Brannsluknings- og sprinkleranlegg gir trygghet

Øk sikkerheten i bygget ditt - kontakt oss her

En ukontrollert brann er en katastrofe for mennesker, eiendommen og forretningsdriften. Flammer og røyk er potensielle dødsfeller, dyrt utstyr kan gå tapt og forretningsvirksomheten får en brå stopp når bygget ikke kan brukes. Det første trinnet for å sikre mot brann er et brannvarslingssystem. Når en brann først er oppdaget, er neste trinn å slukke den så raskt som mulig med effektive brannsluknings- og sprinkleranlegg.

Øk sikkerheten i bygget

I en godt vedlikeholdt eiendom føler folk seg trygge, bygningsverdien holder seg stabil, og med et godt fysisk arbeidsmiljø kan bedriftene som holder til der få et godt rykte som en god arbeidsplass. Brannsikring er en viktig del av byggets infrastruktur, så en investering i riktig utstyr og skikkelig vedlikehold vil mer enn betale seg i tilfelle en brann oppstår. Alle eiendommer er forskjellige, bruken og brannfaren varierer. Derfor må eksperter vurdere og levere de riktige brannsluknings- og sprinkleranleggene til dine lokaler.


Moderne sprinkleranlegg 

Caverion har høy ekspertise og lang erfaring med både standard og skreddersydde brannslukningssystemer, sprinkleranlegg og undertrykksystemer. Vi garanterer en pålitelig og effektiv løsning som er tilpasset dine behov, uansett bygningsspesifikasjoner. Vi i Caverion sikrer at løsningen fungerer optimalt gjennom hele livssyklusen. Nøye planlegging, installasjon av dyktige fagfolk og regelmessig vedlikehold sørger for at eiendommen får et brannsluknings- og sprinkleranlegg som bidrar til at alle – brukere som eiere – kan føle seg trygge.

Du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten uten å bekymre deg for om brannvernet er ivaretatt. Vi foretar nødvendige reparasjoner og vi utfører det årlige og annet planlagt, kontraktsfestet vedlikehold som en del av et langsiktig partnerskap. Vi kan hjelpe deg med å designe, installere og vedlikeholde:

Sprinkleranlegg
Vanntåkesystemer
Gassundertrykksystemer
Skumbaserte slukningssystemer
Brannslukning på kjøkken
Brannalarmssystemer

Har du, som eier av Eiendom, kontroll over dine myndighetspålagte ettersyn og kommende kontroller på brannforebyggende og beskyttende anlegg?

Norsk Brann og eksplosjonsvern-loven henviser til Forskrift Om Brannforebygging (FOB), som sier blant annet i § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger:
«Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.»

Dette innebærer et helt spektrum av forskjellige, nødvendige tiltak basert på ukentlige, månedlige kvartalsvis, halvårlige og årlige kontroll, ettersyn og vedlikehold prosedyrer.

Kontakt oss for mer informasjon og hjelp slik at du som bygningseier har alt i orden når brannvesenet utfører kontroller eller i tilfelle brannuhellet skulle inntreffe.

 

Vi sikrer Oslo City med trygge brannalarmanlegg!

Oslo City er en nasjonal shoppingdestinasjon og ett av Norges største og mest besøkte kjøpesentre. Som servicetekniker Subhan sier: - På Oslo City går det mange folk hele tiden. Da er det viktig at ALT av brannalarmanlegg funker som det skal.
 

Vil du bli kontaktet?

 
 

Kontakt oss