Energikartlegging kan avdekke hvor du kan spare strøm, og hvordan du kan gjøre det

Riktig strømbruk starter med energikartlegging

Vanskelig å få oversikt over bygningsmassens tilstand og vite hvor du skal sette inn tiltak? Da kan du hyre inn proffe energiingeniører, som avdekker hvor du kan spare strøm og forteller deg hvordan du kan gjøre det. Ikke minst – du får vite akkurat hva det vil koste.

En energikartlegging gir verdifull informasjon om bygningsmassens tilstand, funksjonsgrad og ikke minst innsparingspotensial. Er det usikkerhet om hvordan driftssystemet fungerer, eller hvilke energifeller som drar opp kostnadene? En energikartlegging gir både svar og tiltaksforslag.

Det kan være mange spørsmål knyttet til energibruken i et bygg, og mange grunner til at du ønsker disse besvart.

Har leietakere uttrykt misnøye med inneklima eller utgiftsnivå? Er det behov for oppgraderinger? Vil eventuelle investeringer være lønnsomme?

Salgssjef for energitjenester i Caverion, Ragne Hellum

En energikartlegging vil i alle tilfeller føre til at daglig leder, administrerende direktør, styret, byggeier og leietakere får et svært godt beslutningsgrunnlag.

Salgssjef for energitjenester i Caverion, Ragne Hellum, forklarer at energikartleggingen starter med at Caverions energiingeniører befarer det aktuelle bygget nøye.

–Vi ser på både faste forhold som isolasjon og bygningsstruktur, og driftsinstallasjoner som varme- og ventilasjonsanlegg før det leveres en omfattende rapport, sier Hellum.

Konkrete forslag til utbedringer

Energiingeniørene utarbeider en tiltaksliste med innsparingspotensial. Bestiller mottar alt dette i en detaljert rapport med helt konkrete forslag til utbedringer med kostnadsramme og payback-tid.

I rapporten begrunnes hvert forslag grundig. Er tiltaket for å utbedre det sentrale styringssystemet, er forslagene detaljerte, med beskrivelse for hvordan det skal utføres. Det forklares også hvordan dette sparer energi.

– Rapporten gjør det mulig for byggeier å se hvordan de kan spare energi, og dermed penger, og hvordan energibesparelsene er med på å betale ned investeringene. Selve regnestykket fremgår tydelig i energikartleggingsrapporten Caverion utarbeider, konstaterer Hellum.

 

Smarte bygg

Caverion har et av Norges fremste automasjonsmiljø, og under en energikartlegging ser våre energiingeniører på mulighetene for blant annet automatisering.

Automasjon har stor betydning for energioptimering og besparelser, ettersom dette er teknologi som gjør det mulig å styre byggets tekniske løsninger, som varme, kulde, ventilasjon og lys.

Caverion har et av Norges fremste automasjonsmiljøer, og under en energikartlegging ser våre energiingeniører på mulighetene for blant annet automatisering. Det er i mange tilfeller helt nødvendig for å oppnå ønsket effekt.

Etablering av et overliggende kontrollsystem, for eksempel et SD-anlegg, er gjerne blant tiltakene.

For byggeier vil det absolutt beste scenariet være å fullautomatisere et bygg. Vi vil gjerne gjøre ting så smart som mulig. For å få til dette, benytter vi moderne teknologi. Et smart bygg lærer seg selv å kjenne og vil drifte «seg selv» mest mulig intelligent til fordel for lommeboken, sier Hellum.

 

Hvis bygningsmassen er på 15.000 kvadratmeter eller mer, kan byggeier søke Enova om tilskudd til energikartlegging.

 

–Det som kjennetegner Caverion er at vi kan utføre alle fasene, fra rådgivning til gjennomføring og overvåkning. Våre energiingeniører har kompetanse til å se både tekniske systemer og fysiske bygningsforhold i sammenheng.

Caverion er en total-teknisk entreprenør som kan bidra i alle fasene i byggets livssyklus.

- I tillegg kan våre fagspesialister utføre tiltakene som foreslås. Vi kan dermed tilby våre kunder et korrekt kostnadsbilde. Vi er en totalentreprenør innen energibesparing. Kall oss gjerne en energientreprenør, avslutter Hellum.