Managed Operations - Facility management

Managed Operations, eller Facility Management, er et partnerskap for profesjonell drift av eiendommer i tråd med individuelle behov.

Omfanget av tjenesten vår skreddersys for deg, og omfatter drift av eiendommens tekniske løsninger. I tillegg kan vi også ivareta ytelsesstyring og konfigurasjoner.

Resultatene og riktig tilpasning av tjenester sjekkes kontinuerlig mot avtalte målbare kriterier, som begge parter er blitt enige om i fellesskap.

Managed Operations kan dekke følgende:

  • drift av tekniske løsninger
  • facility service management
  • ytelsesstyring
  • konfigurasjonsstyring

Optimalisert drift for en smartere fremtid

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss