Slik tar vi samfunnsansvar

Caverions samfunnsansvar er summen av tre ansvarsområder som støtter hverandre: Økonomisk ansvar, sosialt ansvar og ansvar for miljøet. Et selskap som driver ansvarlig er til fordel for kunder, medarbeidere, eiere og andre interessegrupper, og tar ansvar for miljøet.

I Caverion tar vi vare på hverandre, og miljøet vårt. Vi har høyt fokus på en sikker arbeidsplass, med strenge HMS-krav. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for alle våre medarbeidere, og er en IA-bedrift. I tillegg står lærlingordningen sterkt i Caverion. Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra.

 
Caverion støtter Røde Kors og Ferie for alle

Caverion støtter Røde Kors og Ferie for alle

Caverion har siden 2010 samarbeidet med Røde Kors. Caverion bidrar med økonomisk støtte og frivillige medarbeidere til prosjektet «Ferie for alle».

Vårt kundeløfte er Building Performance. For oss handler det om å sette mennesker og samfunnet sine mål i fokus. Det handler om å se etter gode løsninger og forbedringer som resulterer i en bedre og mer bærekraftig fremtid. Dette passer godt inn med bidraget vi gir gjennom Ferie for Alle. Slik kan vi bidra til at barn som ellers ikke ville fått muligheten til å dra på ferie, likevel kan få gode og positive opplevelser sammen.

- Vi i Røde Kors er utrolig stolte over det gode samarbeidet vi har med Caverion om å skape gode ferieminner for barn og unge over hele landet. Caverion har gjennom flere års samarbeid bidratt til å sikre stabilitet og kontinuitet i ferietilbudet, og ikke minst årlig tilgang på mange engasjerte frivillige, som er en svært viktig del av ferietilbudet. Dette har kommet tusenvis av barn og unge til gode over hele landet, sier Ann Christin Håland.

Hvert år har vi, i tillegg til å gi direkte økonomisk støtte til prosjektet, også lønnet 20 medarbeidere som ønsker å å stille opp som frivillige aktivitetsledere på Røde Kors sine sommerleirer. Det er mange av våre medarbeidere som ønsker å delta, og dermed blir det loddtrekning mellom alle som har søkt om å få delta som ferieleder. Gjennom «Ferie for alle» har våre medarbeidere både gitt, men også fått, mange gode opplevelser. Vi har erfarne frivillige som gjerne er med i mange år.

You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

- Caverion er opptatt av å ta samfunnsansvar. Gjennom «Ferie for alle» får vi tydelig bekreftet at vår bistand kommer til nytte. Vi lever i et materialistisk samfunn der mange har altfor mye, og der tradisjonelle julegaver ofte bare blir liggende i skuffen hjemme. Vi ønsker i stedet å gi litt menneskelighet og varme, som her ved å kunne bidra til at familier kan få fine ferieminner sammen. Røde Kors sitt mangfoldige humanitære engasjement har også vært avgjørende for at vi har valgt Røde Kors som samarbeidspartner, Knut Gaaserud, adm. direktør i Caverion Norge.