Pneumatisk avfallshåndtering gir rene gater og eiendommer

 
Brukerne av et bygg forventer at avfallet blir håndtert på en skikkelig og forsvarlig måte. Det skal…

Brukerne av et bygg forventer at avfallet blir håndtert på en skikkelig og forsvarlig måte. Det skal ikke lukte, og man skal ikke se fulle søppelkasser.

Det finnes et system for smart og bærekraftig avfallshåndtering.

Ren og usynlig avfallshåndtering

Automatiske, pneumatiske systemer for innsamling av avfall er basert på underjordiske, pneumatiske rør, noe som reduserer trafikken fra avfallshåndtering i gatene i urbane områder dramatisk.

Ved å bruke pneumatisk avfallshåndtering kan man skape et rent og behagelig miljø med forbedret tilfredshet blant brukerne i bolighus, kontorer, sykehus og flyplasser, bare for å nevne noen. Systemene er usynlige, luktfrie og enkle å bruke. Dessuten er systemet helautomatisk, og derfor blir driftskostnadene vesentlig lavere enn med de tradisjonelle innsamlingsmetodene.

Hvordan fungerer systemet?

Pneumatisk avfallshåndtering er et system som består av inntak, transportrør og en mottaksstasjon.

  1. Brukere kaster avfallet sitt i inntaket. Inntak kan plasseres hvor som helst og deles opp etter avfallstype som gjør det enkelt å resirkulere avfallet.
  2. Avfallet transporteres gjennom det underjordiske rørsystemet til avfallsmottaket med kontainere, vakuumenheten og kontrollsenter.
  3. Når en kontainer er full, blir den trukket bort. Hver avfallstype har en egen kontainer.

 

Profesjonelle installasjoner for avfallsinnsamling for dine eiendommer

Med et pneumatisk system for avfallshåndtering blir det enklere for leietakerne dine å bli kvitt avfallet uten søppelkasser og lukt.

Vi kan hjelpe deg med hele prosessen fra situasjonsanalyse til planlegging, installasjon og riktig vedlikehold. Systemet kan også overvåkes og styres fra Caverion Remote Center.

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder