Riktig prosjekteringsledelse sikrer ønsket resultat

 

Hvordan kan du sikre at bygget ditt blir smart, bærekraftig og kostnadseffektivt? Og samtidig gi et komfortabelt og sunt miljø for fremtidige brukere? Løsningen er å prosjektere og bygge prosjektet ditt med en livssyklustilnærming.

Prosjektering for hele livssyklusen

Ved å ha byggets livssyklus i tankene i tidligfase, blir det enklere å velge rett design og gjøre de riktige investeringene. Dette fordi du får en oversikt over livssykluskostnadene (TLCC) for bygget. Ved å ta smarte valg og bruke moderne, digitale løsninger kan du spare opptil 30 % av de årlige energi- og vedlikeholdskostnadene.


Prosjekteringsledelse reduserer risikoen

Prosjekteringsledelse gjør det mulig å garantere disse besparelsene uten at det går utover brukeropplevelsen. Det betyr at din partner tar ansvaret for koordinering, analyse og testing av prosjekteringen, inkludert ledelse av andre interessenter gjennom hele prosessen. Ikke bare oppføringen, men også med tanke på den kommende drifts- og vedlikeholdsfasen. Vi i Caverion overvåker gjennomføringen av prosjektet og sørger for at alle regelverk blir fulgt.


Den optimale løsningen for dine behov

Hvorfor involvere prosjektlederen for bygget allerede i planleggings- og prosjekteringsfasen? Fordi tidlig samarbeid fører til kortere leveringstid, bedre effektivitet i den endelige prosjektleveransen og ikke minst god kommunikasjon gjennom hele prosjektet. Det reduserer også behovet for ekstra planlegging i senere prosjektfaser.

Caverions konsulenter hjelper deg med å planlegge fremtidige bygg eller anlegg med tanke på de nyeste forskriftene om bærekraft og digitalisering. Vi har kompetanse innen alle tekniske fagområder og bransjesegmenter, i tillegg til våre egne smarte teknologier og digitale løsninger. Dermed kan vi designe den optimale løsningen for dine behov.

 

Prosjektering i 4 faser

Konseptdesign er den første fasen i prosjekteringstjenestene våre. Det begynner med en grundig kartlegging av behovene dine og de resultatene du vil oppnå. Så evaluerer vi alternative løsninger, utvikler systemspesifikasjoner og utarbeider en prosjektplan med en prognose for investeringsbehovet. Vi kan også anslå kostnadene for hele livssyklusen. Denne prosessen ender opp i et dokument som vil ligge til grunn for den videre utviklingen.

Vi i Caverion vil sørge for maksimal funksjonalitet og optimale resultater, samtidig som vi optimaliserer de totale kostnadene for selve byggeprosjektet og byggets livssyklus.

Gjennom konseptdesign kan både livssykluskostnadene (LCC) og de totale eierkostnadene (TCO) gi mulighet for å endre retning underveis (om nødvendig), uten at det vil påvirke leveringsplanene for prosjektet.

Den grunnleggende designfasen er også kjent som systemdesign eller avansert design. Her defineres konfigurasjonen til hele prosjektet (med alle systemer), og ønsket ytelse spesifiseres. Dette er den generelle rammen som vi baserer det videre arbeidet på.

I denne viktige fasen gjør vi de tidligere fastsatte målene og resultatene om til kjøreregler for leveringer og installasjoner. Her spesifiseres hver skrue og bolt i bygget ditt.

Du får en detaljert spesifikasjon over hvert system, og vi beskriver grundig de respektive grensesnittene og funksjonene. Designet inneholder sentrale nøkkelelementer som funksjonene i automatiseringssystemet og alle systemforbindelsene. Denne designfasen vil fungere som grunnlag for implementeringsfasen.

Når prosjekteringen er ferdig gjennomført, koordinert, analysert , og testet, er neste fase realisering. Her sikrer Caverions tekniske kompetanse og ekspertise god gjennomføring og suksess.

Vår erfaring innen prosjektledelse og teknisk installasjon vil sikre at byggefasen og overleveringen av prosjektet utføres profesjonelt og i henhold til alle tekniske krav og spesifikasjoner.

 

Slik kan du rehabilitere ditt bygg

Skal du rehabilitere et bygg? Vi har animert hele rehabiliteringsprosessen fra A til Å. Her får du illustrert en ganske komplisert prosess litt enklere slik at du kan se hvilke muligheter du har når et bygg skal rustes opp, moderniseres og tilpasses fremtiden.

Mer her

 

Vil du bli kontaktet?

 

Andre tjenester

Kontakt oss