Med SD-anlegg får du bygget ditt til å yte optimalt 

 
Vet du hvor energieffektive eiendommene dine virkelig er? Kan du samle alle relevante data om…

Vet du hvor energieffektive eiendommene dine virkelig er? Kan du samle alle relevante data om effektivitet og ytelse i bygget for å få svar på det spørsmålet? 

 

La et SD-anlegg fra Caverion kontrollere og overvåke bygget for deg 

Et moderne bygg er fult av tekniske systemer – fra kjøling og ventilasjon til belysning og AV-systemer. Effektiviteten til hele bygget er avhengig av hvor godt disse tekniske systemene spiller sammen.  
 
Et SD-anlegg er en sentral driftsanlegg (SD) som styrer teknologiene på tvers av alle områder og funksjoner. Det kobler separate tekniske systemer sammen, samler inn data og kontrollerer dem automatisk – alt dette som er avgjørende for eiendommens fremtidige verdi. Derfor er et SD-anlegg selve ryggraden i et smart, energieffektivt og brukervennlig bygg. Systemene i bygget er som kroppens hjerne, muskler og nervesystem: et moderne bygg vil ikke fungere uten. 

De tre viktigste egenskapene i et fremtidsrettet SD-anlegg:

 1. Fleksibilitet, lav risiko og kostnadseffektivitet
  • Åpent grensesnitt og kommunikasjonsprotokoller  
  • Modulær oppbygning som gjør det mulig å skalere og tilpasse 
  • Fleksible og modulære biblioteker for sikker, stabil og risikofri levering  
  • Konkurransedyktig pris 
 2. Tydelig og oversiktlig
  • Et brukervennlig grensesnitt som Caverion SmartView (lenke) som viser de viktige KPI-ene og varsler deg når det er behov for handling  
  • Forutsigbarhet og proaktiv intelligens drevet av maskinlæring og analyse  
 3. Stabil ytelse gjennom hele livssyklusen
  • Pålitelighet gjennom overvåking og kontroll  
  • Forpliktelse til systemets interoperabilitet og ytelse gjennom hele livssyklusen  
  • Lang levetid med komponenter av høy kvalitet og lokal  drift  
  • Programvareoppdateringer som sikrer god informasjon 

Det rette SD-anlegget gjør bygget ditt smartere  

Når du velger SD-anlegg fra Caverion, kan du koble bygget til strømnett eller fjernvarmenett, eventuelt til begge deler. Da blir du plusskunde og kan selge overskuddsenergi og overskuddsvarme, eller du kan lagre energien til senere bruk selv, eller selge når etterspørselen er stor og prisen høy. 

Caverion har ekspertise på smarte bygg og hvordan de optimaliseres. Vi utvikler fleksible og skalerbare styringssystemer for bygg, slik at de oppfyller alle gjeldende og kommende krav, og nasjonale forskrifter.  
 
Valg av SD-anlegg har stor betydning for hvordan et bygg presterer. Caverion gjør at ditt smarte bygg kan skape verdier nå og i fremtiden. 

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge