Smart teknologi gir smarte bygg og fornøyde brukere

I smarte byer er bygg, brukere, infrastruktur og strømnett koblet sammen slik at det danner bærekraftige og brukervennlige lokaler. Byggene må være fleksible for å kunne tilpasse seg brukerbehov og miljø som stadig er i endring. For at bygget skal kunne være begge disse tingene, må bygningsteknologien og de digitale løsningene fungere sømløst sammen.

Hva med nullutslipp? Smart teknologi gjør at både bygget og nettverket fungerer mer effektivt. Når det så kombineres med intelligent, bærekraftig kjøling og varmeproduksjon, kan eiendommen nærme seg nullutslipp.

Skal du kunne nyte godt av fordelene som smarte bygg kan tilby, må bygningsteknologien være oppdatert. Dette inkluderer flere systemer som alle er viktige for brukeropplevelse og energieffektivitet:

 Smart teknologi gjør det enklere å ta beslutninger

Smart teknologi med integrasjon mellom flere systemer forbedre driften og brukeropplevelsen i bygget. Sammen vil de samle inn og analysere data slik at du enklere vil kunne ta de rette beslutningene:

Forbedre brukeropplevelsen med smart teknologi

Smarte teknologier og digitale løsninger gir også betydelige fordeler for brukerne. Smarte og digitale tjenester er et økende krav fra brukere, og øker tilfredshetsgraden. F.eks. ønsker mange å kunne enkelt reservere en ledig pult eller møterom, se hvor kollegaene er, eller gå til lunsj når det ikke er kø i kantinen. Belysning, innendørs luftkvalitet, temperatur og akustikk har også en direkte effekt på produktivitet og tilfredshet blant brukerne.

Smart parkering er et annet eksempel på hvordan fysiske komponenter og digital teknologi er til nytte for både brukere, eierne av eiendommen og miljøet.

 

Vil du bli kontaktet?

Andre tjenester

Kontakt oss