KlimaTak - optimal trivsel og produktivitet

Caverion KlimaTak™ er et fleksibelt og bærekraftig modulsystem for ventilasjon som sparer energi, gir ingen trekk og går nesten lydløst. Med KlimaTak fra Caverion oppnår du et optimalt inneklima og bidrar til at folk trives og er mer produktive. 

Forskning viser at luftkvaliteten er den viktigste faktoren for produktiviteten vår. Hvis vi har dårlig luftkvalitet, er resultatet ofte hodepine, vi blir slitne – og vi kan til og med bli syke. Derfor er det ingen overraskelse at kvaliteten på inneklimaet er svært viktig for medarbeidere og andre brukere av bygget. 

Bedre trivsel, helse og produktivitet

Folk som jobber i bygg med et godt inneklima, som tilbys av systemer som KlimaTak, opplever bedre trivsel, helse og produktivitet sammenlignet med de som jobber i bygg uten tilsvarende systemer. Luftkvaliteten er spesielt viktig, da dårlig luft kan føre til symptomer som tretthet, konsentrasjonsvansker, hodeplager og luftveisproblemer. KlimaTak fra Caverion sikrer god luftkvalitet og bidrar dermed til å skape et trivelig og produktivt arbeidsmiljø.

Les artikkel: Seabroker Services; inneklima er viktig for leietakerne våre

Bærekraftig og smart design

KlimaTak™ blir ofte kalt bygningens tekniske motorvei, fordi det samler og skjuler alle installasjoner på ett sted: Ventilasjon, strøm, data, sprinklere osv. Systemet har også lekkert design med flere tiltalende designalternativer å velge mellom. I tillegg gir det god akustisk demping og romfølelse: KlimaTak har et lekkert design med flere tiltalende alternativer å velge mellom. I tillegg til å være estetisk tiltalende, gir det også god akustisk demping. Den lave byggehøyden på systemet bidrar til at det ikke påvirker romfølelsen negativt.

Seabrokers Group 2 (1).png
Madlamark skole.png
Base Property.png
 

Spar tid og penger på utskifting og renovering

KlimaTak er er fleksibelt modulsystem og du sparer dermed kostnader ved renoveringer eller ombygginger i bygget. Mange tekniske systemer kan være ganske rigide, noe som gjør dem kostbare og tidkrevende å flytte på. KlimaTak er derimot prefabrikkerte «plug & play»-løsninger som er fleksible for endringer og modifikasjoner. Du kan få utført nødvendige endringer og renoveringer på en enklere og raskere måte. KlimaTak gjør det enklere og raskere å gjøre nødvendige endringer og renoveringer i bygningen. Dette gjør at man kan utføre endringene uten for mye forstyrrelser i arbeidstiden, og skaper dermed fornøyde leietakere.

Effektiv installasjon og koordinering

KlimaTak fungerer som bygningens tekniske motorvei, da det samler alle installasjoner på ett sted. Dette inkluderer ventilasjon, strøm, data, sprinklere og mer. Ved å ha alle disse installasjonene integrert i taket, forenkles koordineringen mellom ulike systemer og installasjoner.

Forskning viser at mennesker i bygg med KlimaTak trives bedre, er mer produktive og friskere enn de var da de jobbet i bygg uten. Ta oss gjerne på ordet – se selv her!

 

Vil du bli kontaktet?