Effektive talevarslingsanlegg på skoler og større bygg øker sikkerheten

 

Talevarsling kan ersatte alarmklokkene

Evakuering ved brann har tradisjonelt blitt håndtert ved hjelp av alarmklokker. Talevarsling vil derimot erstatte alarmklokkene. Det gis et varslingssignal etterfulgt av en talemelding ved utløst alarm. Talevarsling over høyttaleranlegg gir en raskere og sikrere evakuering enn klokker, spesielt der det er publikum som ikke kjenner evakueringsplanen. Alarmen skal oppfattes entydig og sikre at effektiv rømning iverksettes umiddelbart i henhold til evakueringsplanene.

Evakueringen kan «styres» ved bruk av brannmansmikrofon om ønskelig, vekk fra området som har startet brannalarm. Det er også mulighet til å varsle «faren over» og effektivt tilbakekalle alle personer etter en uønsket brannalarm.

Talevarslingsanlegg kan også brukes til vanlige meldinger lest inn på en sonevalgsmikrofon, for eksempel i en resepsjon. I tillegg kan talevarslingsanlegg brukes til bakgrunnsmusikk eller reklamespots, for eksempel på kjøpesenter. Ved en eventuell brannalarm, vi denne ha høyeste prioritet.

Det kan i brannkonseptet settes krav om talevarsling i ethvert bygg basert på brukers faktiske behov og risiko. Dette vurderes særskilt for hvert brannobjekt.

Trusselbildet i verdenssamfunnet, også i Norge, er dessverre blitt mer alvorlig de senere årene. Derfor har mange skoler og offentlige bygg fått installert talevarslingsanlegg med mulighet for varsling av «skarpe situasjoner», såkalt PLIVO (Pågående livstruende vold)-hendelse. 

Forskrift Om Brannforebygging (FOB) sier blant annet i § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger: 
«Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.»

 

 

Vær trygg med Caverion Caverion har lang erfaring med prosjektering og installasjon av…

Vær trygg med Caverion

Caverion har lang erfaring med prosjektering og installasjon av talevarslingsanlegg som nevnt over.  I Vestfold og Telemark har Caverion nå utført slike arbeider på de fleste videregående skoler.

Caverion har FG-760:2 1009 sertifiserte personell for Prosjektering, Tekniker, Installatør og Kontroll av talevarslingsanlegg. Foretakssertifikat FG-760:2 5003. Talevarslingsanlegg skal på lik linje med brannalarm, kontrolleres årlig av sertifisert Personell iht.  NS 3961 : 2016 Kap. 9.3.

Kom i kontakt med oss

 
 

Kontakt oss