Rådgivning

Det stilles mange krav til det bebygde miljøet, fra både eiendomsbesittere, innbyggere og myndighetene. Det er økt fokus på å redusere livssykluskostnadene for bygg, anlegg og industri.

Eiendomsbesittere ønsker å øke bruken av fornybar energi av hensyn til miljøet, som også vil forbedre eiendomsporteføljen. Miljøvennlige og bærekraftige løsninger som begrenser skadelige klimaendringer er høyt på agendaen til myndigheter over hele verden.

Vi tilbyr Rådgivning innenfor følgende områder:

Innenfor disse områdene gir vi deg råd om følgende:

 • risikohåndtering
 • økt ytelse
 • driftsoptimalisering
 • hvordan skape og opprettholde lønnsomme og bærekraftige tekniske løsninger

Fordeler med disse tjenestene inkluderer:

 • garantert energieffektivitet
 • kostnadsbesparelser
 • ·overholdelse av gjeldende lover og regler

Med utgangspunkt i Caverions teknologiske kompetanse og omfattende tjenestetilbud utarbeider våre eksperter energieffektive livssyklusløsninger, konklusjoner og anbefalinger som dere kan bruke i beslutningsprosessen. Ved hjelp av rådgivning og planlegging hjelper vi deg og din virksomhet å nå deres mål – både innen økonomi og miljø.

Teknisk rådgivning

Vi finner de rette tekniske løsningene som passer til dine unike behov, fra et stort utvalg av tilgjengelige løsninger. Vi sørger alltid for at alle lover og regler følges.

Vi gir deg tekniske råd innenfor fire hovedområder: [h3-merke]

 • Gjennomførbarhet
 • Tekniske inspeksjoner og kontroller
 • Simuleringer
 • Miljøsertifikater (f.eks. energimerking)

Drift- og løsningsrådgivning

Vi kan samarbeide med deg om forretningsutvikling innen drift og løsninger, som gir følgende fordeler:

 • økt produktivitet og ytelse
 • høyere tilfredshet
 • reduserte kostnader
 • redusert karbonutslipp
 • strategiske konkurransefortrinn

Vårt mål med drifts- og løsningsrådgivning er å finne og effektivisere områdene med forbedringspotensial.

Vi tilbyr deg drift- og løsningsrådgivning innenfor følgende områder: [h3-merke]

 • Vurdering og analyse av faktiske verdier
 • Vurdering og analyse av drift
 • Teknisk due diligence

Energirådgivning

Energirådgivning dekker alle våre energirådgivningstjenester. Disse tjenestene har som mål å redusere miljøpåvirkningen, men fortsatt opprettholde et godt inneklima og et behagelig arbeidsmiljø. Energirådgivning er vårt løfte til miljøet, samfunnet og deg.

Sikrer at EU-regelverket overholdes [h3-merke]

Med våre energirådgivningstjenester kan du være sikker på at vi overholder alle gjeldene lover, regler og forskrifter. Dette inkluderer gjeldende EU-regler, som blant annet inneholder EUs klima- og klimapolitikk. Som følge av EØS-avtalen er store deler av EUs miljø- og klimapolitikk blitt innlemmet i norsk lovgivning (regjeringnen.no).

Vår kunnskap om fornybar energi er en vesentlig del alle våre energirådgivningstjenester.

Vi tilbyr effektive rådgivningstjenester og omfattende planleggingstjenester for følgende områder:

 • Energistrategier
 • Energirevisjoner
 • Energimålinger

Forbedret ytelse gir bærekraftige resultater

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss