Caverion-fondet

- søk midler til et bærekraftig lokalmiljø der folk trives

 

Hjertet vårt banker for lokalmiljøet - akkurat som ditt.

Fra Mandal i sør til Tromsø i nord er vi 2 400 engasjerte medarbeidere som hver dag drar på jobb i 50 ulike lokalsamfunn. Det er her vi bor. Det er her vi betaler skatt. Det er her vi har familiene våre.

Det er her i lokalmiljøene våre vi leverer høy kvalitet, enten vi bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag eller drifter tekniske installasjoner.

Det er her i lokalmiljøene våre vi skaper verdier for menneskene som bor her.

Det er her i lokalmiljøene våre vi tilrettelegger for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg, industri og infrastruktur.

Slik fungerer utdelingen

I tillegg til å bygge levende og bærekraftige lokalmiljø gjennom tjenestene våre, ønsker vi å støtte ulike lokalsamfunn i Norge gjennom Caverion-fondet.

Hva slags formål prioriteres?

Søkere som ønsker å fremme trivsel, helse, likestilling, mangfold og bærekraft i sine lokalsamfunn vil ha en fordel i utdelingen - dette bør komme tydelig frem i begrunnelsen på hvorfor akkurat du og din klubb/organisasjon skal motta midler.

Hvor mye midler deles ut?

Vi deler ut en halv million i året, med tildelinger en gang per halvår.

Når er søknadsfristen?

Det er to søknadsfrister i 2021:

 • 15. juni 2021
 • 30. november 2021

Når kunngjøres hvem som mottar midlene?

Senest en måned etter søknadsfristen har gått ut blir mottagerne kontaktet.

Hvem bestemmer hvem som mottar?

En sentral jury i Caverion Norge.

Publiseres navnet på mottagerne?

Navnet på klubben/organisasjonen offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale medier, sammen med bilde eller video levert inn av mottager.

Hvem kan motta støtte?

Søkere kan f.eks. være:

 • Frivillige lag
 • Idrettslag
 • Foreninger
 • Foreldregrupper
 • Skoleklasser
 • Organisasjoner
 • Offentlige barnehager

Vi støtter ikke:

 • Politiske eller religiøse organisasjoner
 • Enkeltutøvere

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan ikke sendes via papir eller epost. Alle må søke via vårt digitale søknadsskjema.

Gå til søknadsskjema