Forsyningskjede

Optimal utnyttelse av forsyningsbasen for Caverions innkjøp er basert på en kategoristyringsmodell som er sentralt ledet i landene vi opererer i og på konsernnivå, som dekker både direkte og indirekte materialer og tjenester. Vår innkjøpsorganisasjon er bygget på flerkyndige fagfolk som jobber i et matrisemiljø i både prosjekt- og servicevirksomheter. Stordriftsfordeler fanges opp ved å bruke konsernets omfang for god praksis og kjøpe fra de beste leverandørene på tvers av Caverions geografiske fotavtrykk etter vanlige prosedyrer. Caverion har flere felles leverandører som betjener etterspørselen i landene vi opererer i. En stor del av innkjøp skjer lokalt ved bruk av utvalgte leverandører. Vi verdsetter leverandørenes nærhet og deres evne til å reagere raskt på endrede forretningsbehov. Som et resultat ligger de fleste av våre leverandører i landene der Caverion opererer.

Forretningsetikk i leverandørforhold

Caverion har som mål å bygge langsiktige relasjoner med sine leverandører. Alle leverandører behandles likt og ærlig i henhold til gjeldende lover og regler. Vi tolererer ikke noen form for bestikkelse eller andre ulovlige betalinger i forholdet til våre leverandører. Vi evaluerer regelmessig leverandørene våre, følger resultatene og vurderer potensielle risikoer. Caverion benytter en egen Supplier Code of Conduct med sine leverandører. Supplier Code of Conduct er tilgjengelig på denne siden. I henhold til Supplier Code of Conduct skal leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere:

  • Respektere menneskerettighetene som følge av internasjonale traktater, særlig FNs verdenserklæring om menneskerettigheter;
  • Overholde grunnleggende konvensjoner som definert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (the International Labour Organisation);
  • Kontrollere at egne leverandører oppfyller krav som tilfredsstiller eller overgår kravene i Caverions Supplier Code of Conduct.

Les også om vår handtering av lovkrav i Åpenhetsloven>>

Last ned norsk versjon av Caverions etiske retningslinjer for leverandører 

Download English version of Caverions Supplier Code of Conduct