SRI rådgivningstjenester viser hvor godt bygget ditt er forberedt på fremtidige behov

 

Vi tilbringer mer enn 90 % av tiden vår innendørs, det er ikke rart byggene våre har så stor påvirkning på vår helse, produktivitet og trivsel. Som eier og forvalter av eiendom bør fokuset være på et smart og bærekreaftig bygg som gir en god brukeropplevelse. I tillegg til mer fornøyde brukere, kan du med et smart bygg også ta bedre beslutninger siden de er basert på fakta, forbedre ressursbruken og f.eks. koble deg på mikronett eller fjernvarmenett.

Den enkleste måten for deg å svare på disse fremtidige behovene, er gjennom Caverion SRI (Smart Readiness Indicator) Rådgivningstjenester. SRI en kalkulator som måler hvor smarte bygninger er. Med Caverion SRI analyserer vi byggets nåværende tilstand, og legger en plan for hva slags tiltak vi skal gjøre for en optimal verdiøkning. Du får rett og slett svarene på hvordan du kan skape et bedre bygg, som er bærekraftig, velfungerende og har et godt inneklima.

Behov for mer informasjon om dette? Ta kontakt her

SRI rådgivningstjenester gir en tydelig eiendomsstrategi

Analysen vil gi deg en indikator på byggets smarthet, som betyr byggets og byggets systemers evner til å forstå, tolke, kommunisere og reagere aktivt - på en effektiv måte. Som en del av Caverion SRI prosess vil EUs beta-testmetode også bli gjennomført, utviklet i forbindelse med EUs direktiv om mer energieffektive bygninger. Resultatene av analysen vil bli presentert som en del av rapporten.

I tillegg til analysen om nåværende tilstand, inkluderer Caverion SRI rådgivningstjeneste definering av ønsket mål samt en klar plan for hvordan du kan øke smart-nivået i bygget ditt og på sikt eiendomsverdien.

Caverion SRI prosess.png

Prosessen består av fem trinn:

  • Identifisere fremtidige behov gjennom brukerintervju(er), og definere målnivå
  • Avklare den nåværende tekniske tilstanden (inkludert ni moduler med syv påvirkningskategorier) og de digitale egenskapene
  • Sammenligne målene med den nåværende situasjonen for å sette fremtidig verdi og definere en smart bygningsstrategi
  • Sette opp en tidsplan for de viktigste investeringsbehovene for å gjøre det lettere å planlegge investeringene
  • Resultatene av konsultasjonen rapporteres og klassifiseres i tre funksjoner:

Smarthetsnivå for å forenkle vedlikehold og effektiv drift

Smarthetsnivå for å tilpasse seg brukernes behov

Smarthetsnivå for å tilpasse seg endrede situasjoner i strømnettet

Du får en sammenlignbar, lett forståelig vurdering av den nåværende tilstanden til eiendommens intelligens. Med en klar plan og strukturert tilnærming sikrer du at målet for smart beredskapsnivå for din bygning kan nås. Ved å konsultere med en partner som kan støtte deg i hvert trinn av prosessen, garanterer du minimum risiko og maksimal avkastning på investeringen.

SRI-konsultasjonen gir deg praktiske løsninger

Vår løsning dekker hele livssyklusen til din eiendom: Hele veien fra utstyr til digitale systemer og tjenester. Dette gjør det enkelt og effektivt å administrere eiendommen din. Som vi alle vet, er bygningsteknologi mer enn summen av delene.

Ta et sprang mot et mer ansvarlig og bærekraftig bygd miljø

Vi sørger for optimale, trygge og sunne inneforhold, høy kapitalavkastning, maksimal energisparing og høyere brukertilfredshet. For å maksimere verdien måler vi og forplikter oss til å lykkes med deg.

SRI-konsultasjonen lar deg sammenligne byggets smarte funksjoner

Da får du en standardisert og pålitelig metode for å sammenligne og fokusere der det kreves mest, og som gir den største verdiøkningen.

Gjør bygget ditt smartere med Caverion


Ved å velge Caverion som partner får du:

En forhåndsdefinert smart prosess: Sørg for at målene dine er realistiske. Å velge en partner som kan hjelpe deg med hvert steg i prosessen er den beste måten for å oppnå maksimal avkastning på investeringen din.

En helhetlig løsning: Våre løsninger dekker hele livssyklusen til bygget med teknologi av høy kvalitet – fra enkle komponenter til store digitale systemer.

Bærekraftig verdi: Vi ser på SRI som starten på et partnerskap der vi forplikter oss til å levere resultater gjennom hele livssyklusen til bygget ditt. Dette inkluderer optimalt inneklima, god avkastning og høy internrente gjennom maksimale energibesparelser. For å maksimere verdien måler vi og forplikter vi oss til avtalte resultater sammen med deg.

Et bygg er ikke smart hvis det ikke bedrer forholdene for brukerne og gjør ressursbruken smartere. Derfor er et langsiktig partnerskap den beste måten å møte fremtidige behov.

Se hva SRI rådgivning kan gjøre for deg

Kan en Caverion SRI-konsultasjon hjelper deg med å nå dine bærekraftsmål ved å evaluere den nåværende digitale statusen i bygget? Ta en titt på denne filmen!

 
 

Vil du vite mer ?

Kontakt vårt energiteam

Kontakt oss