Energitiltak ble god butikken for Trekanten i Bodø. (Foto: Laila Norskott)

Energitiltak ble god butikk for kjøpesenter

Trekanten i Bodø har redusert energibruken med 564 000 kWh i året og sparer dermed 352.858 kroner hvert år. Prosessen begynte med en total gjennomgang av bygget.

Trekanten kjøpesenter er på 9000 kvm og huser 10 leietakere av ulike størrelse, fra apotek og bakeri til supermarked og møbelbutikk. Da Ragde Eiendom overtok bygget var energikostnadene høye, og det ble det raskt bestemt at det skulle foretas en energikartlegging.

Det var Caverion som fikk oppdraget, som kort fortalt innebærer at energiingeniører gjør befaring, finner sparepotensial, kalkulerer investeringer og beregner besparelser, inntjeningstid og nåverdi.

Trenger du hjelp med energien i ditt bygg?

 

God dialog og tillit var viktige suksessfaktorer i det omfattende energispareprosjektet ved Trekanten, forteller senterleder Even Storhaug (til høyre) og salgssjef Leif Mikalsen i Caverion Bodø. (Foto: Bodø Nu Respons)

– Totalbildet overrasket meg, sier senterleder Even Storhaug ved Trekanten. – Vi var klar over at det var mulig å spare flere steder, men ikke hvor mye. Totalen ble betraktelig større enn forventet, konstaterer han.

Vet du om bygget ditt bruker for mye energi?

Finn ut av det i vår energikalkulator

15 effektive energitiltak

Caverion Bodø koblet raskt på Caverion Smart Services, som er selskapets nasjonale energiteam. Og derfra rullet ballen raskt:

– Fra vi fikk forespørselen til vi kunne levere en konkret tiltaksplan gikk i det i høyden et par måneder, forteller salgssjef Leif Mikalsen i Caverion Bodø.

Gjennom energikartleggingen ble det identifisert 15 tiltak, som blant annet omfattet å oppgradere SD-anlegget, installere 16 temperatursensorer, etablere energimåler hos hver leietaker, bytte alle lyspunkter til LED, skifte enkelte vinduer til energiglass, lysstyring, dørstyring, nye varmluftsporter, tuning av kjøl og varme, og optimalisering av ventilasjonsanlegget.

Jan-Inge Falch var prosjektleder for mange elektro-prosjektene ved Trekanten. (Foto: Nadia Norskott)

Av tiltakene er oppgraderingen av SD-anlegg det tiltaket som gir den største energibesparelse

– Tiltaket er imidlertid avhengig av alle de andre tiltakene, og her fant vi i god dialog med kunden ut en løsning som samlet gir godt resultat, sier energiingeniør og teamleder i Caverion, Marte Aaltvedt.

Også lysstyringen, som gjør at lysene styres etter ur og faktisk blir skrudd av på natt, har redusert grunnlasten på bygget betraktelig.

Fant uventede energityver

Underveis oppdaget og eliminerte de også enkelte energityver av det mer kuriøse slaget, som at inngangsdørene ikke bare åpnet seg når folk kom mot dørene, men også når folk beveget seg bort fra dem.

Automaten ble flyttet da Caverion oppdaget at dørene i bakgrunnen åpnet seg hver gang en kunde skulle hente billett. (Foto: Bodø Nu Respons

Et tilsvarende eksempel fant de i det åpne parkeringshuset under senteret. Der stod nemlig parkeringsautomaten så nær dørene inn til senteret at disse automatisk gikk opp hver gang noen trakk en lapp. Inn i senteret strømmet sur vind.

– Det var bare å få flyttet automaten et par meter, en veldig enkel handling, sier Leif Mikalsen.

Satset på energisparekontrakt

Senteret har blant annet fått ny og bedre lysstyring, romstyring og temperaturovervåking helt ned på butikknivå. – Vi kan lett justere for utvidete åpningstider, helligdager etc via SD-anlegget, forteller prosjektleder for automasjon, Anders Kvig (til v). Her sammen med salgssjef Leif Mikalsen. Foto: Nadia Norskott.

Ifølge beregningene fra energikartleggingen skal energitiltakene få ned energibruken med 19 prosent i året, en reduksjon på 564 000 kWh. For å sikre at dette resultatet blir nådd, valgte Ragde Eiendom å inngå en energisparekontrakt (EPC) med Caverion. Dette er en modell der Caverion gjennomfører tiltak, følger opp energibruken, og garanterer for besparelsene de har estimert, mens energieffektiviseringstiltakene og investeringene finansieres av selve besparelsene.

– Kontrakten utløste en grei støtte fra Enova, og det spilte en betydelig rolle for at vi valgte EPC, sier Even Storhaug.

Senterlederen er særlig fornøyd med at alle lyspunkter er skiftet til LED-belysning.

– Med 4000 lyspunkter er det mye å spare bare der. I tillegg slipper vi å bruke ressurser på å skifte pærer og lysrør hele tiden, det mye tid spart, forklarer han.

Storhaug forteller at de lokale energimålerne som ble installert hos hver enkelt leietaker, har gitt resultater.

– Når leietakerne får ansvaret for forbruk, er det blitt mer bevisste og oppmerksomme på hvor de kan spare, forklarer han.

Selv er senterlederen mer opptatt av å følge med på energibruken enn noen gang – nå med verktøy som gjør jobben atskillig lettere enn før:

– Jeg sjekker ofte SD-anlegget på mobilen, ser etter avvik og justerer anleggene slik at de til går mest mulig optimalt, forklarer Storhaug.

Interessert i en energikartlegging av ditt bygg?

Vi kan hjelpe deg

Oppnår samspill mellom fagene

På kjøpesenteret er det blitt jevnere temperatur og lavere energibruk, helt i tråd med beregningene som ble gjort i forkant, forteller Oddbjørn Arntzen og Leif Mikalsen fra Caverion Bodø.

På kjøpesenteret er det blitt jevnere temperatur og lavere energibruk, helt i tråd med beregningene som ble gjort i forkant, forteller Oddbjørn Arntzen og Leif Mikalsen fra Caverion Bodø.

Leif Mikalsen mener energikartlegging med prioritert tiltaksplan har stor verdi for byggeiere.

– Det er en form for smørbrødliste der man ser tiltak, kostnad og besparelse og kan legge dette inn i budsjettet, sier Mikalsen, som mener det har stor verdi at bygget blir sett under ett:

– Under en energikartlegging tar vi ikke bare for oss de tekniske fagene, men hele bygningskroppen, forklarer han.

Energisparekontrakten innebærer på sin side tett oppfølging, slik at besparelsene blir nådd.

– EPC-en bidrar til godt samspill mellom alle fagene, fastslår han.

Færre klager og bedre inneklima

Energiingeniør Marte Aaltvedt mener energisparetiltak generelt og EPC spesielt er interessant for kjøpesenter i en tid der butikkene utfordres av netthandel og i enda større grad enn tidligere må overvåke utgifter.

– Det har vært en god utvikling innen teknisk utstyr som gjør at energiforbruket kan reduseres uten at kundenes opplevelse i butikk blir dårligere med tanke på for eksempel lyssettingen, påpeker hun.

Senterleder Even Storhaug er godt fornøyd med samarbeidet så langt – og ikke minst med resultatet.

– Nå har vi et kjøpesenter lavere energibruk, jevnere temperatur, bedre inneklima - og færre klager fra kundene.

 

Visste du at riktig ventilasjonssystem øker folks produktivitet?  

Et komfortabelt inneklima er viktig for arbeidsmiljøet, og påvirker folks produktivitet, og dermed bedriftens bunnlinje. Les mer om dette her.


Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk