Nye Ahus, Brukerorientert sykehus

 
 
 

137 000 kvadratmeter

År 2005-2010

Verdi 238 millioner

 

Problemstilling

Ahus ville ha et brukerorientert sykehus, med pasientene i fokus.

Funksjonalitet var et mantra for Nye Ahus. Fordi sykehusdrift koster. Og er verdt det. Hver gjennomtenkte prosedyre og analyserte funksjon, kan føre til bedret økonomi. I tillegg til bedre trivsel og miljø for pasienter og ansatte.

Løsning

Caverion var totalleverandør av ventilasjonssystemer til Nye Akershus Universitetssykehus, Nye Ahus. i 2005 var dette er den aller største kontrakten for luftbehandlingsanlegg noensinne i Norge.

I tillegg til ventilasjonssystemer for vanlige behandlingsrom omfattet kontrakten prosjektering og levering av ventilasjonsanlegg til en rekke spesialrom, som blant annet operasjonsstuer, andre renrom, luftsmitte-isolater og et laboratorium.

Caverion leverte også bygningsmessige innredningsarbeider i alle rom med spesielle krav til bygningsmessig tetthet og hygienisk utførelse, som spesiallaboratorier, isolater, og produksjonslokaler for medisinproduksjon, etc. Caverion hadde koordingerings- og funksjonsansvar for alle fag i disse arealene.

Totalt har ventilasjonssystemene en kapasitet på 1,25 millioner kubikkmeter luft i timen. Samlet grunnflate som anleggene skal dekke er på 137 000 kvadratmeter.

Ventilasjonssystemer i et sykehusmiljø er meget kompetansekrevende. Faktorer som ble vektlagt i anbudsinnbydelsen var pris, anleggets funksjonalitet, dokumentert gjennomføringsevne og kompetanse på anlegg til spesialrom. Kompetanse på service og oppfølging var et annet viktig moment.

Hoveddelen av anlegget var klart til bruk i desember 2008, mens en mindre del ikke skulle ferdiggjøres før i oktober 2010. Oppdragsgiver er Helse Øst v/ Nye Ahus.

I tillegg hadde Caverion kontrakt for omfattende sugeanlegg for tøy og avfall til det nye sykehuset, til en verdi av 40 millioner kroner.

 
 

Ahus ville ha et brukerorientert sykehus, med pasientene i fokus. Caverion var totalleverandør av ventilasjonssystemer til Nye Akershus Universitetssykehus, Nye Ahus.

Dette var i 2005 den aller største kontrakten for luftbehandlingsanlegg noensinne i Norge.