HMS og kvalitet

HMS Caverion.jpg

Vi har et slagord som sier at

”I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke”

Vårt mest grunnleggende ansvar som arbeidsgiver er at alle mennesker som jobber for oss jobber sikkert. Vi skiller ikke mellom våre egne medarbeidere, andre entreprenørers eller våre leverandørers ansatte.

Caverions ledelse og alle medarbeidere er forpliktet til å overholde, opprettholde og utvikle felles verneinstrukser. En utmerket sikkerhetsrekke er en konkurransedyktig ressurs og et tegn på kvaliteten i Caverions virksomhet. Vi tar sikte på å sikre at alle våre medarbeidere har de ferdighetene som er nødvendige for sikker utførelse av eget arbeid og for å ta sikkerhet som sitt personlig ansvar.

Et trygt arbeidsmiljø skapes i samarbeid med våre kunder og partnere. Vi insisterer strengt på at våre verneinstrukser overholdelse. Dette gjelder både våre medarbeidere, underleverandører og partnere. I tillegg krever vi at alle våre medarbeidere bruker riktig verneutstyr og klær på alle Caverions arbeidssteder.

Se våre rollemodeller - Caverion Safety Performers. 

Fokus på proaktivt sikkerhetsarbeid

Målet vårt er å bli en ulykkesfri arbeidsplass. Vi fokuserer på forebyggende sikkerhetsarbeid: Sikkerhet starter med riktige holdninger, forventning om risiko og aktiv rapportering av sikkerhetsobservasjoner.

Vi forhindrer arbeidsulykker for eksempel ved å:

  • gi jobborientering og generelle og yrkespesifikke sikkerhetsopplæringer
  • gjennomføre regelmessige sikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner
  • oppmuntre våre medarbeidere til å rapportere sikkerhetsobservasjoner og vurdere risikoer før arbeidet starter
  • utvikle verktøy og arbeidsergonomi
  • at våre veiledere og ledere gjennomfører sikkerhetsrunder og sikkerhetsmøter på arbeidsplasser
Caverion LTIFR 2014-2019