La trådløse IoT-sensorer samle data fra eiendommen din

iot-sensors.jpg

IoT-sensorer er små teknologiske applikasjoner som brukes til overvåking av eiendommens tilstand. De måler ulike verdier i bygget ditt, som for eksempel temperatur og luftfuktighet.

IoT-sensorer er trådløse og kan enkelt flyttes rundt på eiendommen.

IoT står for Internet of Things og handler om at alle tingene rundt oss kan kobles til ved hjelp av internett. Det blir altså et nettverk som gjør at enhetene eller tingene kan koble seg til hverandre og utveksle data.


IoT-sensorer gir bedre beslutningsgrunnlag

Data fra IoT-sensorene sendes til skyen slik at du kan bruke dem til å overvåke byggets status og innemiljø. Alt lagres og kraftige skybaserte analyseverktøy hjelper deg å forbedre forholdene for dine ansatte eller leietakere.

Med både historiske data og data i sanntid sørger nemlig IoT-sensorer for at beslutningsprosessen blir basert på reelle fakta. Det er da enklere å ta de gode avgjørelsene.

Ettersom våre IoT-sensorer er trådløse, kan de installeres hvor som helst. Sensorene kan brukes som en frittstående løsning, eller for å utfylle de andre automatiserte målesystemene i bygget. 

Her er noen av de mest typiske bruksområdene til IoT-sensorer:

Lufttemperatur innendørs
Måler temperaturen der du vil, og du kan flytte termometeret dit du vil.

Relativ fuktighet
Hjelper deg å spore mulige problemer med inneklima og sikre optimale forhold innendørs.

CO2
Viser om tilførselen av friskluft er tilstrekkelig til at alle i bygget har et godt inneklima.

TVOC-nivåer
Måler mengden av giftige kjemikaler i luften i form av flyktige organiske forbindelser og sikrer et helsefremmende inneklima.

Små partikler
Forteller deg hvor ren luften er ved å måle antallet partikler i ulike størrelser.

Radon-innhold
Gir deg mengden radon i luften og viser dermed strålingsnivået innendørs.

Trykkforskjeller
Hjelper deg å avdekke eventuelle problemer med ventilasjonssystemet slik at du kan gjøre bygget sunnere for brukerne.

 

Ettersom våre IoT-sensorer er trådløse, kan de installeres hvor som helst. Sensorene kan brukes som en frittstående løsning, eller for å utfylle de andre automatiserte målesystemene i bygget.


Alle målingene samlet i ett system gjør overvåkingen enklere

Med all data samlet blir det også lettere å kunne reagere raskt når det blir nødvendig. Alle data vises i oversikten over bygget i sanntid.

Plattformen Caverion SmartView samler inn og viser tilstandsdata, varsler om avvik og anbefaler tiltak 24/7 – uansett enhet. Du kan også velge å motta SMS-varsler og e-post hvis noe nærmer seg grenseverdiene.

Sluttbrukere får også god nytte av måledataene, fordi modulene i Caverion SmartView kan deles med andre mennesker på en enkel og sikker måte. Det bidrar til at brukerne kan ta de riktige valgene i bygget for å oppnå best mulig inneklima, uten at det går på bekostning av miljøet.

I Caverion SmartView ser vi alle data fra IoT-sensorene, og vi viser deg gjerne en løsning som er tilpasset dine spesifikke behov.

Ta vare på verdien på eiendommen din med effektiv IoT-teknologi


Med alle data tilgjengelig kan du sikre gode forhold i eiendommen din. Godt inneklima bevarer eiendommens verdi og gjør at alle som bruker bygget får en bedre opplevelse.

Vi kan installere og vedlikeholde IoT-sensorer og vise deg hvordan du kan styre forholdene i eiendommene dine. Ved å benytte deg av vår ekspertise innen alt av byggteknologi, kan du administrere hele eiendommen og utnytte de tilgjengelige dataene på en effektiv måte. Ta kontakt med oss, så viser vi deg hvordan.

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder

 

Kontaktpersoner

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Vegard  Bjerken Nessjø
Vegard Bjerken Nessjø
Salgssjef Region NordVest
Michele  Bonafede
Michele Bonafede
Salgssjef BU Prosjekt
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør