Slik påvirker inneklimaet trivsel, helse og produktivitet

Etter årevis med forsking har BI-direktør og doktor scient, Ragnhild Wiik dokumentert at inneklimaet på kontoret har stor påvirkning på velvære, helse og produktivitet. Wiik har har undersøkt 17 bedrifter med til sammen 700 ansatte i 12 kontorbygninger på Vestlandet. 

– Effekten av det fysiske arbeidsmiljøet har like stor betydning som psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen, forteller dr. Wiik . Av alt som påvirker vår produktivitet på jobben, er det luftkvaliteten som har størst betydning. Vi kan rett og slett bli syke av dårlig luft, sier hun.

Symptomene du får fra dårlig luftkvalitet, er mange. – Du blir trøtt, får konsentrasjonsvansker, hodeplager, tørr hud og luftveisproblemer når inneluften ikke er som den skal være. Og det er ikke bare hodet som påvirkes av faktorer som dårlig luft og støy. Problemene kan også sette seg i nakke, skuldre og rygg, utdyper Wiik.

Mer mottagelig for virusinfeksjoner

Ved lav relativ luftfuktighet, ofte under 20 % i vinterhalvåret, er vi mer mottakelige for bakterie- og virusinfeksjoner. 
– Rett og slett fordi disse mikroorganismene holder seg svevende i rommet lenger og fordi slimhinnene våre er svakere. Vinn-vinn for småkrypene og tap-tap for oss. Tørr luft bidrar også til at vi får mer rynker i huden. For oss som er opptatt av slikt, sier dr. Wiik.

Slik sikrer du et godt inneklima med god luftkvalitet

Luftkvalitet bestemmes av en rekke variabler som virker sammen. Spesielt står trekløveret temperatur, luftfuktighet og CO2-innhold sentralt. – En god balanse mellom disse tre er en temperatur på ca. 22 ⁰C, minst 40 % relativ luftfuktighet og en CO2-konsentrajon på under 650 ppm, forklarer forskeren.

KlimaTak sikret god luftkvalitet og et optimalt inneklima. Les mer om KlimaTak >

Hvordan vet vi egentlig at luftkvaliteten er god? - Når vi ikke merker noe til inneluften, er den på sitt beste. Da kan vi konsentrere oss om arbeidsoppgavene, avslutter dr. Ragnhild Wiik.

Psst... Visste du at dårlig inneklima, for høy eller lav temperatur, trekk fra ventilasjonsanlegget eller ventilasjon som ikke fungerer, er det som irriterer brukere av næringsbygg aller mest? Les mer om hvordan du kan sikre fornøyde leietagere og brukere av næringsbygg >

Vil du bli kontaktet?

Kontakt oss