Remote Services: Kostnadseffektiv kontroll og overvåking av byggene dine

 

Over 90% av utløste alarmer kan håndteres fra Remote Center

Lavere vedlikeholdskostnader på byggteknologi

Vi overvåker over 10.000 eiendommer digitalt

 

Ekstern overvåking gir bedre svartider

Det kan føre til alvorlige skader å la være å kontrollere en alarm. Men, visste du at over 90 % av utløste alarmer som kommer via SD-anlegget ikke krever besøk på selve bygget?

Dette kan løses med å koble bygget opp til Caverion Remote Center.

Remote Center har tjenester som gir bygget ditt mange fordeler:

  1. Reagerer raskt og justerer tekniske systemer umiddelbart

  2. Sørger for optimale innstillinger for inneklima og sikkerhet

  3. Skalerbart for å tilpasses ulike eiendommer og dine behov

  4. Effektiv alarmrapportering og benchmarking av byggene

  5. Oppdager, analyserer og behandler alarmer uten å være fysisk tilstede på bygget

  6. Reduser de tekniske vedlikeholdskostnadene og reduserer energikostnadene

  7. Finner optimale innstillinger ved å sammenligne med tusenvis av andre bygg som Caverion overvåker

Reduser eiendommens driftskostnader

Se hvordan tjenester fra Caverion Remote Center gir kostnadseffektiv kontroll og overvåking av bygget ditt.

Gjennom fjerndrift fra remote center kan du spare betydelige beløp ved at antallet servicebesøk på stedet blir langt færre. I tillegg kan vi sette opp eiendommen slik at den drives energieffektivt; driften overvåkes og samtidig håndtere mange andre situasjoner uten forsinkelse.

Remote Center administrerer tusenvis av eiendommer og tilbyr eksperttjenester i tett samarbeid med for eksempel energirådgivere. Gjennom slik kontinuerlig overvåking blir det mulig å avdekke både unormale forhold og potensielle forbedringer for energieffektivitet.

Eventuelle avvik i de tekniske anleggene oppdages umiddelbart, og i de fleste tilfeller kan problemene løses fra Remote Center, uten at vi må sende en servicetekniker ut til bygget. Du vil oppnå kostnadsbesparelser, redusere risikoen for utstyrssvikt og opprettholde optimale forhold i bygget. Det betyr også mindre kjøring, som sparer klimagassutslipp. Teamet på Remote Center kan også gi deg svar på alle spørsmål om bygningsteknologi, uavhengig av utstyr eller produsent av de tekniske anleggene.

Caverion SmartView er en kundeplattform med online bestilling av oppdrag, servicekalender og dokumentasjonslagring i ett. I tilleg har du utvidelsesmuligheter for rapportering og visualisering av kritisk informasjon om eiendommene dine. Gjennom ekstra moduler i SmartView kan du se hvordan et bygg presterer i sanntid og samle historiske data – noe som er særlig viktig ved eventuelle behov for oppgraderinger og investeringer. Den oppdaterte informasjonen fra Caverion SmartView hjelper deg med å forbedre tilfredsheten til brukerne, opprettholde kostnadseffektive og moderne fasiliteter og redusere eiendommens klimagassutslipp.

Sikre kjølesystemene dine gjennom et unikt, globalt Remote Center

Caverion Remote Center kan også overvåke og kontrollere kjøling, inkludert temperaturkontroll, alarmer og energieffektivitet. Det bidrar til å sikre at både mennesker og eiendeler har optimale forhold 24/7, samtidig som du reduserer energikostnadene.

Det smarte iTOP-kjøleautomatiseringssystemet som brukes i våre løsninger for kjøle- og varmeproduksjon, gjør alle data tilgjengelige for både deg, servicetekniker og ekspertene på Remote Center. Ved hjelp av iTOP kan ekspertene våre bestemme nøyaktig hva som skal gjøres på stedet, og hva som har skjedd før en feil oppsto.

Å vite at bygget ditt driftes og kontrolleres av eksperter 24/7 fra vårt Remote Center, gir deg trygghet til å ha fullt fokus på kjernevirksomheten din.

Vite mer?
- Se webinar om eiendomsbransjens koronalærdom og fordelene med å være tilkoblet et Remote Center

 
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.
 

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder

 

Kontaktpersoner

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Vegard  Bjerken Nessjø
Vegard Bjerken Nessjø
Salgssjef Region NordVest
Michele  Bonafede
Michele Bonafede
Salgssjef BU Prosjekt
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør