Forretningsetikk

Caverions samfunnsansvar er summen av tre ansvarsområder som støtter hverandre: økonomisk ansvar, sosialt ansvar og ansvar for miljøet. Et selskap som driver ansvarlig er til fordel for kunder, medarbeidere, eiere og andre interessegrupper, og tar ansvar for miljøet.

Etiske retningslinjer:

Våre etiske retningslinjer gir felles prinsipper for driften vår, og definerer hvordan vi jobber med ulike interessenter. Det gjelder hvordan vi som selskap, og våre medarbeidere skal behandle medarbeidere/kollegaer, kunder og leverandører. Dette er også forventningen til våre kunder og andre interessenter.

Last ned våre etiske retningslinjer >

Retningslinjer for sponsing

Caverion er forpliktet til å gjøre forretninger transparent og ansvarlig, og retningslinjer og instruksjoner om sponsing fra Caverion gjenspeiler dette. Retningslinjene gjenspeiler også selskapets verdier og samsvarer med våre etiske retningslinjer.

Sponsing må aldri gis for å få en fordel i en bestemt forretningstransaksjon eller -mulighet. Sponsing må ikke brukes som et middel til å skjule bestikkelse, og ingen som er ansatt av eller opptrer på vegne av Caverion kan godta å tilby eller gi noe bidrag som kan tolkes som bestikkelse, verken direkte eller indirekte gjennom en tredjepart.

Caverion gir ikke økonomiske bidrag til politiske partier eller grupper eller til politikere.

Mot korrupsjon og bestikkelser

Våre etiske retningslinjer viser tydelig Caverions policy for korrupsjon og bestikkelse: Caverion har nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelse, konkurransebegrensende praksis, diskriminering, trakassering eller enhver ulovlig handling.

Følgende prinsipper styrer Caverions forhold til sine leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere:

  • Caverion tolererer ikke noen former for bestikkelser eller andre ulovlige betalinger i forholdet til sine leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere.
  • Caverion gjør alt i sin makt for å forhindre bestikkelser, korrupsjon og hvitsnipp-forbrytelser.

Caverion støtter åpen og rettferdig konkurranse i alle sine markeder. Caverion overholder gjeldende konkurranselovgivning i enhver aktivitet og unngår situasjoner der det er en risiko for at konkurransebestemmelser kan bli brutt.

Caverion følger opp sin anti-korrupsjonspolicy ved å undersøke alle rapporter gjort gjennom sin etiske rapporteringskanal. Kanalen er et nettbasert varslingsverktøy og tilgjengelig for alle medarbeidere i Caverion. Den anonyme varslingskanalen har vært i bruk siden 2013, og alle rapporter og påstander blir undersøkt av konsernets Compliance-organisasjon. I tillegg kan varsler sendes via e-post. Retten og plikten til å rapportere om forseelser støttes av ikke-gjengjeldelsespolicien som er angitt i våre etiske retningslinjer. Caverion har nulltoleranse for korrupsjon eller bestikkelse.

Hvordan gi uttrykk for bekymringer som Caverions interessent?

Forretningsetikk i leverandørforhold 

Caverions Supplier Code of Conduct