Industri - et prosjekt i trygge hender

Rådgiving, prosjektering og installasjon av elektro- og automasjonsanlegg i industrien krever en stadig mer spisset kompetanse. Anleggene og løsningene er mer og mer avanserte, samtidig som det stilles store krav til dokumentasjon, sikkerhet og drift av utstyr.

Store prosjekter med flere faser og leverandører kan være krevende å håndtere. Samtidig skal prosjektleder passe på avtalte tidsfrister og budsjetter. En erfaren prosjektleder reduseres stressnivået og sørger for at prosjektet håndteres effektivt. Dette må skje helt fra planleggingen av prosjektet til installasjon og vedlikehold. Våre erfarne ingeniører innen prosjektering og teknisk rådgiving, sørger for at du får et godt gjennomtenkt prosjekt.

Prosjektering fra A til Å

Alle typer prosjekter inne industri, enten det er nyanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg krever god kunnskap om de ulike utfordringene. Vi i Caverion kan ta ansvar for prosjektering samt utføre installasjonene. Mange av oss har bakgrunn fra industrien og har derfor verdifull kunnskap om hva som fungerer i praksis. Mot slutten av prosjektet vil du motta all nødvendig dokumentasjon om vedlikehold av anlegget i fremtiden(lenke til industrielt vedlikehold).

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Planlegging og arbeidsfordeling av prosjektet
  • Plassinstruksjoner og sikkerhetskoordinering
  • Innkjøp og ressurser
  • Gjennomføring og koordinering
  • Arkiverings- og distribusjonssystem for prosjektmateriale
  • Tidsplan og kostnadskontroll
  • Overvåking av leveranser og installasjon

Vårt mål er å levere smarte og bærekraftige løsninger av høy kvalitet, slik at du kan oppnå dine mål. Les mer om rehabilitering og endring av bygg her

Slik kan du rehabilitere ditt bygg

Skal du rehabilitere et bygg? Vi har animert hele rehabiliteringsprosessen fra A til Å. Her får du illustrert en ganske komplisert prosess litt enklere slik at du kan se hvilke muligheter du har når et bygg skal rustes opp, moderniseres og tilpasses fremtiden.

Mer her

 

 

Vil du bli kontaktet?

 

Kontakt oss