Service og vedlikehold: Vi har spesialister innen alle tekniske fag

Gode vedlikeholdstjenester bidrar til å opprettholde verdien av bygg og eiendommer, samtidig som det er med på å sikre virksomhetens produksjon. Med riktig partner innen teknisk service, vedlikehold, og  rehabiliteringsprosjekter får du velfungerende, trygge og bærekraftige eiendommer og industrianlegg, som opprettholder sin verdi.

Stabil drift og produksjon med forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold betyr å være proaktiv. Du reparerer og erstatter teknologi og komponenter når de viser tegn på slitasje eller nærmer seg slutten av livssyklusen. Ved å være proaktiv kan du redusere nedetid forårsaket av utstyrssvikt og slitasje, som igjen sikrer en stabil drift og produksjon.

Caverion jobber kontinuerlig med å utvikle ytelsen til bygg, produksjonsanlegg og infrastruktur slik at det legges til rette for best mulige arbeidsforhold, med lavt energiforbruk og klimagassutslipp.

Vil du bli kontaktet?

 

Dette får du med oss som vedlikeholdspartner:

  • Alle fagdisipliner hos én leverandør = én kontrakt, én kontakt
  • Høy kvalitet, effektivitet og fagekspertise du kan stole på
  • Digital prosess fra bestilling til dokumentasjon og rapportering 
  • Fornøyde brukere og leietagere
  • Trygt og verdibevarende vedlikehold 
  • Velfungerende og trygge lokaler med et godt inneklima der mennesker er produktive og trives

Under Vedlikehold tilbyr vi følgende:

Slik hjelper vi våre kunder

Kontakt oss