Prosjektering og rådgivning - med gjennomtenkte løsninger for industrien

I dagens produksjonsindustri er hovedfokus rettet mot optimal produksjon og god driftssikkerhet…

I dagens produksjonsindustri er hovedfokus rettet mot optimal produksjon og god driftssikkerhet gjennom hele livssyklusen. Et godt prosjekt starter derfor med en gjennomarbeidet forstudie – levert av erfarne ingeniører innen prosjektering og teknisk rådgiving.

 

Rådgiving, prosjektering og installasjon av elektro- og automasjonsanlegg i industrien krever en stadig mer spisset kompetanse. Anleggene og løsningene er mer og mer avanserte, samtidig som det stilles store krav til dokumentasjon, sikkerhet og drift av utstyr.

Prosjektering fra A til Å

Alle typer industriprosjekter, enten det er nyanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg krever god kunnskap om de ulike utfordringene, enten det er i landbaserte næringer eller offshore.

Som din samarbeidspartner kan Caverion ta ansvar for prosjektering samt utføre installasjonene. Mange av oss har bakgrunn fra industrien og har derfor verdifull kunnskap om hva som fungerer i praksis.

Mot slutten av prosjektet vil du motta all nødvendig dokumentasjon om vedlikehold av anlegget i fremtiden(lenke til industrielt vedlikehold).

Prosjektledelse basert på lang erfaring

Det kan i seg selv være utfordrende å håndtere store prosjekter med ulike faser og leverandører, og samtidig overholde avtalte tidsfrister og budsjetter. Med en erfaren prosjektleder reduseres stressnivået, prosjektet håndteres effektivt, helt fra planleggingen av prosjektet til installasjon og vedlikehold.

Vi er prosjektledere og tekniske rådgivere som kan hjelpe deg med:

  • Planlegging og arbeidsfordeling av prosjektet
  • Plassinstruksjoner og sikkerhetskoordinering
  • Innkjøp og ressurser
  • Gjennomføring og koordinering
  • Arkiverings- og distribusjonssystem for prosjektmateriale
  • Tidsplan og kostnadskontroll
  • Overvåking av leveranser og installasjon

God tilgang på bred kompetanse

Vi er fagfolk i en egen spesialavdeling for prosjektering og installasjon av elektro- og automasjonsanlegg i industrien som prosjekterer og utfører arbeider innen elektro, automasjon, instrumentering, tubing, tekniske gassinstallasjoner, tavlebygging og diverse mekaniske tjenester.

Vårt mål er å levere smarte og bærekraftige løsninger av høy kvalitet, slik at du kan oppnå dine mål.

 

Relaterte tjenester

Relaterte referanser