Riktig strømbruk starter med energikartlegging.jpg

Riktig strømbruk starter med energikartlegging

Ta kontakt med oss for energikartlegging av bygg

Vil du gjøre bygget ditt mer energieffektivt og spare strøm og penger? Vanskelig å få oversikt over bygningsmassens tilstand og vite hvor du skal sette inn tiltak? Her er et godt tips! La en energiingeniør ta seg av saken. Da vil du få vite hvor du kan spare strøm og hvordan du kan gjøre det. Ikke minst – du får vite akkurat hva det vil koste. 

I en tid hvor strømprisene er rekordhøye, kan det være lurt å være bevisst over sitt eget strømforbruk. Det er nemlig mye penger å spare! Første steg i energispareprosessen bør være en energikartlegging. En energikartlegging gir verdifull informasjon om bygningsmassens tilstand, funksjonsgrad og ikke minst innsparingspotensial. Er det usikkerhet om hvordan driftssystemet fungerer, eller hvilke energifeller som drar opp kostnadene? En energikartlegging gir både svar og tiltaksforslag.

Les også: Energisparekontrakter (EPC) er mer lønnsomt enn noensinne

Det kan være mange spørsmål knyttet til energibruken i et bygg, og mange grunner til at du ønsker disse besvart. Har leietakere uttrykt misnøye med inneklima eller utgiftsnivå? Er det behov for oppgraderinger? Vil eventuelle investeringer være lønnsomme?

Salgssjef for energitjenester i Caverion, Ragne Hellum

En energikartlegging vil i alle tilfeller føre til at daglig leder, administrerende direktør, styret, byggeier og leietakere får et svært godt beslutningsgrunnlag.

Salgssjef for energitjenester i Caverion, Ragne Hellum, forklarer at energikartleggingen starter med at Caverions energiingeniører befarer det aktuelle bygget nøye. –Vi ser på både faste forhold som isolasjon og bygningsstruktur, og driftsinstallasjoner som varme- og ventilasjonsanlegg før det leveres en omfattende rapport, sier Hellum.

Konkrete forslag til utbedringer

En energiingeniør utarbeider en tiltaksliste med innsparingspotensial. Du mottar alt dette i en detaljert rapport med helt konkrete forslag til utbedringer med kostnadsramme og payback-tid.

I rapporten begrunnes hvert forslag grundig. Er tiltaket for å utbedre det sentrale styringssystemet, er forslagene detaljerte, med beskrivelse for hvordan det skal utføres. Det forklares også hvordan dette sparer energi. Les mer om energikartlegging her.

Smarte  og grønne bygg

Caverion har et av Norges fremste automasjonsmiljø, og under en energikartlegging ser våre energiingeniører på mulighetene for blant annet automatisering.

Automasjon har stor betydning for energioptimering og besparelser, ettersom dette er teknologi som gjør det mulig å styre byggets tekniske løsninger, som varme, kulde, ventilasjon og lys.

Caverion har et av Norges fremste automasjonsmiljøer, og under en energikartlegging ser våre energiingeniører på mulighetene for blant annet automatisering. Det er i mange tilfeller helt nødvendig for å oppnå ønsket effekt. Etablering av et overliggende kontrollsystem, for eksempel et SD-anlegg, er gjerne blant tiltakene.

For byggeier vil det absolutt beste scenariet være å fullautomatisere et bygg. Vi vil gjerne gjøre ting så smart som mulig. For å få til dette, benytter vi moderne teknologi. Et smart bygg lærer seg selv å kjenne og vil drifte «seg selv» mest mulig intelligent til fordel for lommeboken, sier Hellum.

–Det som kjennetegner Caverion er at vi kan utføre alle fasene, fra rådgivning til gjennomføring og overvåkning. Våre energiingeniører har kompetanse til å se både tekniske systemer og fysiske bygningsforhold i sammenheng.

Her kan du kontakte vårt energiteam

Caverion er en total-teknisk entreprenør som kan bidra i alle fasene i byggets livssyklus.