Gjør ditt byggeprosjekt til en bærekraftig investering

Prosjekt Prosjekteringsledelse og installasjon av høy kvalitet sikrer bærekraftige resultater

Prosjekt

Prosjekteringsledelse og installasjon av høy kvalitet sikrer bærekraftige resultater

Dine kunder og sluttbrukere stiller stadig høyere krav. Byggeprosjektet skal gjennomføres effektivt, sikkert og miljøvennlig. Gjennvinning på byggeplassen må ivaretas, og det kommer også krav om gjenbruk av materialer. Bygg og anlegg står for en betydelig del av klimautslippene, så vi må alle samarbeide for å få ned utslippene og bidra til å bekjempe klimakrisen.

Da er det viktig å ha fokus på kjøre et bærekraftig prosjekt, i tillegg må du sikre at du skaper et bærekraftig bygg. Kjøpere av bygg, leietakere og sluttbrukere er ute etter moderne og smarte lokaler, som har et lavt klimaavtrykk - aller helst plussbygg. Her spiller teknologien en avgjørende rolle.

lonnsomme-og-barekraftige-prosjekter-prosjektering-med-design-and-build.jpg

Riktig valg av byggteknologi kan gi klimagevinst

Skal du gjennomføre et godt og effektivt prosjekt som gir bærekraftige resultater, er du avhengig av å involvere en ekspert med tverrfaglig ekspertise i tidlig fase. Det er fordi de teknologiske løsninger du velger påvirker mer enn klimaet, de vil også ha stor påvirkning på produktivitet og trivsel til de som skal bruke bygget.

I tillegg vil rehabilitering, endringer i planløsning, ombygginger og eventuelle tilbygg bli vesentlig enklere og rimeligere om teknologien er fleksibel og modulbasert. Å tilrettelegge for fleksibilitet er særlig viktig, da det er bedre for miljøet å bygge om, enn å rive.

Caverion har en bærekraftig livssyklustilnærming til prosjekter, som ivaretar behovene for drift og vedlikehold av bygget og anlegget allerede i prosjekteringsfasen. Vår tverrfaglige tekniske ekspertise vil bidra til å gjøre ditt bygge- eller rehabiliteringsprosjekt til en langsiktig og smart investering, som også vil være en klimagevinst.

 

Fordeler for dine kunder ved at du velger Caverion

  • Energieffektive, bærekraftige og fleksible løsninger
  • Attraktive lokaler som er velfungerende og sikre lokaler med et godt inneklima der mennesker er produktive og trives

Vi er din prosjektpartner gjennom:

  • Rådgivning, prosjektutvikling, prosjektering, tekniske installasjoner og prosjektledelse – fra A til Å
  • Løsninger med et bærekraftig livssyklusperspektiv fra prosjektering til drift og vedlikehold
  • Spesialutviklet teknisk løsning som samler all teknologi på ett sted: KlimaTak
  • Ulike samarbeidsmodeller: kontrakt (som hovedentreprise, sidestilt teknisk entreprise eller underentreprise), partnerskap: samspill

Vi hjelper kundene våre å lykkes

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge