Stabilt og enkelt med ServiFlex

Lei av å forholde deg til store mengder dokumentasjon og sørge for at alle bestillinger av service- og teknisk vedlikehold blir gjennomført og dokumentert i henhold til gjeldende lover og forskrifter? Med Caverion ServiFlex får du:

  • Trygghet for myndighetspålagt kontroll og dokumentasjon
  • Forutsigbare kostnader for teknisk vedlikehold 
  • Redusert nedetid og unødvendige servicebesøk med forebyggende vedlikehold
  • Ett kontaktpunkt for alle dine henvendelser – én kontakt, én kontrakt
  • Tilgang til dokumentasjon og servicekalender i Caverion SmartView kundeportal. 


En kontrakt & en kontakt

ServiFlex forenkler driften og vedlikeholdet av det tekniske utstyret i bygget ditt. Med ett kontaktpunkt mot alle tekniske fag, blir det ikke lenger nødvendig å kommunisere med mange ulike leverandører. ServiFlex gjør vedlikeholdet ditt forutsigbart og kostnadseffektivt. Samtidig er du alltid a jour med all lov og forskriftsbasert dokumentasjon knyttet til service og tekniske systemer.

Trygghet, forutsigbarhet og redusert nedetid

Ved å inngå en ServiFlex-kontrakt får du trygghet for myndighetspålagt kontroll og dokumentasjon. Du kan være sikker på at alt vedlikehold blir gjennomført i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I tillegg gir ServiFlex forutsigbare kostnader for teknisk vedlikehold, slik at du kan planlegge økonomien din bedre. Ved å implementere forebyggende vedlikehold reduseres også nedetiden og unødvendige servicebesøk, noe som bidrar til å holde driften jevn og effektiv.

 

Skaleres for å møte skiftende behov

ServiFlex er et modulært servicekonsept som er tilpasset behovene til eiendommen din. Du kan bruke det til å vedlikeholde et enkelt system eller en komplett teknisk infrastruktur for en eller flere eiendommer. ServiFlex kan tilpasses alle scenarier.

Enkelt å komme i gang med

Vi går gjennom dine ønsker og mål, setter opp et forslag på hvilke moduler som skal med i avtalen, og etter kort tid får du et komplett tilbud. Avtalen kan når som helst skaleres opp for å legge til flere systemer, flere bygg og anlegg eller andre tjenester, for eksempel lovpålagte tjenester, reparasjoner etc.

 

Vil du bli kontaktet?

Kontakt oss