Dette er viktig for leietakere når de skal velge kontorlokaler

Dette er viktig for leietakere når de skal velge kontorlokaler

Over hele landet står det tomme kontorbygg, og mange har bedt om redusert eller utsatt husleieinnbetaling. For å sikre at ditt kontorbygg er attraktivt for fremtiden, er det 4 faktorer som er avgjørende for leietakere.

Godt inneklima

Forskning viser at når leietakerne selv kan regulere temperatur og belysning, gir det positivt utslag i den enkeltes produktivitet og tilfredshet. Godt inneklima er rett og slett en forutsetning for å få produktive medarbeidere.

Les mer om hvordan inneklima påvirker trivsel, helse og produktivitet >

Smarte digitale tjenester

Dagens leietakere og sluttbrukere ønsker seg digitale tjenester i lokalene sine. De vil enkelt kunne sjekke om det er kø i kantinen, når toalettene sist ble rengjort, melde vedlikeholdsbehov eller booke møterom og arbeidsplasser.

Ifølge studier sier leietakere at de er villige til å betale minst 6 % ekstra leie for slike smarte tjenester.

Lavt miljøavtrykk er viktig for leietakere

Leietakere holder i økende grad eierne ansvarlig for byggets miljøavtrykk, og grønne verdier spiller oftere en viktig rolle når de skal velge lokaler.

For å kunne betjene leietakernes egne rapporteringsbehov, må byggeiere kunne vise til detaljerte rapporter om byggets CO2-utslipp. Helst sammen med planer for å redusere det.

Effektiv kommunikasjon

Studier viser at 64 % av eiendomsforvalterne fremdeles kommuniserer manuelt med leietakerne sine. Samtidig foretrekker leietakerne en mer moderne tilnærming der de selv kan sjekke status på inneklima og kommende service og vedlikehold.

Selv om personlig kommunikasjon kan oppfattes positivt, finnes det automatiserte tjenester og selvbetjening som gir brukerne en enda bedre opplevelse.

Hvordan sikre fortjeneste fra en modernisering?

De som kommer best ut av en krise, er de som bruker krisen til noe positivt. Om kontorbygg står helt eller delvis tomme, kan man nå bruke muligheten til å oppgradere for fremtiden, slik at eiendommene dine oppfyller de 4 faktorene som er viktig for leietakerne.

Er du usikker på om du vil sitte igjen med fortjeneste etter å investere i en modernisering? Hvordan synes du det høres ut med en modell for energisparing der du får hele investeringen nedbetalt av besparelsene? Sjekk ut denne geniale kontraktsmodellen med garanti >

Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk