Godt samarbeid rundt sikkerhet - Caverion og Seabroker Services

Et sikkerhetssystem for både dagens og morgendagens leietakere

–  Leietakerne vi har om ett, fem eller ti år kan ha helt andre krav til sikkerhet enn hva dagens leietakere har. Derfor er det viktig at vi har langsiktige løsninger som kan endres og modifiseres etter behov, sier Gry Myklebust Iversen hos Seabrokers Services i Stavanger.

Seabrokers Services er en av Stavanger-regionens største eiendomsforvaltere, og bruker Caverion som sikkerhetsleverandør for flere av næringseiendommene på Forus (Vestre Svanholmen 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 24, samt Vassbotnen 23). Her har Caverion Prosjekt levert alle tekniske fag.

- At valget falt på Caverion er ikke tilfeldig, forteller Gry Myklebust Iversen, driftsleder hos Seabroker Services.

Dra inn riktig kompetanse tidlig

- Vi har hatt gode erfaringer med Caverion i lang tid. Solide leveranser og løsninger som er velfungerende i drift. Rett og slett et godt samarbeid, sier Iversen.

Seabrokers Services har blant annet bygg som tidligere har vært rigget til én leietaker, men som nå har blitt bygget om for å håndtere flere. Det innebærer omlegging av konsept, adganger og rømningsveier.

- Da er det viktig å dra inn riktig kompetanse tidlig. Brann og sikkerhet er alltid førsteprioritet, slår hun fast.

Skal dørene åpnes med kortleser, bevegelse eller kode, skal sikkerhetsnivået justeres i løpet av dagen, og skal dørene vende utover eller innover? Det er bare noen få av de tusen små, men viktige, detaljene som utgjør sikkerhetssystemet i en bygning.


Høye krav til sikkerhet

Seabrokers har resepsjonstjeneste og administrerer anlegget på vegne av leietakerne i flere av byggene sine. I andre bygg er det leietakerne selv som sørger for resepsjon og administrasjon. Felles for alle leietakerne er at de stiller høye krav til sikkerhet. Caverion har sydd sammen en totaltpakke for å ivareta disse kravene:

  • Lenel OnGuard sikkerhetsplattform og adgangskontroll med alarm og ITV
  • Remote tilgang til flere av byggene, slik at Seabrokers og leietaker(ne) raskt og effektivt kan få hjelp med konfigurasjon
  • Serviceavtale fra første dag. Med ett kontaktpunkt mot alle tekniske fag er det enklere å drifte og vedlikeholde det tekniske anlegget.

Adgangskontroll tilpasset mindre bygg og anlegg

Ivaretar fremtidens behov

- Caverion hjelper oss med å se det fulle bildet, og gir oss hele veien tips som vi kan bruke i drift. Spesielt viktig er det at vi finner fleksible løsninger som vil fungere over tid forklarer Gry Myklebust Iversen.

Leietakerne om ett, fem eller ti år kan nemlig ha helt andre krav til sikkerhet enn dagens leietakere har.

- Et bygg som huser én stor leietaker i år, skal kanskje fungere som flerbruksbygg om noen år. Noen leietakere utvider eller flytter til en annen del av lokalet. Hva skjer med rømningsveiene, kortleserne og tilgangene da? Det er viktig at sikkerhetssystemene våre ikke er for rigide, men at de kan justeres og tilpasses til behovet som til enhver tid eksisterer.

- Med Caverion som samarbeidspartner er vi godt skodd for fremtiden, avslutter Gry Myklebust Iversen. - For ikke å snakke om alt regelverket. Når vi bygger om lokalene våre, er det viktig å sparre med fagfolk. Caverion-gjengen i Stavanger tar seg alltid tid til å svare på spørsmålene våre, og bidrar med gode innspill sier Iversen.

Bør du oppgradere sikkerhetssystemet ditt? Ta testen her

Kostnadseffektiv sikkerhet

Kostnadseffektiv sikkerhet

Visste du at integrerte sikkerhetssystemer både kan redusere strømutgifter og gi mer kostnadseffektiv drift. Dermed kan investeringen bli en reell verdi i stedet for en ren kostnad.

Her er noen av fordelene ved å installere moderne sikkerhetssystemer i eiendommen din:

  • Trygghet for eieren av eiendommen
  • Økt sikkerhet for brukerne
  • Lavere forsikringskostnader
  • Redusert risiko for tyveri, innbrudd og hærverk
  • Raskere respons fra politi og redningsenheter
Godt inneklima med ServiFlex

Godt inneklima med ServiFlex

Seabrokers trengte også vedlikehold på tekniske installasjoner på fem av sine bygg for å kunne levere et godt inneklima. Dette løste de ved å inngå en ServiFlex-avtale med Caverion på alle fem bygg. Dette inkluderer elektro, klima, sikkerhet og rør. Caverion utfører service og vedlikehold på klima to ganger i året, og en gang i året for de øvrige fagene.

Les mer om dette