet

Caverion tar hele ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av eiendommene dine med tilhørende bygningstjenester og systemer. Vi garanterer for funksjonalitet, høy energieffektivitet og et sunt inneklima i hele kontraktsperioden – opptil 25 år. Du får ett enkelt kontaktpunkt som tar hånd om alt som vedrører eiendommen.

Vi har mer enn 20 års erfaring med å designe, bygge , drifte og vedlikeholde eiendommer. Vi bruker smart teknologi og digitale løsninger for å optimalisere byggets ytelse. Dette gjør at eiendommen fungerer optimalt mens den bevarer – og til og med øker – verdien.

Brukerne av bygget har alltid hovedfokus når vi drifter bygget i et livssyklusperspektiv. Smarte tjenester, optimalt inneklima og et brukersentrert miljø gir økt tilfredshet.

Planlegg for hele livssyklusen

Ved å planlegge for hele livssyklusen allerede i begynnelsen av byggeprosjektet, får vi innsyn i eiendommens fremtidige driftskostnader. Nøyaktige estimater gjør at du kan planlegge eiendomsforvaltningen langt frem i tid. Dermed unngår du vedlikeholds- og investeringsbehov du ikke hadde planlagt for. I tillegg unngår leietakerne uforutsette felleskostnader.

Mindre risiko med offentlig-privat samarbeid

Ved å finansiere byggeprosjektet ditt med en offentlig-privat samarbeidskontrakt (OPS), reduseres risikoen. Dermed kan du fokusere på organisasjonens kjerneoppgaver.

Caverion er en pålitelig og erfaren partner som tilbyr bransjeledende OPS. Vi leverer alt fra design, gjennomføring og drift i henhold til dine krav. Vi kan dokumentere solid erfaring med å gjennomføre OPS-prosjekter i ulike kundesegmenter – fra helsetjenester til utdanning.

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge