Energisparemodell som garanterer besparelse.
Marte Aaltvedt,
10.01.2019
Bærekraftige bygg

Denne energisparemodellen garanterer besparelse

Hvordan synes du det høres ut med en modell for energisparing, der du får hele investeringen nedbetalt av besparelsene?

Av alle energisparetiltak du kan gjennomføre, utføres det aller mest effektivt med EPC. De tre bokstavene står for Energy Performance Contract, energisparekontrakt på norsk, og i praksis er det et partnerskap for energisparing.

En EPC er en langtidskontrakt der du får utført ulike energisparetiltak, som senere følges opp av vårt Remote Center. I kontrakten får du med en energisparegaranti, og her er det besparelsene av energikostnadene som finansierer tjenestene og investeringene. Når dette er nedbetalt, er det du som betaler strømregningen/byggeieren/leietakerne som får fortjeneste av de reduserte energikostnadene.

Lønnsomt samarbeid

Salgssjef for energitjenester i Caverion, Ragne Hellum

Salgssjef for energitjenester i Caverion, Ragne Hellum, har lang erfaring med energisparekontrakter. Hun forteller om et omfattende prosjekt for en offentlig oppdragsgiver der Caverion lykkes med å spare inn 8 millioner kilowatt timer pr år, fordelt på 32 bygg. Strømprisene varierer, men om dagens strømpris på 0,70 kr/kWt legges til grunn, sparer den aktuelle kommunen hele 5,6 millioner kroner per år.

Disse besparelsene brukes til å betale ned investeringen som er finansiert med grønn rente i kommunalbanken. Når dette er nedbetalt står kommunen igjen med oppgraderte bygg og 5,6 mill. til å bruke til andre formål.

En energisparekontrakt er imidlertid også svært effektiv for private byggeiere og kan benyttes fra ett til flere bygg.

– Det er viktig å tenke på at en EPC nærmest kan gjøres så omfattende eller enkel som du selv ønsker. Det er en levende prosess, der vi legger vekt på å samarbeide tett og godt med kunden, sier Hellum.

Sjekk om bygget ditt bruker for mye energi her 

Slik fungerer energisparekontrakten

Bestiller av EPC får opsjon på tiltaksgjennomføring.

EPC består av tre faser, der den første er en omfattende energikartlegging. I denne fasen befarer Caverions energiingeniører bygningsmassen, identifiserer hvor det er mulig å spare energi og setter opp tiltaksliste, med kostnads- og besparingskalkyler.

Bestiller av EPC får opsjon på fase to, tiltaksgjennomføringsfasen. Her velges det ut hvilke prosjekter som er aktuelle. Med dette som utgangspunkt settes det opp en justert kalkyle for besparelser, kostnader og ikke minst garantigrad. Deretter starter arbeidet.

Et kjøpesenter som inngikk EPC-kontrakt med Caverion er et godt eksempel på hvordan regnestykket i et slikt partnerskap ser ut: Senteret investerte totalt 3,5 millioner kroner, blant annet ble energistyringsanlegget oppgradert og en ny varmeveksler installert. I tillegg ble det lagt om til LED-belysning. Tiltakene utløste en økonomisk støtte på 530.000 kroner fra Enova. Resultatet er en årlig innsparing på 546.000 kilowatt timer – eller nesten 400 000 kroner, med en strømpris på 0,70 kr per kilowatt.

Energibruken overvåkes

I oppfølgingsfasen overvåkes energiforbruk og tiltak i Remote Center

I fase tre, oppfølgingsfasen, vil energiforbruk og tiltak overvåkes fra Caverions Remote Center. Vi holder oppsyn med byggets prestasjoner helt til sparegarantien er nådd.

I denne fasen spiller opplæring av driftspersonell en sentral rolle. Uten en garantist er ikke dette en oppgave som nødvendigvis blir prioritert, men med det partnerskapet som en EPC innebærer, er det i alle parters interesse at ansatte blir lært opp på en god måte.

– Arbeidet i oppfølgingsfasen er nøkkelen til energisparekontraktens effektivitet. Uten samarbeidet en EPC innebærer, har energisparetiltakene en tendens til å dabbe av. Oppfølging blir kanskje nedprioritert eller glemt. Med EPC er det alltid noen som følger med, og den gitte tidsrammen sikrer både fokus og resultatkrav, sier Hellum.

Bruker ditt bygg for mye energi?

- Prøv vår energikalkulator og få svaret på 2 minutter

Sjekk energiforbruket nå

 

Kontakt meg for en uforpliktende prat

Vi ringer deg for en hyggelig og uforpliktende prat om energisparing, bærekraftige bygg og hva leietakere ser etter.