Innkjøpsguide for sikkerhetssystemer

Sikkerhetssystemer er noe av det viktigste i bygget ditt. Å gå til anskaffelse av eller oppgradere et sikkerhetssystem for bygg innebærer er en stor beslutning; tross alt er ingenting viktigere enn sikkerheten og trivselen til mennesker og eiendom. Et godt utformet system tar hensyn til alle aspekter av bygget: fra mulighetene som eksisterende infrastruktur og teknologi gir, til oppgraderinger eller moderniseringer. 

Ingenting er viktigere enn sikkerhet og trivsel

Å sørge for at systemet er egnet for formålet er avgjørende, samt å sikre at løsningene som brukes, er innhentet på en ansvarlig måte og installert av dyktige, sertifiserte fagfolk. For eksempel krever høysikkerhetsmiljøer som forsvarsinfrastruktur eller fengsler høy sertifisering fra leverandører, samt ekspertkunnskap om de unike kravene til høysikkerhetsfasiliteter. På samme måte krever offentlige og kommersielle bygninger grundig vurdering av hvordan eksisterende systemer kan eller bør integreres for å møte de varierte og skiftende behovene til bygningens beboere eller funksjon.

Hvis du er interessert i å dykke dypere inn i dette emnet, kan du laste ned vår enkle guide. I guiden gir vi noen retningslinjer om hva du bør vurdere hvis du designer eller oppgraderer sikkerhetssystemene i bygg, og utforsker noen av løsningene som er tilgjengelige i dag. Du kan kontakte oss hvis du planlegger å investere i sikkerheten og trivselen til eiendommen din; vi er glade for å hjelpe.

Last ned guiden her     Kontakt oss her