ServiFlex – et effektivt servicekonsept for teknisk vedlikehold

Stabil drift og forenklet dokumentasjonen med ServiFlex

Stabil drift og forenklet dokumentasjonen med ServiFlex

 

Som eier eller forvalter av eiendom må du forholde deg til store mengder dokumentasjon. Du må  sørge for at alle bestillinger av  service og teknisk vedlikehold blir gjennomført og dokumentert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Samtidig er det viktig at vedlikeholdet er verdibevarende.

Samlet kan dette være tidkrevende oppgaver med alle de tekniske installasjonene som finnes i bygg i dag. Det er her ServiFlex kommer inn.

Stabil drift og forenklet dokumentasjonen med ServiFlex

ServiFlex gjør det enklere å drifte og vedlikeholde det tekniske utstyret i bygget eller anlegget. Med ett kontaktpunkt mot alle tekniske fag, blir det ikke lenger nødvendig å kommunisere med mange ulike leverandører. ServiFlex gjør vedlikeholdet ditt forutsigbart og kostnadseffektivt. Samtidig er du alltid a jour med all lov og forskriftsbasert dokumentasjon knyttet til service og tekniske systemer.

ServiFlex er et modulært servicekonsept som er tilpasset behovene til eiendommen din. Du kan bruke det til å vedlikeholde et enkelt system eller en komplett teknisk infrastruktur for en eller flere eiendommer. ServiFlex kan tilpasses alle scenarier.

 

Effektiv tjeneste som skaleres for å møte skiftende behov

Det er enkelt å komme i gang med ServiFlex. Vi går gjennom dine ønsker og mål, setter opp et forslag på hvilke moduler som skal med i avtalen, og etter kort tid får du et komplett tilbud. Avtalen kan når som helst skaleres opp for å legge til flere systemer, flere bygg og anlegg eller andre tjenester, for eksempel lovpålagte tjenester, reparasjoner etc.

Med en ServiFlex-kontrakt får du:

  • Trygghet for myndighetspålagt kontroll og dokumentasjon
  • Forutsigbare kostnader for teknisk vedlikehold 
  • Redusert nedetid og unødvendige servicebesøk med forebyggende vedlikehold
  • Ett kontaktpunkt for alle dine henvendelser – én kontakt, én kontrakt
  • Tilgang til dokumentasjon og servicekalender i Caverion SmartView kundeportal. 

Smart service og bedre bygg med ServiFlex


ServiFlex gjør at du slipper å sjonglere mellom flere forskjellige leverandører, tippe hva vedlikeholdsbudsjettet blir og gå gjennom flere mapper for å få oversikt og nødvendig dokumentasjon. Sett opp en ServiFlex-avtale – det er smart service som gir bedre bygg.

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge