Teknisk service og vedlikehold

Når driftsmiljøet i en bygning fungerer som det skal, øker produktiviteten og komforten for de som bruker bygget, altså sluttbrukerne. Med dagens tilgjengelige automatiserings- og fjernstyringsteknologi kan vi sørge for  forbedringer i energieffektivitet for både bygninger og prosesser, samt redusere kostnadsnivå og forbedre kvalitetskontroll.

Våre tjenester innen Teknisk service og vedlikehold inkluderer:

Kontinuiteten på aktivitetene i bygningen, uansett hva det måtte være, sikres gjennom smarte løsninger som gir høy grad av forutsigbarhet og driftssikkerhet.

Med fjernstyringsteknologi integrert med vår teknisk service- og vedlikeholdstjeneste sørger vi for:

  • redusert behov for dyr driftsstans
  • fornøyde brukere (fordi de kan fokusere på det de skal gjøre, og ikke bli forstyrret)
  • forutsigbare og reduserte driftskostnader
  • forebyggende og behovsbasert vedlikehold

Caverion kan tilby  ekspertise på ulike typer totalpakker innenfor tekniske løsninger og IT, samt kompetanse innen analyse og bruk av data fra ulike bygg og anlegg. Kundene drar stor nytte av vår feil- og alarmovervåkingstjeneste. Denne gir kontinuerlig oversikt over tilstanden på bygget og anlegget, og genererer automatiske varsler som gir enda bedre driftseffektivitet.

Teknisk service og vedlikehold er grunnlaget for at Caverion skal kunne levere livssyklustjenester og Managed Services.


Få byggene til å kommunisere sitt vedlikeholdsbehov

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss