5 tips for å spare energi

Se 5 gratis tips du selv kan implementere for å senke energibruken i denne korte videoen.