Ragde Eiendom og Caverion Norge skaper energisuksess

 

Da Ragde Eiendom i 2020 kjøpte Østre Aker vei 60 var de klar over at det var et komplekst bygg med et stort potensial. Eiendommen består av ulike leietakere og ulike arealer: Fra vaskehaller, kaldtlager til kontorer og padelsenter. Alle med ulike energibehov. Ragde Eiendom hadde på det tidspunkt ikke tilstrekkelig oversikt over energibruken på bygget. Dermed kom samarbeidet med Caverion i gang.

Energidetektivene trer inn

- For å få oversikt over energibruket i bygget ønsket vi hjelp fra eksperter på området. Dette var hovedgrunnen til at samarbeidet og energispareprosjektet med Caverion kom i gang, sier Lars Åmellem, Ansvarlig for Forretningsutvikling i Ragde Innovation.

Marte Aaltvedt, avdelingsleder for Caverion Advisory, forteller:
- Det har vært spennende å jobbe med denne eiendommen på grunn av de ulike arealene og leietakerne. Alle har hvert sitt behov og energisparingspotensiale. Vi startet med en energikartlegging som er første fase av EPC-prosjektet, gjennomført av våre energirådgivere, eller energidetektiver som vi også kaller de.

Deretter ble Ragde Eiendom presentert en rekke mulige energisparingstiltak. For dette bygget ble tiltak foreslått mot ventilasjon, oppvarmingssystemer, bedre styring gjennom SD-anlegg og utskiftning av belysning. Det mest effektive som er gjennomført på eiendommen er forbedring av ventilasjonssystemene, som tidligere var ren avtrekk- og tilluftsventilasjon uten noen form for varmegjenvinning. Gjennom å sette inn avfuktningsaggregater i vaskehallen og få inn balansert ventilasjon med varmegjenvinner ble resultatet bedre inneklima og et kraftig redusert energiforbruk.

 

Se filmen: Energisamarbeid med Ragde Eiendom


Med en energisparekontrakt fra Caverion har Ragde Eiendom klart å redusere energibruket med 50% i Østre Aker vei 60.

Energisuksess

-Det har tatt et par år fra vi startet fase to som er å implementere tiltak til vi var ferdig og kunne starte garantifasen (fase tre). De store energibesparende tiltakene ble ferdig i løpet av det første året, men ombygging av varmensetral gjorde at garantifasen først startet opp etter et par år. Allerede før vi startet denne siste perioden hadde vi redusert energiforbruket med 50 prosent. Det er gøy! sier Marte i Caverion.

 En av de store fordelene med energisparekontrakt (EPC) for oss som kunde er at vi er tett påkoblet prosessen hele veien og kan se verdi og besparelser allerede fra første tiltak. 

Lars Åmellem, Ansvarlig for Forretningsutvikling i Ragde Innovation.

Vi i Ragde Eiendom har store ambisjoner om å bidra til det grønne skiftet. Prosjekter som solceller, elbillading og energioptimalisering vil være store bidragsytere i denne satsingen. Energispareprosjekter som er gjort i Østre Aker vei 60 vil trolig være aktuelt i store deler av vår portefølje i større eller mindre grad. Vi anser Caverion som en trygg og seriøs samarbeidspartner som kan støtte oss med dyktige folk innnenfor en rekke fagdisipliner i våre satsningområder og prosjekter. Derfor har vi også valgt Caverion som installasjons- og driftspartner i vår ladesatsing Ragde Charge.

>> Hvordan spare energi i næringsbygg? 

Om Ragde Eiendom:

Ragde Eiendom AS har eksistert siden 1995 og er en av Norges største eiendomsaktører med nesten 1,950 millioner kvadratmeter næringseiendom innenfor lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell, parkeringsplasser og leiligheter for utleie. Ragde Eiendom har høye ambisjoner knyttet til energi og bærekraft. Dette har selskapet samlet innenfor tre områder som er solceller, elbillading og energioptimalisering. I Ragde Charge har de nå ni ladelokasjoner og i 2023 er planen ti nye ladelokasjoner. De har også 20 normalladingslokasjoner, med ambisjon om ytterligere 5 i løpet av året.Caverion-energidetektiver-og-teknikere.jpg
 
 

Vil du bli kontaktet?

Kontakt oss