En EPC-kontrakt ble god butikk for utstyrsgiganten Würth. Energikartleggingen og EPC-kontrakten førte til 30 prosent lavere energiforbruk.

Slik reduserte Würth energibruken med 30 prosent

Energikartleggingen av Würths bygningsmasse viste at det var mye hente på energibruken. Noen investeringer og en EPC-kontrakt senere er tiltakene blitt god butikk for utstyrsgiganten.

Midt i skogen oppi Gjelleråsen ligger hovedkontoret til Würth Norge. En virksomhet som selger alt fra den minste mutter til det største løfteutstyr – og det meste annet som profesjonelle håndverkere kan ha bruk for.

I Morteveien 12 har rundt 150 Würth-ansatte sitt daglige tilholdssted (når ikke pandemier dikterer noe annet), og de fordeler seg på til sammen åtte bygg fra A til H. Her finner du en stor butikk, et enda større lager, kontorlokaler i flere etasjer, en romslig kantine og ikke minst: et eget kunstgalleri.

Kontakt oss for kartlegging av energibruken i ditt bygg

EPC-kontrakten ga raskt resultater

En bygningsmasse på rundt 26 000 kvadratmeter med svært varierende energibehov – og med et årlig forbruk på til sammen 4,2 GWh. Inntil relativt nylig. For etter at Caverion høsten 2020 gjorde seg ferdig med en omfattende energirehabilitering gjennom en EPC-kontrakt, bruker Würth langt mindre energi enn tidligere.

energisparekontrakt wurth.jpgLogistikksjef Stein Inge Viset i Würth Norge og avdelingsleder i Caverion, Marte Aaltvedt, skryter begge av godt samarbeid bedriftene imellom. – Caverion yter det lille ekstra, sier Viset.

– Det er litt tidlig å si noe om helårseffekten av EPC-kontrakten, men innsparingen de fire første månedene var formidabel. Strømforbruket gikk da ned med over 500 000 kWh i forhold til referanseåret 2018, det tilsvarer en reduksjon på 32 prosent sammenlignet med hele 2018. Eller en måloppnåelse på nesten 300 prosent for de fire første månedene, forteller Stein Inge Viset, logistikksjef i Würth Norge.


Bedre kontroll med nye anlegg

Den viktigste årsaken til den store besparelsen, er de nye ventilasjonsaggregatene på lageret, kombinert med nytt SD-anlegg (sentral driftsstyring) og etablering av et energioppfølgingssystem (EOS). De to sistnevnte tiltakene gir bedriften bedre kontroll over energiforbruket, muligheten til å styre det mer målrettet og en større grad av fleksibilitet.

– Det gamle SD-anlegget var fra 1999, da komplekset her ble bygget. Det var lite fleksibelt og alle systemene gikk kontinuerlig, uavhengig av reelt behov, sier Viset og fortsetter:

– De gamle ventilasjonsaggregatene var ineffektive. Det fikk vi et veldig tydelig signal om da vi utvidet kontordelen vår i 2012 og byttet ut ventilasjonsanlegget der. Selv med 1000 kvadratmeter mer bygningsmasse, var energibruken den samme. Det fortalte oss at det var mye å hente på å skifte ut gammelt maskineri.

Bedre luft, mindre energi

Würth har i mange år hatt ulike serviceavtaler med Caverion, og da Würth begynte å tenke på hvordan de kunne spare energi, tilbød Caverion en energikartlegging av hovedkontoret. Våren 2019 var analysen klar, og Caverion foreslo flere tiltak for å få ned energiforbruket.

energisparekontrakt sd-anlegg.jpgDe to små svarte boksene er SD-anlegget – selve hjernen i energioppfølgingen.

– Vi kjenner bygningsmassen godt, og så raskt at det største potensialet lå i nye ventilasjonsaggregater på lageret og nytt SD-anlegg, forteller Marte Aaltvedt, avdelingsleder for energi og remote-senter i Caverion. Hun utdyper:

– Mens de gamle aggregatene kunne ha en virkningsgrad på rundt 40, snakker vi om 80-85 prosent virkningsgrad på de nye, roterende varmegjenvinnerne. Og så er det SD-anlegget, da. Selve hjernen i hele maskineriet, sier hun og åpner et av de mange tekniske skapene i det svære lagerbygget. Der står to små svarte bokser. En rekke fargerike kabler er koblet til boksene, som kontinuerlig tar imot informasjon om alt som kjører av ventilasjon, oppvarming og nedkjøling, lys- og luftstyring.

Strømprisene skyter i været. Visste du at mange norske bygg bruker mer energi enn nødvendig? Få tips til enkle tiltak du kan gjøre selv. Last ned gratis guide

 

Kan følge opp via iPad i sofaen hjemme

– Her har vi full kontroll på alle driftsinnstillinger, og ut fra dataene som samles inn, kan vi justere og optimalisere driften, forteller Aaltvedt.

Energisparekontrakt wurth eriksen.jpgDriftssjef Geir Eriksen er veldig fornøyd med energisparetiltakene som er gjennomført på hovedkontoret: – Jobben min med å følge opp energiforbruket er mye enklere nå enn før, sier han.


Den som følger opp energiforbruket på daglig basis, er Geir Eriksen, driftsansvarlig for bygg og eiendom og leder av Masterservice i Würth. Han opplever at det er mye enklere nå enn tidligere:

– Om jeg vil, kan jeg sitte i sofaen hjemme med iPaden og følge med på hele systemet. Det tar meg ti minutter å få overblikket, se på eventuelle feilmeldinger og restarte systemet. Før måtte vi gå til hvert enkelt anlegg og sjekke manuelt. Nå kan jeg raskt styre temperatur, ventilasjon og lys ut fra behov i det enkelte bygget. Det er mye mer effektivt – i tillegg til at arbeidsmiljøet blir bedre, forteller Eriksen, som legger til at ingen lenger klager på dårlig luft eller temperatur.

EPC-kontrakt garanterer besparelse

Så var det denne garantien, da. Würth og Caverion inngikk en såkalt EPC-kontrakt, som innebærer at entreprenør garanterer for en avtalt besparelse på energiforbruket etter å ha innført tiltak. Innfris ikke garantien, må entreprenør betale en bot. I motsatt fall vanker det en bonus, som fordeles mellom kunde og entreprenør.

Energisparekontrakt wurth lager.jpgLageret til Würth er et krevende rom når det skal varmes opp og ventileres. Takket være nye ventilasjonsaggregater er temperaturen og inneklimaet nå stabilt og jevnt.

– Foreløpig ser det lovende ut. Når vi gjør beregninger, legger vi opp til at vi skal treffe akkurat – slik at det blir verken bot eller bonus. Vi har ikke opplevd bøter på noen av EPC-kontraktene våre i Caverion, og her hos Würth ligger vi godt an. Så gjenstår det å se for resten av garantifasen, sier Aaltvedt.

Logistikksjef Viset syns det er motiverende å følge med på energiforbruket på hovedkontoret:

– Kilowatt og strømforbruk er bare der, men det er både gøy og interessant å jobbe med å få forbruket ned. Det gir en spin-off til andre energisparende løsninger og motivasjon til å fortsette arbeidet.

Hva er en EPC-kontrakt?

  • EPC står for Energy Performance Contracting, men kalles også Energisparekontrakt
  • En langtidskontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av besparelser fra energikostnadene
  • Tre faser: energianalyse (identifisere mulige tiltak), gjennomføring av tiltak, garantifase (oppfølging og justering av drift)
  • Leverandør/entreprenør garanterer for en avtalt besparelse. Oppnås ikke besparelsen, må entreprenør betale bot. I motsatt fall tilfaller en bonus.


 

Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk

 

Kontaktpersoner

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum

Salgssjef Energi & Bærekraft

Thomas Ramos
Thomas Ramos

Salgssjef Region Øst

Roar Selland
Roar Selland

Salgssjef Region Sør-Vest

 
Vegard  Bjerken Nessjø
Vegard Bjerken Nessjø

Salgssjef Region NordVest

Michele  Bonafede
Michele Bonafede

Salgssjef BU Prosjekt

Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm

Servicedirektør