Øk trafikksikkerheten og unngå overbelastning med riktig telematikk

 

Økt fokus på trafikksikkerhet har gjort at Norges veier er noen av de tryggeste i verden. En stor del av forbedringene som har blitt gjort de siste årene kan tilskrives telematikk i moderne trafikkontroll- og sikkerhetssystemer. Systemene støtter kontroll og overvåkning av infrastrukturen på veiene og i tuneller.

Telematikk for kontroll i sanntid og forbedret brukeropplevelse

Følere i asfalten og kameraer for trafikkovervåkning kan for eksempel samle inn informasjon om trafikken på veiene i sanntid, og formidle dette videre til trafikkmyndighetene når det nærmer seg kritisk belastning. Systemene kan også gi informasjon om når temperaturen på kjørebanen nærmer seg frysepunktet, slik at saltbiler kan sendes ut før det danner seg is på veien.

Riktig telematikk reduserer antall ulykker

Trafikkstyrings- og sikkerhetssystemer basert på telematikk forbedrer beredskapen for ulykker og spesielle forhold på veien, og gjør at trafikken flyter bedre. Transportmyndighetene får informasjon om belastning og tilstand på veiene, værforhold, forstyrrelser og ulykker via telematikk. Dataene som samles inn kan brukes til overvåking og kontroll i sanntid, for eksempel rapportering om ulykker, overbelastning og eventuelle omdirigeringer. Telematikk gir også oppdatert informasjon om vedlikeholdsbehovet til veinettet.

Bærekraftige løsninger for utendørs belysning

Valg av belysningssystem har en betydelig innvirkning på miljøet og sikkerheten. Slike system bør alltid erstattes med smarte løsninger som tar hensyn til brukerne, samt de økonomiske og miljømessige aspektene. Utvalget av utendørs løsninger for belysningskontroll har økt raskt, og alternativene har blitt mer allsidige og energieffektive. Caverion tilbyr den nyeste teknologien for gater, veier og annen utendørs belysning.

Moderne parkeringssystemer forbedrer opplevelsen for ansatte og besøkende

Visste du at opptil 30 % av utslippene fra kjøretøy er forårsaket av biler som er kommet fram til destinasjonen, men ikke finner parkeringsplass? Et smart system for parkeringsveiledning reduserer unødvendig kjøring og utslipp i parkeringshus, og gjør det enklere å finne frem. Resultatet er køfri kjøring uten unødvendig forurensing, som igjen gjør bygget ditt mer attraktivt for brukeren.

Telematikk utendørs belysning.jpg

Fordelene med et moderne og smart parkeringssystem

  • Tydelig veiledning til brukerne: skilt, ultralydssensorer, antall tilgjengelige og reserverte parkeringsplasser

  •  Brukergrensesnitt for enkel administrasjon: data om historikk, plassreservasjoner, plasseringer, overvåking av parkeringstid

  • Integrering sentralt i driftsanlegg (SD-anlegg), automatisert belysning og ventilasjonskontroll i henhold til utnyttelsesgraden

Nøkkelferdige telematikk- og trafikksikkerhetstjenester i hele Europa

Caverion planlegger og implementerer komplette trafikk- og parkeringssystemer, samt telematikk for veier, tunneler og ulike parkeringsanlegg i flere europeiske land. Vi kan bistå i alle trinn i prosessen: prosjektdesign, implementering og programmering.

  • VVS og elektrisk arbeid i veitunneler, sprinklerløsninger, røykuttrekk og luftkvalitetsmålinger i tunneler, samt rådgivningstjenester innen telematikk

  • Total leveranse – fra design til full drift

  •  Drift gjennom hele livssyklusen

  • Teknisk vedlikehold

Sømløst samarbeid med ulike partnere og egne utviklingsprosjekter sikrer at vi er i forkant av utviklingen innen design og implementering av moderne trafikk- og parkeringssystemer.

Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan diskutere dine behov og finne en skreddersydd løsning som passer for deg.

Telematikk tunnel.jpg

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder