ServiFlex – et effektivt servicekonsept

 

Som eier eller forvalter av eiendom må du forholde deg til store mengder dokumentasjon. Du må  sørge for at alle bestillinger av  service og teknisk vedlikehold blir gjennomført og dokumentert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Samtidig er det viktig at vedlikeholdet er verdibevarende.

Samlet kan dette være tidkrevende oppgaver med alle de tekniske installasjonene som finnes i bygg i dag. Det er her ServiFlex kommer inn.

Stabil drift og forenklet dokumentasjonen med ServiFlex

ServiFlex gjør det enklere å drifte og vedlikeholde det tekniske utstyret i bygget eller anlegget. Med ett kontaktpunkt mot alle tekniske fag, blir det ikke lenger nødvendig å kommunisere med mange ulike leverandører. ServiFlex gjør vedlikeholdet ditt forutsigbart og kostnadseffektivt. Samtidig er du alltid a jour med all lov og forskriftsbasert dokumentasjon knyttet til service og tekniske systemer.

ServiFlex er et modulært servicekonsept som er tilpasset behovene til eiendommen din. Du kan bruke det til å vedlikeholde et enkelt system eller en komplett teknisk infrastruktur for en eller flere eiendommer. ServiFlex kan tilpasses alle scenarier.

 

Effektiv tjeneste som skaleres for å møte skiftende behov

Det er enkelt å komme i gang med ServiFlex. Vi går gjennom dine ønsker og mål, setter opp et forslag på hvilke moduler som skal med i avtalen, og etter kort tid får du et komplett tilbud. Avtalen kan når som helst skaleres opp for å legge til flere systemer, flere bygg og anlegg eller andre tjenester, for eksempel lovpålagte tjenester, reparasjoner etc.

Med en ServiFlex-kontrakt får du:

  • Trygghet for myndighetspålagt kontroll og dokumentasjon
  • Forutsigbare kostnader for teknisk vedlikehold 
  • Redusert nedetid og unødvendige servicebesøk med forebyggende vedlikehold
  • Ett kontaktpunkt for alle dine henvendelser – én kontakt, én kontrakt
  • Tilgang til dokumentasjon og servicekalender i Caverion SmartView kundeportal. 

Slik hjelper vi våre kunder