Norlandia | ServiFlex, Ett felles og fleksibelt konsept for alle 60 barnehager

 
 
 

60 barnehager

2014-løpende

ServiFlex

 

 Med en teknisk totalleverandør som Caverion med på laget har vi effektivisert administrasjonen, og med god teknisk service og vedlikehold gjennom deres avtale-konsept ServiFlex opprettholder vi verdien på eiendommene våre  

Terje Sandaa, Teknisk Eiendomsforvalter i Norlandia.

 

Problemstilling

Med 60 barnehager rundt i Norge, ønsket Norlandia et felles, men fleksibelt konsept for samtlige av sine eiendommer. De ønsket også å kutte ned på antall leverandører for å forenkle og effektivisere administrasjonsarbeidet.

Styreleder og andre medarbeidere i barnehagene skal bruke sin tid på barna, ikke på å følge opp utallige leverandører, eller selv fikse tekniske anlegg.

Løsning

Med en ServiFlex-avtale får Norlandia oppfølging på både sentralt og lokalt nivå. Med et landsdekkende nærvær med 50 lokasjoner er Caverion tilstede der den lokale barnehagen befinner seg.

Samtidig styrer vi opp store avtaler gjennom vårt kundesenter, slik at Norlandia kun trenger å forholde seg til ett kontaktpunkt for alle henvendelser, uansett om det gjelder elektro, ventilasjon, kjøling eller varme og sanitær.

ServiFlex er en komplett service-avtale for forebyggende og planlagt vedlikehold, som dekker mer enn 100 tjenester som kunden kan velge mellom. Alle valgte tjenester er i én kontrakt og dermed enklere å håndtere.

Ved å øke graden av forebyggende vedlikehold senkes risikoen for ad-hoc reparasjoner, og fører til færre driftsavbrudd, lavere energi- kostnader og totalkostnader.

Gjennom ServiFlex hos Norlandia er Caverion også ansvarlig for internkontroll for brann og nødlys.

All dokumentasjon gjøres tilgjengelig online i Caverions kundeportal. Caverion sender også servicerapportene (gjerne også med budsjettpris for utbedring av avvik), på mail til den enkelte vaktmester så snart servicen er utført.

 
 

Med 60 barnehager rundt i Norge, ønsket Norlandia et felles, men fleksibelt konsept for sine eiendommer. Med en ServiFlex-avtale får Norlandia oppfølging på både sentralt og lokalt nivå. Med et landsdekkende nærvær med 50 lokasjoner er Caverion tilstede der den lokale barnehagen befinner seg.