Gjør ditt byggeprosjekt til en grønn investering

Byggeprosjektet skal gjennomføres effektivt, sikkert og miljøvennlig. Gjennvinning på byggeplassen må ivaretas, og det kommer også krav om gjenbruk av materialer. Bygg og anlegg står for en betydelig del av klimautslippene, så vi må alle samarbeide for å få ned utslippene og bidra til å bekjempe klimakrisen.

Da er det viktig å ha fokus på kjøre et bærekraftig prosjekt, i tillegg må du sikre at du skaper et bærekraftig bygg. Kjøpere av bygg, leietakere og sluttbrukere er ute etter moderne og smarte lokaler, som har et lavt klimaavtrykk - aller helst plussbygg. Her spiller teknologien en avgjørende rolle.

Caverion_MG_0909.jpg

Velg riktig byggteknologi 

Skal du gjennomføre et godt og effektivt prosjekt som gir bærekraftige resultater, er du avhengig av å involvere en ekspert med tverrfaglig ekspertise i tidlig fase. Det er fordi de teknologiske løsninger du velger påvirker mer enn klimaet, de vil også ha stor påvirkning på produktivitet og trivsel til de som skal bruke bygget.

I tillegg vil rehabilitering, endringer i planløsning, ombygginger og eventuelle tilbygg bli vesentlig enklere og rimeligere om teknologien er fleksibel og modulbasert. Å tilrettelegge for fleksibilitet er særlig viktig, da det er bedre for miljøet å bygge om, enn å rive.

 

Vi er din partner gjennom...

  • Rådgivning, prosjektutvikling, prosjektering, tekniske installasjoner og prosjektledelse – fra A til Å
  • Løsninger med et bærekraftig livssyklusperspektiv fra prosjektering til drift og vedlikehold
  • Spesialutviklet teknisk løsning som samler all teknologi på ett sted: KlimaTak
  • Ulike samarbeidsmodeller: Kontrakt (som hovedentreprise, sidestilt teknisk entreprise eller underentreprise), partnerskap: samspill

Slik kan du rehabilitere ditt bygg

Skal du rehabilitere et bygg? Vi har animert hele rehabiliteringsprosessen fra A til Å. Her får du illustrert en ganske komplisert prosess litt enklere slik at du kan se hvilke muligheter du har når et bygg skal rustes opp, moderniseres og tilpasses fremtiden.

Mer her

 

Vil du bli kontaktet?

 

Vi hjelper kundene våre å lykkes

Kontakt oss