Bærekraft

Bærekraft

Visste du at bygninger står for 30 prosent av Europas karbondioksidutslipp og at byer står for mer enn 70 prosent av verdens totale karbondioksidutslipp? Ved å modernisere og digitalisere bygninger kan vi redusere karbondioksidutslippene med 20 prosent. Derfor har vi satt oss ambisiøse bærekraftsmål.

Bærekraftsrapport 2021 her  Kontakt vårt energiteam her

 

Vårt mål innen 2030, er å skape bærekraftige ringvirkninger gjennom våre løsninger, som gir en reduksjon av klimagassutslipp (håndavtrykk) 10 ganger større enn vårt eget utslipp (fotavtrykk). Sammen med kundene våre skaper vi en mer bærekraftig fremtid