Forebyggende vedlikehold gir deg trygghet

Vedlikehold Effektivt og bærekraftig vedlikehold

Vedlikehold

Effektivt og bærekraftig vedlikehold

 

Gode vedlikeholdstjenester bidrar til å opprettholde verdien av bygg og eiendommer, samtidig som det er med på å sikre virksomhetens produksjon. Med riktig partner innen teknisk service, vedlikehold, og  rehabiliteringsprosjekter får du velfungerende, trygge og bærekraftige eiendommer og industrianlegg, som opprettholder sin verdi.

Stabil drift og produksjon med forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold betyr å være proaktiv. Du reparerer og erstatter teknologi og komponenter når de viser tegn på slitasje eller nærmer seg slutten av livssyklusen. Ved å være proaktiv kan du redusere nedetid forårsaket av utstyrssvikt og slitasje, som igjen sikrer en stabil drift og produksjon.

Caverion jobber kontinuerlig med å utvikle ytelsen til bygg, produksjonsanlegg og infrastruktur slik at det legges til rette for best mulige arbeidsforhold, med lavt energiforbruk og klimagassutslipp.

 

Dette får du med Caverion som vedlikeholdspartner:

 • Alle fagdisipliner hos én leverandør = én kontrakt, én kontakt
 • Høy kvalitet, effektivitet og fagekspertise du kan stole på
 • Digital prosess fra bestilling til dokumentasjon og rapportering 
 • Fornøyde brukere og leietagere
 • Trygt og verdibevarende vedlikehold 
 • Velfungerende og trygge lokaler med et godt inneklima der mennesker er produktive og trives

Under Vedlikehold tilbyr Caverion følgende:

 • Teknisk service og vedlikehold
 • Lov- og forskriftspålagte kontroller
 • Rehabilitering og endringer 
 • SmartView – digital kundeportal
 • Fleksibelt servicekonsept tilpasset dine behov: ServiFlex+

Relaterte referanser

Relaterte bloggartikler

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge