Statens Vegvesen | Rånåsfoss bru, Effektbelysning

 
 
 

200 lyspunkter

År 2012-2013

Effekt- belysning

 

 Belysningen gir nødvendig lys for brukerne av brua, og synliggjør brukonstruksjonen på en spektakulær måte. Jeg mener vi har fått en flott ansiktsløfting av brua.  

Nils Audun Karbø, Avdelingsdirektør, Statens Vegvesen.

 

Problemstilling

Som en av Norges eldste gjenlevende myke hengebruer var vedlikeholdet av Rånåsfoss bru både kostbart og tidkrevende. Statens vegvesen besluttet å rehabilitere broen. Lys var en viktig del av rehabiliteringen, og skulle synliggjøre broen, og samtidig gi nødvendig lys for brukerne av brua.

Løsning

Caverion var ansvarlig for rådgivning, prosjektledelse og prosjektgjennomføring av elektrotjenester på Rånåsfoss bru. Samtlige 200 lyspunkter ble montert over en periode på seks måneder.

Moderne brubelysning av høy kvalitet gir sikker og komfortabel ferdsel for både myke og harde trafikanter. God fargegjengivelse og fargetemperatur gir bedre sikt og enklere oppfatning av trafikkbildet.

Ny brubelysning er et langsiktig prosjekt, og det gir best totaløkonomi å basere valg av belysning på en totalkostnad over hele levetiden. Statens vegvesen vil med investeringen av Rånåsfoss bru kunne forvente et rimelig, forutsigbart og godt planlagt vedlikehold i lang tid fremover.

 
 

Rånåsfoss bru ble bygd i 1927 i Sørum kommune i Akershus. Som Norges eldste gjenlevende myke hengebru var vedlikeholdet blitt dyrt og tidkrevende. Statens vegvesen besluttet at broen skulle rehabiliteres. I samarbeid med Lysdesigner Erik Selmer leverte Caverion effektbelysning for broen.