Med SD-anlegg får du bygget ditt til å yte optimalt 

 
Vet du hvor energieffektive eiendommene dine virkelig er? Vet du om innemiljøet i ditt bygg er…

Vet du hvor energieffektive eiendommene dine virkelig er? Vet du om innemiljøet i ditt bygg er optimalt for alle leietakereneKan du samle alle relevante data om effektivitet og ytelse i bygget for å få svar på disse spørsmålene? 

 

La et SD-anlegg fra Caverion kontrollere og overvåke bygget for deg 

Et moderne bygg er fullt av tekniske systemer – fra kjøling og ventilasjon til belysning og AudioVideo-systemer. Effektiviteten til hele bygget er avhengig av hvor godt disse tekniske systemene spiller sammen.  
 
Et SD-anlegg eller sentral driftsanlegg som styrer teknologiene på tvers av alle områder og funksjoner. Det kobler separate tekniske systemer sammen, samler inn data, styrer  og kontrollerer dem automatisk – alt dette som er avgjørende for eiendommens fremtidige verdi. Derfor er et SD-anlegg selve ryggraden i et moderne, smart, energieffektivt og brukervennlig byggSystemene i bygget er som kroppens hjerne, muskler og nervesystem: et moderne bygg vil ikke fungere uten. 

De tre viktigste egenskapene i et fremtidsrettet SD-anlegg:

 1. Fleksibilitet, lav risiko og kostnadseffektivitet
  • Åpene grensesnitt og kommunikasjonsprotokoller  
  • Modulær oppbygning som enkelt gjør det mulig å skalere og tilpasse 
  • Fleksible og gjennomprøvde biblioteker for sikker, stabil og risikofri levering  
  • Konkurransedyktig pris 
 2. Tydelig og oversiktlig
  • Et brukervennlig grensesnitt som Caverion SmartView viser de viktige KPI-ene og varsler deg når det er behov for handling  
  • Forutsigbarhet og proaktiv intelligens drevet av maskinlæring og analyse  
 3. Stabil ytelse gjennom hele livssyklusen
  • Pålitelighet gjennom teknisk overvåking og funksjonskontroll  
  • Forpliktelse til systemets interoperabilitet og ytelse gjennom hele livssyklusen  
  • Lang levetid med komponenter av høy kvalitet og lokal  drift  
  • Programvareoppdateringer som sikrer god informasjon 

Det rette SD-anlegget gjør bygget ditt smartere  

Når du velger SD-anlegg fra Caverion, kan du koble bygget til strømnettet eller fjernvarmenettet. Med riktig styring blir du plusskunde og kan selge overskuddsenergi og overskuddsvarme. Med kontroll over timesprisen kan du når det er lønnsomt selge senere når etterspørselen er større og prisen høy. 

Caverion har ekspertise på smarte bygg og hvordan de kan optimaliseres. Vi utvikler kontinuerlig fleksible og skalerbare styringssystemer for bygg, slik at de oppfyller alle gjeldende og kommende krav, og nasjonale forskrifter.  
 
Valg av SD-anlegg har stor betydning for hvordan et bygg presterer. Og ikke minst, hvordan menneskene i bygget presterer. Caverion gjør at ditt smarte bygg kan skape verdier nå og i fremtiden. 

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder