Harstad Havn | Sikkerhet, Forbedret effektivitet og reduserte kostnader

 
 
 

7 lokasjoner

2010-pågående

ISPS-sertifisert

 

 Caverion har levert en løsning av høy kvalitet og med god rådgivning underveis. Vi kan trygt anbefale Caverion til andre.  

Per Magne Vinje, Trafikkinspektør, Harstad Havn.

 

Problemstilling

Norske havner er underlagt den internasjonale Sikkerhetsforskriften ISPS (The International Ship and Port Facility Security Code), som omhandler sikkerhet og terrorberedskap for havner, og om bord i skip.  

Sikkerhetsreglene betyr at terminaler som anløpes av ISPS-sertifiserte skip gjerdes inn, overvåkes, samt at last og personell kontrolleres. Dette blir gjort for å beskytte skip mot sabotasje, hindre blindpassasjerer og sikre oss mot uønsket ferdsel.

Harstad Havn har flere lokasjoner der det foregår trafikk til alle døgnets tider. Anleggene som er godkjente ISPS-terminaler har både fysiske og elektroniske sikkerhetsinstallasjoner for å ivareta regelverket, og sikkerheten til båtene, samt personell.

I den forbindelse kontaktet Harstad Havn Caverion avd. Harstad for råd og løsningsforslag for elektronisk sikkerhet. Løsningen måtte integrere både egne og interkommunale kai- og havneanlegg i regionen inn på en felles løsning. Dette inkluderte også Havnebygget midt i Harstad sentrum som ble ferdig totalrehabilitert i 2010.

Løsning

Caverion har installert flere faste og styrbare kamera både lokalt og på de avsidesliggende kai- og havneanleggene ved bruk av Milestone som videoplattform. Denne løsningen gir en sømløs integrasjon mot et felles vaktrom der alt kan overvåkes.

Bilder fra kamera kan enkelt vises både på smartclient, webclient og mobile enheter med iOS eller Android operativsystem.  I tillegg er det installert Lenel adgangskontroll som begrenser adgangen til ISPS-området.

Caverions løsning gir full kontroll over alt som skjer ved både kai- havneanlegg og bygg, samt gir det et tydelig signal til omgivelsene, brukere og besøkende av at sikkerheten ved Harstad Havn er godt ivaretatt.

Løsningen har også redusert kostnader i forbindelse med kontroll av avsidesliggende kaianlegg, da visuell kontroll gjøres fra havnevakta.

 
 

Som et ledende logistikknutepunkt i Nord-Norge med mer enn 5 500 anløp i året har stamnettshavnen Harstad Havn stor betydning for næringslivet. Gjennom en effektiv sikkerhetsløsning designet, installert og vedlikeholdt av Caverion, så har havnens effektivitet og logistikkhåndtering blitt forbedret, og kostnader redusert.