Caverion-fondet

- søk midler til et bærekraftig lokalmiljø der folk trives

 

Søknad om midler fra Caverion-fondet
Som landsdekkende virksomhet er Caverion til stede på 43 avdelingskontorer rundt i Norge. Vi ønsker å støtte lokale tiltak som idrettslag, kor, foreninger osv. som bidrar med et positivt arbeid i et lokalmiljø. I mange år har vi derfor tildelt midler fra Caverion-fondet, til sammen 500 000 kr i året fordelt på to tildelinger.

Søknadsfristen for denne tildelingsrunden var 10. oktober. Søknadsfrist for neste runde blir til våren, nærmere dato kommer. Se under for retningslinjer for hvem som kan få midler fra fondet. Juryen vil nå starte arbeidet med å gå gjennom søknadene sammen med våre lokalavdelinger. Søkere får beskjed om tildeling så snart juryen har konkludert.

Hjertet vårt banker for lokalmiljøet - akkurat som ditt.

Fra Mandal i sør til Tromsø i nord er vi 2 300 engasjerte medarbeidere som hver dag drar på jobb i 43 ulike lokalsamfunn. Det er her vi bor. Det er her vi betaler skatt. Det er her vi har familiene våre.

Det er her i lokalmiljøene våre vi leverer høy kvalitet, enten vi bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag eller drifter tekniske installasjoner.

Det er her i lokalmiljøene våre vi skaper verdier for menneskene som bor her.

Det er her i lokalmiljøene våre vi tilrettelegger for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg, industri og infrastruktur.

 

Støtte til sport, kultur og ungdom fra Caverionfondet

Midler fra Caverionfondet gikk denne gang blant annet til ungdom, sport og et Vitensenter. Alle typer foreninger og lag kan søke og midlene fordeles etter søknad på Caverions hjemmesider. Fristen for denne runden var i sommer og Caverion mottok i søknader fra så godt som hele landet.

En halv million kroner deles hvert år ut fra Caverion-fondet, fordelt på to tildelinger per år. Hvem som får midler avgjøres av en intern jury, og tildelingene skjer på anbefaling fra Caverions lokalavdelinger.

Beløpene som denne gang ble fordelt gikk til følgende formål:

 • Vitensenteret i Sogn & Fjordane
 • Neset Fotballklubb
 • Lundstein skole – First Lego League
 • Stavanger IF Håndball Jenter 2006
 • Ups & downs Telemark
 • Løp for Ada - epilepsisaken
 • Bodø Gym og Turnforening
 • Steinkjer Fotballklubb

– Caverion har avdelinger over hele landet. I stedet for å legge våre sponsormidler i ett enkelt prosjekt har vi valgt å bidra i flere lokalsamfunn der vi arbeider og leverer våre tjenester. Idrettsstjernene og de store musikerne får i utgangspunktet mye støtte. Vi støtter de mange lokalmiljøets ukjente helter, som gjør en stor og viktig jobb mer i det skjulte, sier adm. dir. Knut Gaaserud.

Kjenner du til et lokalt idrettslag, musikkorps, speidergruppe eller annen frivillig virksomhet som fortjener støtte? Tips dem om Caverionfondet! Søknadsskjema lenger ned på siden.

 

Slik fungerer utdelingen

I tillegg til å bygge levende og bærekraftige lokalmiljø gjennom tjenestene våre, ønsker vi å støtte ulike lokalsamfunn i Norge gjennom Caverion-fondet.

Hva slags formål prioriteres?

Søkere som ønsker å fremme trivsel, helse, likestilling, mangfold og bærekraft i sine lokalsamfunn vil ha en fordel i utdelingen - dette bør komme tydelig frem i begrunnelsen på hvorfor akkurat du og din klubb/organisasjon skal motta midler.

Hvor mye midler deles ut?

Vi deler ut en halv million i året, med tildelinger en gang per halvår.

Når er søknadsfristen?

Midler fra Caverionfondet deles ut i to omganger per år. Fristen for andre tildeling i 2022 er 10. oktober.

Hvem kan motta støtte?

Søkere kan f.eks. være:

 • Frivillige lag
 • Idrettslag
 • Foreninger
 • Foreldregrupper
 • Skoleklasser
 • Organisasjoner
 • Offentlige barnehager

Vi støtter ikke:

 • Politiske organisasjoner
 • Enkeltutøvere

Når kunngjøres hvem som mottar midlene?

Etter at søknadsfristen har gått ut vurderes formålene av en jury, som sammen med Caverions lokalavdelinger tar avgjørelsen om hvem som får midler fra fondet. Deretter blir mottagerne kontaktet.

Hvem bestemmer hvem som mottar?

En sentral jury i Caverion Norge.

Publiseres navnet på mottagerne?

Navnet på klubben/organisasjonen offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale medier, sammen med bilde eller video levert inn av mottager.

Søk sponsormidler