Trofi Teknopark, Godt innemiljø sikrer effektive ansatte

 
 
 

Fornøyde mennesker i sunne bygg

Passivhus

KlimaTak

 

 Investerer vi i kvalitet, så blir vi attraktive i markedet, så da får vi det inn igjen på leieinntektene.   

Erlend Sundstrøm, Adm. dir. Odd Berg Gruppen.

 

Problemstilling

Byggherre Odd Berg Gruppen ønsket et bygg som lett kan tilpasses stadig nye situasjoner.

Trofi Teknopark vil stå i flere tiår, men funksjonene i bygget må kunne endres gjennom de ulike fasene i livssyklusen, uten at det skal være til unødvendig bry for de som oppholder seg i bygget. I tillegg skulle bygget oppføres som Passivhus, og ha et godt innemiljø.

Løsning

Caverion hadde teknisk totalentreprise for hele prosjektet, og kunne dermed planlegge et flekstibilit bygg som enkelt kan tilrettelegges for de ulike leietakerne gjennom byggets levetid.

Som en teknisk totalentreprenør var vi med helt fra startfasen byggeprosjektet, for å sikre at Trofi Teknopark ville gi merverdi for både byggherre og sluttbruker.

Videre installerte Caverion alle de tekniske løsningene i byggeprosessen. For å sikre et godt innemiljø installerte vi Caverions egenutviklede tekniske løsning, KlimaTak, med behovsstyrt luftmengde og temperatur.

Caverions KlimaTak tilpasses byggets moduler. Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger, slik at det oppnås store besparelser ved ombygginger som gjerne skjer gjennom byggets levetid.

Caverion er også ansvarlig for teknisk vedlikehold og drift av bygget. Kontorbygget stod ferdig november 2014.

 
 

Trofi teknopark er Tromsøs første kontorbygg som er bygget etter passivhusstandard. Bygget har et lavt energiforbruk, og er fylt med moderne teknologi og dagslysstyring. KlimaTaket har behovsstyrt ventilasjon og sikrer et optimalt innemiljø for de som bruker bygget.